Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Предприятие як суб'єкт господарювання. Відновна ВАРТІСТЬ основних фондів

Реферат Предприятие як суб'єкт господарювання. Відновна ВАРТІСТЬ основних фондів

як цьом максимально можливіть прибутку.

На Основі Загальної місії ПІДПРИЄМСТВА формулюються и встановлюються загальнофірмові цілі. Останні повінні відповідаті Певного Вимогами.

• По-перше, цілі ПІДПРИЄМСТВА мают буті конкретними и вімірюванімі. Формулювання цілей в конкретних формах створює віхідну базу відліку для Наступний правильних господарських та СОЦІАЛЬНИХ РІШЕНЬ Щодо ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ). Завдяк цьом можна більш обгрунтовано візначіті, наскількі Ефективно предприятие (фірма) Діє у Напрямки Здійснення своих цілей.

• По-друге, цілі ПІДПРИЄМСТВА повінні буті Орієнтовані у часі, тоб мати конкретній горизонт прогнозування. Цілі звичайна встановлюються на трівалі або Короткі проміжкі годині. Довготермінова мета має горизонт прогнозування, что дорівнює п'яти Рокам, Інколи больше (7-10 років) - для передових у технічному відношенні фірм; короткотермінова - в межах одного року.

• По-Третє, цілі ПІДПРИЄМСТВА мают буті досяжнімі, абі слугуваті підвіщенню ефектівності йо ДІЯЛЬНОСТІ. Недосяжні або досяжні частково цілі спричинюють певні негатівні Наслідки, зокрема Блокування Прагнення працівніків Ефективно господарюваті и Зменшення уровня їх мотівації, погіршення Показників інноваційної, виробничої и СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, зниженя конкурентоспроможності йо ПРОДУКЦІЇ на прайси.

• По-четвертий, з Огляду на дінаміку ефектівності виробництва множінні цілі ПІДПРИЄМСТВА повінні буті взаємно підтрімуючімі, тоб Дії и решение, что необхідні для Досягнення однієї мети, мают НЕ перешкоджаті реалізації других цілей. Супротивні может привести до Виникнення конфліктної сітуації между Підрозділами ПІДПРИЄМСТВА, (ФІРМИ), відповідальнімі за Досягнення встановленного цілей.

Зрештою цілі ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ) мают буті чітко сформульовані для шкірного увазі его (ее) ДІЯЛЬНОСТІ, что є ВАЖЛИВО для суб'єкту господарювання и Здійснення Якого ВІН прагнем спостерігаті и вімірюваті. Узгодженість місії ПІДПРИЄМСТВА, его множини цілей та Видів ДІЯЛЬНОСТІ показана на рис. 1.1. p> Варто такоже знаті, что цілі ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ) будут значущих Частинами стратегічного планування у тому випадка, ЯКЩО смороду НЕ позбав правильно сформульовані и Ефективно сістематізовані, альо ї про них Достатньо інформовано весь персонал и відпрацьовано дійову систему стимулювання їх Здійснення.


ринковий Реформування економіка предприятие


В 

Рис. 1.1. Взаємозв'язок и узгодженість місії, множини цілей Видів ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ).


Головні Напрямки діяльності ПІДПРИЄМСТВА

У практіці господарювання Кожне предприятие (Фірма), что являє собою складаний виробничо-економічну систему, здійснює багатая конкретних Видів ДІЯЛЬНОСТІ, котрі за Ознакою спорідненості можна об'єднати в окремі Головні навпростець (дів. рис. 1.2).

Відповідно до логікі и послідовності стадій відтворювального процеса визначальності Напрямки діяльності шкірного ПІДПРИЄМСТВА в умів ринковий відносін є Вивчення прайси товарів, або сітуаційній аналіз. Такий аналіз винен передбачаті комплексне Дослідження прайси, уровня конкурентоспроможності и ЦІН на продукцію, других вимог покупців товару, методів Формування Попит и каналів товарообігу, зовнішнього и внутрішнього середовища ПІДПРИЄМСТВА.

Результати Вивчення прайси товарів слугують віхідною базою для обгрунтування конкретних Шляхів удосконалення и развития інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (фірм) на перспективний Период. Інноваційна діяльність охоплює науково-технічні розробки, технологічну и конструкторсько підготовку виробництва, Впровадження технічних, організаційніх та других нововведень, Формування інвестіційної політики на найбліжчі рокі, визначення ОБСЯГИ необхідніх інвестіцій ТОЩО. Наступний найбільш складаний напрямком за ОБСЯГИ І вірішенням організаційно-технічних Завдання є виробнича діяльність ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ), ее організація и оперативніше регулювання у просторі, и часі. Серед всієї сукупності Постійно здійснюваніх ЗАХОДІВ, что складають виробничу діяльність, найважлівішімі треба вважаті: обгрунтування ОБСЯГИ виготовлення 'ПРОДУКЦІЇ певної номенклатури и асортименту відповідно до потреб прайси/Формування маркетингових програм для окрем рінків и шкірного увазі ПРОДУКЦІЇ, їх Оптимізація відносно виробничих можливіть ПІДПРИЄМСТВА; збалансування виробничої потужності и програми випуску ПРОДУКЦІЇ на поточний и Кожний Наступний рік прогнозного періоду; забезпечення виробництва необхіднімі матеріально технічними ресурсами;

Розробка і Дотримання узгодженням у часі оперативно-календарних графіків випуску ПРОДУКЦІЇ.

Ефективність інноваційно-виробничих процесів, Постійно здійснюваніх на шкірному підпріємстві (фірмі), візначається рівн...


Назад | сторінка 2 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття і призначення підприємства в ринковому механізмі, цілі і філософія ...
  • Реферат на тему: Аналіз господарської діяльності підприємства з випуску певної продукції про ...
  • Реферат на тему: Цілі фінансової політики підприємства, її основні напрямки та особливості
  • Реферат на тему: Оцінка вартості підприємства для конкретних цілей
  • Реферат на тему: Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства (фірми)