Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Забезпечення і ефективність використання основних засобів підприємства

Реферат Забезпечення і ефективність використання основних засобів підприємства

ЗМІСТ


ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

1.1 Соціально-економічна сутність основного капіталу та основних фондів, завдання їх характеристики, класифікація

1.2 Види оцінки основних засобів. Показники простого і розширеного відтворення

1.3 Показники стану і руху, ефективності використання основних засобів

2. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ В«КРАСНОГІРСЬКЕ АТПВ»

2.1 Коротка економічна характеристика ВАТ В«Красногірське АТПВ»

2.2 Аналіз фінансового стану ВАТ В«Красногірське АТПВ»

2.3 Дослідження ефективності використання основних засобів ВАТ В«Красногірське АТПВ»

ВИСНОВОК

Список використаної літературиВСТУП


Вивчення ефективності економічної діяльності в умовах ринкової економіки набуває особливо важливе значення. Зростаюча конкуренція з боку вітчизняних та зарубіжних виробників зумовлює необхідність підвищення ефективності виробництва як основного чинника успішного функціонування економіки. Обмеженість природних ресурсів і пов'язане з нею подорожчання витрат на виробництво матеріальних благ і послуг також є чинником, що стимулює зростання ефективності виробництва. Необхідною умовою ефективності виробництва є реалізація виробничих благ і послуг. У свою чергу, успішна реалізація має місце в тому випадку, якщо витрати виробництва, продажу товарів та послуг будуть нижче, ніж у конкурентів. Це викликає необхідність побудови системи показників ефективності, що відображають її окремі аспекти.

В даний час для характеристики рівня і динаміки економічної ефективності застосовується велика кількість показників, які можна об'єднати в такі групи: показники рентабельності виробництва та продукції; показники ефективності витрат уречевленої праці; показники ефективності витрат живої праці; показники ефективності капіталовкладень. Більшість з цих показників може бути розраховане як на рівні економіки, так і на рівні галузей, секторів та окремих підприємств.

Показниками витрат минулої праці є: матеріальні поточні витрати; амортизація основного капіталу; сукупні матеріальні витрати (поточні плюс амортизація). Комбінуючи різні показники результатів економічної діяльності (у чисельнику) і витрат для досягнення цих результатів (у знаменнику), отримують прямі показники ефективності. У ряді випадків крім прямих показників можна розраховувати і зворотні показники (фондовіддачу і фондомісткість, капіталомісткість і капіталовіддача).

З переходом до міжнародної методології в вітчизняну практику разом з поняттям основних фондів запроваджується більш широке поняття - В«основний капіталВ», що об'єднує відтворювані і невідтворювані матеріальні та нематеріальні активи. Одним з головних критеріїв віднесення цих активів до основного капіталу є багаторазове їх участь у виробнич...


сторінка 1 з 33 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз показників ефективності використання основних засобів
  • Реферат на тему: Система показників руху та ефективності використання основних засобів
  • Реферат на тему: Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства на ...
  • Реферат на тему: Аналіз оцінки ефективності використання основних засобів