Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Дізнання як форма попереднього розслідування

Реферат Дізнання як форма попереднього розслідування

МОСКОВСЬКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

БРЯНСЬКИЙ ФІЛІЯ


Юридичний факультет очне відділення


Спеціальність: 030501.65 Юриспруденція

Курсова робота

предмет: Кримінальний процес

тема: Дізнання як форма попереднього розслідуванняВиконав:

.

БРЯНСЬК - 2006

Зміст


Глава 1 Дізнання в системі стадій кримінального процесу Російської

1.1. Поняття і значення попереднього розслідування ......................... 6

1.2. Форми попереднього розслідування ......................................... 12

Глава 2 Особливості виробництва дізнання ................................................. ... 19

2.1. Органи дізнання: їх види і процесуальні повноваження .................. 19

2.2. Правовий статус дізнавача ......................................................... 24

Висновок .................................................................................. 31

Список літератури ......................................................................... 34

Введення


Термін В«дізнанняВ» був вперше вжитий у судових статутах 1864 года. Дізнання пригод визначалося як В«початкові вишукування, вироблені поліцією для виявлення справедливості або несправедливості дійшли до неї чуток і відомостей про злочин або про такі події, про які без розисканій не можна визначити, полягає або не полягає в них злочин В». [[1]]

За Кримінально-процесуальним кодексу РРФСР від 27 жовтня 1960 рік (в ред. ФЗ від 07.08.2000 N 119-ФЗ - втратив силу з 1 липня 2002 року) (далі КПК РРФСР) на органи дізнання покладалося прийняття необхідних оперативно-розшукових та інших передбачених кримінально-процесуальним законом заходів з метою виявлення злочинів та осіб, їх вчинили. При цьому діяльність органів дізнання розрізнялася залежно від того, чи діяли вони у справах, в яких провадження попереднього слідства було обов'язково, або ж у справах, в яких провадження попереднього слідства було не обов'язково.

Згодом на допомогу дізнанню, як його різновид, прийшла протокольна форма підготовки матеріалів, спростила досудову кримінально-процесуальну діяльність. [[2]]

Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації від 18 грудня 2001 року № 174-ФЗ (в ред. від 9. 01. 2006 року) (далі - КПК України) прийшов на зміну КПК РРФСР. Однією з відмінних особливостей нового Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації є зростання ролі дізнання як однієї з форм попереднього розслідування. p> Значення ролі дізнання полягає в тому, що воно дозволяє більш ефективно і мобільно виробляти попереднє розслідування по злочинах малої і середньої тяжкості, тим самим, підвищуючи ефективність діяльності правоохоронних органів. p> Тема даної курсової роботи дуже актуальна, тому що:

1. кількість розслідуваних кримінальних справ, за якими проводиться дізнання, складають чималу частину серед усіх розслідуваних кримінальних справ;

2. незважаючи на те, що новий кримінально-процесуальний закон діє вже близько чотирьох років, тлумачення і застосування його окремих норм, інститутів досі викликають у практичних працівників певні труднощі. Більшою мірою це має відношення до виробництва дізнання.

Отже, мета даної курсової роботи - дослідити дізнання як форму попереднього розслідування.

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

1. розкрити поняття і значення попереднього розслідування;

2. виявити зміст законодавчої бази, що лежить в основі даного правового інституту кримінально-процесуального права;

3. розглянути форми попереднього розслідування;

4. розкрити поняття дізнання;

5. позначити особливості провадження дізнання;

6. досліджувати органи дізнання: їх види і процесуальні повноваження;

7. вивчити правовий статус дізнавача;

8. досліджувати проблематику, пов'язану з даним правовим інститутом;

9. зробити відповідні висновки за виконану роботу, виробити конкретні пропозиції для вирішення виниклих проблем у сфері регулювання кримінально-процесуальних правовідносин.

Об'єктом дослідження даної роботи є правовідносини, що виникають у процесі здійснення попереднього розслідування.

Предмет дослідження - особливості провадження дізнання. p> Дана тема досить добре вивчена в літературі. Так, дослідженню дізнання присвятили свої роботи наступні автори: Божьев В.П., Малишева О.А., гірко С.І., Арестова Е.Н., Абдуллаєв Ф., Зайцев О. і деякі інші. p> Для написання курсової роботи найбільше значення мають наступні нормативно-правові акти: Конституція Російської Федерації (прийнята на всенародному референдумі 12 грудня 1993) (Далі - Конституція РФ), КПК РФ, Кримінальний кодекс...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Стадії попереднього розслідування. Відмінності закінчення попереднього роз ...
  • Реферат на тему: Особливість дізнання у справах, за якими обов'язково провадження попере ...
  • Реферат на тему: Дізнання як форма попереднього розслідування.
  • Реферат на тему: Діяльність органів дізнання на етапі попереднього розслідування кримінально ...
  • Реферат на тему: Органи оперативно-розшукової діяльності, дізнання та попереднього слідства ...