Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Управление витратами та прибутком

Реферат Управление витратами та прибутком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМетодичні рекомендації

до Виконання практичних Завдання

з навчальної дісціпліні В«Управление витратами та прибуткомВ»

для студентов напряму підготовкі В«МаркетингВ»

усіх форм навчання
Харків, ХНЕУ, 2011р.

Затверджено на засіданні кафедри ЕКОНОМІКИ ТА маркетингу

Протокол № 8 від 11.01.2011 р.


Методичні рекомендації до Виконання практичних Завдання з навчальної дісціпліні В«Управление витратами та прибуткиВ» для студентов напряму підготовкі В«МаркетингВ» усіх форм навчання. /Укл. Т. І. Прітіченко, І. С. Лях. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. - 34 с. Укр. мов.

Запропоновані Завдання та Методичні рекомендації до їх Виконання дозволяти студентам розвити необхідні навички Використання конкретного інструментарію з управління витратами та прибутком ПІДПРИЄМСТВА.

Рекомендовано для студентов напряму підготовкі В«МаркетингВ» усіх форм навчання.


Вступ


Формування ринкового відносін в Україні и загострення конкуренції товаровіробніків вімагають новіх підходів до управління процесами Досягнення цілей ПІДПРИЄМСТВА. Істотні возможности для удосконалення ДІЯЛЬНОСТІ предприятий в умів прайси відкріває система управління витратами та прибутком ПІДПРИЄМСТВА, что містіть у Собі облік, планування, контроль и анализ даніх про витрати и фінансові результати ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, а такоже Прийняття на Цій Основі ефективного управлінськіх РІШЕНЬ.

Дісціпліна В«Управление витратами та прибуткомВ» вівчає теоретико-методичні и практичні аспекти управління витратами, фінансовімі результатами ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Велика увага пріділена класіфікації витрат, видами доходів и прибутку. Розглянуто Сучасні методи обліку витрат. Приведено характеристику системи В«direct-costingВ» - найважлівішої системи управлінського учета, что Знайшла ШИРОКЕ! Застосування в практіці ДІЯЛЬНОСТІ Закордоний предприятий. Особлива увага пріділена контролінгу - сучасній Системі управління витратами та прибутком ПІДПРИЄМСТВА, виклади методика планування витрат за системою В«контролінгВ». Докладно розглянуті методи управління прибутком ПІДПРИЄМСТВА, пріведені методи оператівної и стратегічної діагностікі фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. p align="justify"> Всі ці питання обговорюються на семінарах та освоюються студентами при рішенні Завдання на практичних занятть, что спріяє здобуттю ПРОФЕСІЙНИХ компетенцій маркетолога-аналітика.


Практичні ЗАВДАННЯ


Тема 1. Теоретичні аспекти управління витратами та прибутком ПІДПРИЄМСТВА


Завдання 1


Мета Завдання: Розподіл загальновиробничих витрат за видами ПРОДУКЦІЇ, что віпускається на підпріємстві.

На Основі даніх, наведення в табл.1, розподіліті загальновиробничі витрати у двох звітніх періодах на Такі, что розподіляються и НЕ розподіляються за видами ПРОДУКЦІЇ.


Таблиця 1 вихідні дані для Розподілення загальновиробничих витрат за видами ПРОДУКЦІЇ

ПоказнікЗначення показніка1. База розподілу за нормальною потужністю, машино-годіні10 0002. Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн., У тому чіслі: змінні постійні70 000 50 000 20 0003. База розподілу за фактичність потужністю, машино-години: 1-й Звітний період 2-й Звітний період 8000 жовтень 5004. Фактичні загальновиробничі витрати, грн. 1-й Звітний період 2-й Звітний період 68200 77950

Завдання 2


Мета Завдання: оволодіті алгоритмом розрахунку ФІНАНСОВИХ результатів ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

На Основі даніх табл. 2 розрахуваті валовий прибуток, прибуток от операційної ДІЯЛЬНОСТІ, Прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ, маржинальний прибуток та чистий прибуток ПІДПРИЄМСТВА. Оподатковуваний прибуток ухвалено на Рівні прибутку від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. br/>

Таблиця 2

дані для розрахунку ФІНАНСОВИХ результатів у звітному періоді

ПоказнікЗначення сертифіката №, тис. грн.1. Виручка від реалізації ПРОДУКЦІЇ (з ПДВ) 7202. Собівартість реалізованої ПРОДУКЦІЇ, в тому чіслі 70% умовно-змінні вітраті4403. Адміністративні витрати (100% умовно-постійні) 304. Витрати на збут в тому чіслі 20% умовно-змінні405. Інші витрати операційної діяльності66. Фінансові вітрат...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Управління витратами і прибутком підприємства на основі організації центрів ...
  • Реферат на тему: Управління прибутком і витратами підприємства
  • Реферат на тему: Управління витратами підприємства, методи включення їх до собівартості
  • Реферат на тему: Функції, принципи и Завдання управління витратами
  • Реферат на тему: Управління витратами підприємства