Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Обліково-аналітична робота на підприємстві ВАТ "Перемога"

Реферат Обліково-аналітична робота на підприємстві ВАТ "Перемога"

Введення

При проходженні переддипломної практики основною метою є закріплення теоретичних знань на основі практичного вивчення обліково-аналітичної роботи на підприємстві, набути досвіду роботи на конкретних робочих місцях, досвід спеціальної бухгалтерської, аналітичної та організаторської роботи.

При проходження переддипломної практики були детально розглянуті і вивчені наступні факти господарського життя підприємства:

В· постановка і стан бухгалтерського обліку;

В· нормативне регулювання бізнесу та бухгалтерського обліку;

В· стан внутрішнього контролю;

В· відповідність методології бухгалтерського обліку на підприємстві чинному законодавству;

В· податковий облік.

Крім того, були запропоновані рекомендації щодо вдосконалення бухгалтерського обліку на даному підприємстві.

Завданнями є: визначення відповідності чинному законодавству здійснювані господарські операції, розгляд гідності і недоліків у бухгалтерському та податковому обліку, а також правильність визначення виручки при обчислення податків.

В 

1. Загальна характеристика організації


Відкрите акціонерне товариство борошномельний завод В«ПеремогаВ» зареєстрований Постановою Глави адміністрації Центрального району міста Челябінська № 47-25 від 03.02.1993 року. Постановою № 1520 - 4 від 02.09.1996 року перетворено у відкрите акціонерне товариство В«ПеремогаВ».

Засновниками ВАТ В«ПеремогаВ» є фізичні особи - трудовий колектив підприємства. Основна діяльність підприємства згідно Статуту та ліцензій - переробка сировини і збут продуктів переробки. Метою діяльності суспільства є отримання прибутку. Статутний фонд визначений і сформований в сумі 76000 рублів.

Товариство є юридичною особою і має у власності відокремлене майно, отражаемое на його самостійному балансі. Суспільство має право відкривати банківські рахунки, мати круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням.

Генеральний директор товариства - Ріскін Олександр Еммануїлович, обраний загальними зборами акціонерів 16 липня 1999 строком на 5 років.

Рада директорів обраний в колективі 2 осіб:

1) Пономарьов Дмитро Аркадійович - заступник генерального директора;

2) Ахметжанова Даміра Фаутовна - фінансовий директор. p> Вся вироблена продукція відповідної якості, користується попитом у покупців як місцевого регіону, так і за межами області.

Підприємство введе бухгалтерський та податковий облік за фактом відвантаженої продукції. Бухгалтерський облік на підприємстві перевіряється консалтинговою фірмою В«Податки і правоВ».

На підприємстві працює постійно діюча ревізійна комісія, яка проводить інвентаризацію продукції, підзвіту матеріально-відповідальних осіб, готівкових грошових коштів у касі підприємства.


2. Основні документи ВАТ В«ПеремогаВ», регулюючі господарську діяльність

Облікова політика для цілей бухгалтерського та податкового обліку на 2006 рік.

Розділ 1. Організаційно-технічний. p> 1.1. Встановити організацію, форму і методи ведення бухгалтерського обліку на підставі діючих нормативних документів:

Наказ Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. № 94н "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкції по його застосуванню В».

Наказ Мінфіну РФ від 28.06.2000 р. № 60н В«Про методичні рекомендаціях про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації В».

Наказ Мінфіну РФ від 20.12.1994 р. № 167 В«Про встановлення ПБО В«Облік договорів на капітальне будівництвоВ». ПБО 2/99. p> Наказ Мінфіну РФ від 13.01.2000 р. № 4н В«Про форми бухгалтерської звітності організації В».

Наказ Мінфіну РФ від 06.07.1999 р. № 43 В«Про затвердження ПБО В«Бухгалтерська звітність організаціїВ». ПБ № 4/99. p> Наказ Мінфіну РФ від 06.05.99 р. № 32н "Про затвердження положення ПБО В«Доходи організаціїВ». ПБО 9/99. p> Наказ Мінфіну РФ від 06.05.99 р. № 33н В«Про затвердження положення ПБО В«Витрати організаціїВ». ПБО 10/99. p> 1.2. Установити, що починаючи з 01.01.2001 р. Підприємство переходить на новий План рахунків.

1.3. Первинні документи оформляються згідно з В«Положення про документообіг В», затвердженого генеральним директором.

1.4. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерською службою, як структурним підрозділом, очолюваним головним бухгалтером, згідно В«Положення про бухгалтеріюВ», затвердженого генеральним директором. p> 1.5. Бухгалтерська звітність складається бухгалтерської службою підприємства. Звітним роком вважати період з 1 січня по 31 грудня. p> 1.6. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності виробляти інвентаризацію майна і фінансових результатів у такі строки:

основні фонди - 1 раз на 3 роки;

фінансові зобов'язання - 1 раз на рік перед складанням річної бухгалтерської звітнос...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності на при ...
  • Реферат на тему: Порядок організації і ведення первинного бухгалтерського обліку на підприєм ...
  • Реферат на тему: Взаємозв'язок елементів бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітно ...
  • Реферат на тему: План Рахунків бухгалтерського обліку - основа системи організації обліку
  • Реферат на тему: Особливості організації бухгалтерського обліку на сільськогосподарському пі ...