Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Стратегічне управління діяльністю комерційного банку

Реферат Стратегічне управління діяльністю комерційного банку

Зміст


Введення p> 1 Сутність і роль стратегічного управління діяльністю

комерційного банку p> 2 Основні напрямки стратегічного управління комерційним

банком p> 2.1 Управління банківськими ризиками p> 2.2 Управління ліквідністю p> 2.3 Менеджмент та маркетингова стратегія в банку p> 2.4 Контролінг як елемент ефективного управління банком

3 Удосконалення стратегічного управління діяльністю

комерційного банку p> Висновок 34 Список використаних джерел br/>
Введення


Увага до управління банками залишається фундаментальною передумовою ефективного функціонування банківської системи. Нові запити клієнтів, конкуренція у сфері банківської діяльності неминуче вимагають більш високого рівня управління. p> Значення банківського управління зростає в сучасних умовах у зв'язку з масовим поширенням інформаційних і комунікаційних технологій. Формування мереж віртуальних банків, які не мають контор і агентів, привнесе в банківську практику нові елементи. З одного боку, це дозволить кредитним організаціям залучити нових клієнтів, з іншого боку, в банківській практиці з'являться нові ризики. Не можна не врахувати і те, що під впливом нових технологій посилиться конкуренція на ринку банківських продуктів і послуг, посередницькі можливості банків виявляться зниженими, оскільки традиційними банківськими операціями можуть зайнятися і інші підприємства.

У цілому не можна не припустити, що посилення конкуренції в банківській справі неминуче призведе до пошуку нових методів, нових фінансових інструментів, нових технологій, що відповідають потребам клієнтів, неминуче загостриться проблема банківських ризиків і проблема якості банківського продукту, а отже, і рівня управління банківською діяльністю. p> Метою даної курсової роботи є вивчення системи управління банком, а також основних напрямків у стратегічному управлінні діяльністю комерційного банку.

Для вирішення поставленої мети необхідно розглянути по планом наступні питання:

- сутність і роль стратегічного управління діяльністю комерційного банку;

- основні напрямки стратегічного управління комерційним банком (управління ризиками, ліквідністю, маркетингова діяльність, контролінг);

- вдосконалення стратегічного управління діяльністю комерційного банку.

У ході написання курсової роботи були використані наступні економічні методи: абстрактно-логічний, монографічний, економіко-статистичний.

У роботі використані праці вітчизняних вчених-економістів: Бєлоглазова Г.Н., Лаврушина О.І., Ольховий Р.Г., Осипенко Т.В.

Курсова робота виконана на 35 сторінках машинописного тексту. Включає 3 розділу, 4 малюнка. Список використаних джерел складається з 30 джерел.


1 Сутність і роль стратегічного управління діяльністю комерційного банку


Діяльність будь-якого комерційного підприємства в умовах ринкової економіки вимагає високого рівня управління, без якого неможливо досягнення цілей, що стоять перед підприємством, забезпечення його конкурентоспроможності та ефективності діяльності. p> Банківський менеджмент - наукова система управління банківською справою і персоналом, зайнятим у банківській сфері. Він базується на наукових методах управління, конкретизованих практикою ведення банківської справи. Банківська діяльність являє собою специфічну сферу бізнесу, визначальну особливості мислення і поведінки, зайнятих у ньому працівників, що неминуче відбивається на утриманні банківського менеджменту. p> Банк являє собою, перш за все громадський інститут, в якому зосереджені грошові вклади безлічі кредиторів (Юридичних і фізичних осіб), тому банківський бізнес орієнтується не тільки на отримання прибутку, а й на забезпечення схоронності взятих у позику грошових коштів, тобто на надійність і довіру вкладників.

Менеджмент банку характеризується ефективністю організації та керівництва банком в постійно мінливих умовах. Він є важливим інструментом стійкості банку, його невразливості за будь-яких зовнішніх потрясіннях [30, с.33]. p> Сучасне управління банком - це поєднання стратегічного та оперативного управління, в якому стратегічне управління являє собою процес визначення цілей організації і рішення про те, що потрібно зробити для їх досягнення, а оперативне управління визначає, як необхідно діяти для виконання цілей.

Стратегічне планування як логічний і аналітичний метод визначення майбутнього стану організації в залежності від зовнішніх умов діяльності є більш складним, багатогранним процесом, що вимагає більшого часу, ніж довгострокове планування. При цьому якщо діяльність з стратегічного управління спрямована на забезпечення стратегічної позиції, яка забезпечить майбутню життєздатність організації в умовах, що змінюються, то оп...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Управління ліквідністю комерційного банку
  • Реферат на тему: Управління ліквідністю комерційного банку
  • Реферат на тему: Особливості стратегічного управління інноваційною діяльністю на підпріємств ...
  • Реферат на тему: Управління активами, пасивами і ліквідністю комерційного банку
  • Реферат на тему: Аналіз ефективності управління кредитними операціями комерційного банку