Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Організація обліку в ТОВ "Агрофірма"

Реферат Організація обліку в ТОВ "Агрофірма"


Факультет: економічний

Кафедра: бух облік, аналіз і вудить


Звіт

про виробничій практиці

по бухгалтерського фінансового обліку

Тема:

Організація обліку в ТОВ В«АгрофірмаВ»

Зміст


1. Природно-економічна характеристика підприємства

1.1 Юридичний статус і розміщення підприємства

1.2 Природно-кліматичні умови

1.3 Економічні умови виробництва

1.4 Структура товарної продукції

1.5 Оцінка рентабельності фінансово-господарської діяльності підприємства

2. Організація бухгалтерського обліку в ТОВ В«АгрофірмаВ»

2.1 Загальна характеристика організації бухгалтерського обліку в ТОВ В«АгрофірмаВ»

2.2 Облік грошових коштів

2.3 Облік розрахункових операцій

2.4 Облік розрахунків по оплаті праці

2.5 Облік ТМЦ і готової продукції

2.6 Облік ЖВО

2.7 Облік довгострокових інвестицій

2.8 Облік ОС і НМА

2.9 Облік фінансових вкладень

2.10 Облік витрат на виробництво продукції

2.11 Облік продажів

2.12 Облік капіталу, резервів і фінансових результатів

2.13 Бухгалтерська фінансова звітність

Висновок

Додаток

В 

1. Природно-економічна характеристика підприємства


1.1 Юридичний статус і розміщення підприємства


ТОВ В«АгрофірмаВ» є комерційною спеціалізованої сільськогосподарської організацією з виробництва та реалізації зерно - тваринницької продукції.

Господарська діяльність даного підприємства була розпочата 1 липня 2006. Майно, будівлі та споруди, земельні ділянки були викуплені у підприємства - банкрута. Все майно, за винятком позикових коштів, орендованих будівель і орендованій сільськогосподарської техніки є власністю даного підприємства. ТОВ В«АгрофірмаВ» діє на підставі Статуту. Агрофірма є повністю самостійним підприємством, будує свої відносини з іншими господарськими суб'єктами ринку на основі договірних відносин, здійснює зовнішню економічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством Російської Федерації.

Фінансовим роком є ​​календарний рік.

Предметом діяльності є заняття сільськогосподарським виробництвом. Основними видами діяльності є:

- вирощування зернових та зернобобових культур;

- ВРХ м'ясного і молочного напрямків;

- птах м'ясного і яєчного напрямку;

Метою діяльності агрофірми є організація сільськогосподарського виробництва, отримання продукції рослинництва і тваринництва та її збут.

ТОВ В«АгрофірмаВ» включає в себе постійно діючі: 5 рослинницьких бригад, кормодобивающая бригаду, молочно-товарну ферму та гаражі для легкового та вантажного автотранспорту.

Основний залізничний пункт по вантажообігу - станція Александровська - розташований в 3 кілометрах від центрального офісу. Дорожня мережа підприємства представлена добре асфальтованими дорогами, що зв'язують головний офіс з виробничими центрами, а так само невеликим. Морський торговельний порт знаходиться за 9 км від підприємства.


1.2 Природно-кліматичні умови господарського підприємства


Територія агрофірми, згідно зі схемою агрокліматичного районування Краснодарського краю, відноситься до північно-східного агрокліматичного підрайону. Середньорічна кількість опадів становить 400 мм, з них в теплий період - 170 мм. Літо сухе і спекотне, з недостатніми опадами. Для зимового періоду характерним є крайня нестійкість температурного режиму при незначному і вкрай нестійкому покриві.

Територія агрофірми розташована в зоні типчаково-ковилового степу. Велику роль у складі рослинного покриву грають: В«перекотиполе - полеВ», В«катранВ», В«залізнякВ» і так далі. З смітної рослинності поширені: В«осот рожевийВ», В«молочайВ», В«ЛободаВ», В«пирій повзучийВ». p> Підприємство знаходиться в зоні предкавказкіх чорноземів, які переважно карбонатні, потужні і середньоглибокі, за механічним складом в основному глинисті. Ці грунти мають ряд агровиробничих ознак: велику потужність верхнього горизонту А (До 50 см), пухке складення, сприятливий водний і повітряний режим, гарний розвиток кореневої системи сільськогосподарських культур. Гумус в горизонті А міститься близько 5%. Вони легко піддаються обробці, відносяться до високородючих грунтах.


1.3 Економічні умови виробництва


Розмір сільськогосподарського підприємства можна розглядати з двох сторін: через обсяг реалізованої продукції в рублях і через розмір сільськогосподарських угідь. У свою чергу обсяг реалізованої продукції характеризується товарної продукцією.

Крім того, для характеристики розмірів підприємства так само використовуються додаткові показники. Такі, як середньорічна чисельність працівників, вартість основних виро...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво продукції та їх аналіз на прикладі підприємства ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат і аналіз виробництва та реалізації продукції підп ...
  • Реферат на тему: Облік ФІНАНСОВИХ результатів ПІДПРИЄМСТВА та оцінка інвестіційної пріваблів ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік випуску готової продукції підприємства
  • Реферат на тему: Облік витрат і калькулювання собівартості продукції виробничого підприємств ...