Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Ціна и ВАРТІСТЬ робочої сили

Реферат Ціна и ВАРТІСТЬ робочої сили
Тема "Ціна и ВАРТІСТЬ робочої сили. "b>

Зміст


Вступ

Робоча сила - як особливий товар ринка праці

ВАРТІСТЬ робочої сили

Ціна робочої сили

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Вибір мною даної тими пояснюється ее актуальністю, як у наш годину, так и в Різні Історичні етап розвітку ПОЛІТИЧНОЇ економії.

Тема булу актуальну ПРОТЯГ Всього розвітку ЕКОНОМІКИ. Коженая економіст намагався торкати цієї проблеми - вартості та Ціни робочої сили, вісвітлюючі тієї чи Інший Бік питання. Та ВСІ смороду (чі то вітчізняні, чі то Іноземні економісти) Прийшли до єдиного висновка: робоча сила є вірішальнім фактором в господарстві, в економіці, в суспільстві, так як ВСІ речові факторі без праці мертві. Як сказавши Д. Рікардо: "праця - це батько Всього людського багатства, а его мати - це земля". p> Тема вартості та Ціни робочої сили є актуальністю ніні и в Нашій Країні. Більш того, вона є й достатньо проблемною, а Вирішення цієї проблеми - Проблема трудової ресурсів, заробітної плати, прайси праці та ін. є Надзвичайно необхіднім на сучасности етапі розвітку України. Робоча сила є ВАЖЛИВО товаром у процесі виробництва, а робітник - ціннім ресурсом для господарства країни. Та нажаль їх показатели в різніх регіонах України є неоднаковімі - больше того, залішають бажати Краще, что віклікає ряд проблем, котрі звітність, розв'язати.

Слід такоже наголосіті на того, что ступінь розробки проблеми вартості робочої сили в Науковій літературі є й достатньо високим. Багатая економістів-сучасніків торкають цієї тими, звертають до неї в своих наукових праць. Серед них можна назваті таких: Гуць М., Чернівецька Л., Теліщук Л., Костишина Т., Соколик М., Гальчинський А. та ін. p> Мета даної роботи Полягає в зверненні особлівої уваги на одну з основних властівостей товару "робоча сила" - на ее ВАРТІСТЬ, вісвітліті Головні аспекти вартості та Ціни робочої сили, зазначівші роль факторів, Які на неї вплівають; показати роль Предложения робочої сили на прайси праці та ее Вплив на ВАРТІСТЬ та Ціну товару "робоча сила".

У работе такоже розкрівається сутність заробітної плати. Пояснюється Яким самє чином вона пов'язана з вартістю робочої сили и чі можна Говорити про тотожність ціх зрозуміти. Вісвітлюються Чинник, что вплівають на рівень заробітної плати, та основні ее Функції.


Робоча сила - як особливий товар ринка праці

Для качану своєї контрольної роботи, я розкрио повне Значення Поняття "робоча сила". Робоча сила - це сукупність фізічніх та розумово здібностей, Якими володіє Людина і вікорістовує щоразу, коли віробляє будь-які економічні блага.

Робоча сила перетворюється на товар позбав в умів капіталістічної власності. Для Перетворення робочої сили на товар власник робочої сили винен буті вільною особою. По-перше, звітність,, щоб людина булу особисто вільна и могла розпоряджатіся своєю Божою РОБОЧЕГО силою. Ця Умова вінікає внаслідок ліквідації особістої кріпосної залежності. По-друге, звітність,, щоб така особисто вільна людина булу "вільною" від ЗАСОБІВ виробництва, тоб Позбавлення останніх, а того змушена продавати свою РОБОЧЕГО силу. Ці умови вінікають як наслідок обезземелювання колішніх кріпосніх селян.

прото для Перетворення робочої сили на товар позбав ціх умів недостатньо: у суспільстві Необхідна ще и наявність ОСІБ, Які володіють Засоби Виробництво і грошима, мают змогу купуваті РОБОЧЕГО силу та на Основі ее Використання Здійснювати виробництво.

Товар "робоча сила" - сукупність розумово и фізічніх здібностей людини до праці як об'єкт відносін купівлі-продаж между найманами працівніком и власником ЗАСОБІВ виробництва. Особлівістю капіталістичного виробництва є ті, что воно ведеться на Основі найманої праці, тоб на Основі продаж и купівлі робочої сили. Наймана праця - праця, что включається у процес виробництва через продажів робочої "сили найманами працівніком власнику ЗАСОБІВ виробництва. Купівля-продаж робочої сили, что перетворює ее на товар, є економічнім відношенням между власником робочої сили - найманами працівніком та власником грошів - капіталістом. Отже, Перетворення робочої сили на товар є дерло ступенів переходу капіталістічної власності Зі свого юридичного змісту (належності найманами робітнику робочої сили, а капіталісту - грошів та ЗАСОБІВ виробництва) в економічний Зміст, тоб в реальні економічні отношения.

Робоча сила всегда продається в кредит, тоб оплачується после Використання ее капіталістом. Робочий авансує капіталістові СПОЖИВЧИХ ВАРТІСТЬ своєї робочої сили, ВАРТІСТЬ Якої оплачується через Певний рядків з моменту ее купівлі, тоб после того, як капіталіст ПРОТЯГ якогось годині Вже використан РОБОЧЕГО силу.

Особлівістю товару робоча сила Полягає...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Статистичнй Вивчення робочої сили та РОБОЧЕГО годині
  • Реферат на тему: Вплив якості робочої сили на продуктивність праці
  • Реферат на тему: Ринок праці як соціальне середовище розподілу та обміну робочої сили
  • Реферат на тему: Ринок праці як соціальне середовище розподілу та обміну робочої сили
  • Реферат на тему: Проблеми використання іноземної робочої сили в Росії