Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Відповіді на питання по ГОСАМ з інформатики та інших дисциплін

Реферат Відповіді на питання по ГОСАМ з інформатики та інших дисциплін

З дисципліни "Розробка та стандартизація програмних засобів та інформаційних технологій "


1. Життєвий цикл (ЖЦ) програмного забезпечення: поняття ЖЦ, моделі (парадигми) та методології ЖЦ. (Файл)

ПО - сукупність взаємодіючих д/с/іншому пр-м, їх описів і керівництв, призначених для ефективного ісп-ня обчи-ної системи.

ЖЦ автоматизованої с-ми ( за ГОСТ - 34, 1980) - совок-ть взаємопов'язаних процесів і послідовної зміни автоматизованої с-ми від формування вихідних вимог до неї до закінчення експлуатації та утилізації комплексу засобів АС.

Моделлю (типом) життєвого циклу - стуктура, що складається з процесів, робіт і завдань, що включає в себе розробку, експлуатацію та супровід прог. продукту, що охоплює життя с-ми від встановлення вимог до неї до припинення її експлуатації.

У загальному випадку ЖЦ проекту визначається моделлю і описується у формі методології.

Модель (парадигма) ЖЦ визначає концептуальний погляд на організацію ЖЦ і осн. фази ЖЦ, а також принципи-переходи між ними.

Методологія задає комплекс робіт, їх зміст і рольову відповідь-ть фахівців на всіх етапах виробленої моделі ЖЦ, а також рекомендує практики, що дозволяють максимально ефективно скористатися відповідною методологією і моделлю

2. Моделі життєвого циклу програмного забезпечення. (файл)

Модель (парадигма) ЖЦ визначає концептуальний погляд на організацію ЖЦ і осн. фази ЖЦ, а також принципи-переходи між ними.

Каскадна модель передбачає строго послідовне в часі і однократне виконання всіх фаз проекту з жорстким попереднім плануванням

Основна особливість . розбивка процесу розробки на етапи, причому перехід з одного етапу на інший здійснюється тільки після того, як будуть завершені всі роботи на попередньому етапі.

Основні етапи розробки по каскадної моделі:

1. планування

2. формування вимог

3. аналіз і проектування

4. конструювання

5. тестування

.6 підтримка та експлуатація

Переваги: 1 . На кожному етапі формується закінчений набір проектної документації 2. виконуються в логічний. остан-ти етапи робіт дозволяють планувати терміни завршенія робіт і відповідні витрати. 3. реалізація проекту з даної моделі легко планується і контролюється

Недоліки 1. Істотна затримка отримання готового продукту 2. Помилки та недоробки в одному з етапів з'ясовуються на наступних етапах, що призводить до необхідність повернення на попередні стадіі.3. Складність розпаралелювання робіт за проектом. 4. Надмірна інформаційна перенасиченість кожного етапу. 5. Складність управління проектом. 6. Високий рівень ризику і ненадійність інвестицій.

Каскадна модель застосовується коли:

1. Вимоги до продукту чітко визначені і не змінюються з временем.2. Коли є великий досвід в реалізації подібного роду сістем.3. Якщо час реалізації проекту становить від кількох місяців до року.


Передбачає ітераційний процес розробки. Кожна ітерація - закінчений цикл розробки, приводить до випуску внутрішньої чи зовнішньої версії продукту.

Переваги: 1. Спрощується внесення змін при зміні вимог замовника. 2. Етапи інтегруються в єдине ціле поступово. 3. Зменшення рівня ризиків. 4. Забезпечується більша гнучкість в управлінні проектом. 5. Отримання більш надійною і стійкою системи. p> Проблеми використання еволюційної моделі: визначення моменту переходу на наступну ітерацію. Для її вирішення необхідно ввести тимчасове обмеження на кожен етап.

Зауваження: Планування робіт зазвичай проводиться на основі статистичних даних, отриманих у попередніх проектах і особистого досвіду розробників.

Ітеративна передбачає розбиття ЖЦ на послідовність ітерацій. Мета каж. ітерації - отримання працює версії прог. с-ми, включаючи функціональність, певну інтегрованим змістом всіх попередніх і поточних ітерацій. Результат фінальної ітерації містить всю необх-мую функціональність продукту, тобто із завершенням каж. ітерації продукт розвивається інкрементального.

В«ЧистаВ» інкрементальних модель не передбачає розгортання проміжних збірок або релізів прг-ми, і все ітерації проводяться за визна. планом нарощування функціональності с-ми. А користувач отримує тільки результат фінальної ітерації як повну версію с-ми.

Модифікацією цієї моделі явл-ся еволюційна модель, яка має на увазі не тільки збірку працює версії с-ми, але і її розгортання в реал. умовах з аналізом відгуків користувачів для визначення змісту і планування слід. ітерації.

В«+В» 1) можна дуже рано почати тестування с-ми користувачем. 2) можна прийняти стратегію розробки відповідно до бюджетом, що захистить від перевитрат часу і коштів. 3) із завершенням каж. ітерації знижуєтьс...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання моделей життєвого циклу інформаційної системи. Каскадна модел ...
  • Реферат на тему: Розробка прототипу інформаційної системи на всіх етапах життєвого циклу про ...
  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз трьох моделей життєвого циклу організації: модель Торбе ...
  • Реферат на тему: Моделі життєвого циклу програмного забезпечення
  • Реферат на тему: Розробка основних документів проекту організації робіт і проекту виконання ...