Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Розробка системи гарячого водопостачання житлового будинку

Реферат Розробка системи гарячого водопостачання житлового будинку

Введення


Виконання курсової роботи один з етапів підготовки студентів спеціальності В«Теплогазопостачання та вентиляція В».

У курсовій роботі потрібно розробити систему гарячого водопостачання житлового будинку, провести підбір і розрахунок обладнання місцевого теплового пункту, включаючи підігрівачі та лічильники води.

У процесі роботи студент повинен набути навичок самостійного вирішення поставлених завдань; вміти застосовувати існуючі методи розрахунку систем гарячого водопостачання; вміти користуватися технічною, довідкової та нормативної документацією.


1. Вибір системи ГВП


Система ГВП служить для підготовки і подачі гарячої води до санітарно-технічних приладам, технологічного обладнання і включає в себе: установку для приготування гарячої води, внутрішньобудинкові розвідні і циркуляційні трубопроводи, водорозбірні прилади. При закритій системі теплопостачання і відсутності центрального теплового пункту необхідно встановлювати підігрівач ГВП у місцевому тепловому пункті будівлі. Схема трубопроводів системи ГВП - з нижнім розведенням (будівля безчердачною з підвалом). Всі стояки однакового призначення приймаються з діаметрами: водорозбірні 25 мм, циркуляційні 15 мм. Рушникосушки включаються до водорозбірні стояки по проточною схемою, випуск повітря - через крани приладів верхнього поверху. Трубопроводи прокладаються з ухилом 0,002. На підставі вихідних даних (план поверху та підвалу) проводиться компоновка обладнання МТП і проводиться побудова схеми трубопроводів системи ГВП та МТП.


2. Тепловий баланс системи


Вибір схеми приєднання підігрівачів ГВП

В системі теплоспоживання житлового будинку теплота витрачається на опалення та гаряче водопостачання. Залежно від співвідношення зазначених теплових навантажень вибирається схема приєднання підігрівачів ГВП.

Ймовірність використання водорозбірних приладів у годину найбільшого водоспоживання:


В 

де U - число споживачів гарячої води в будівлі;

N - число встановлених водорозбірних приладів;

- норма витрати гарячої води, л, споживачем за годину найбільшого водоспоживання;

q - секундний витрата гарячої води одним водорозбірних приладом, л/с.

Максимальний часовий витрата гарячої води на будівлю в цілому:


,


де q год - часовий витрата гарячої води одним водорозбірних приладом;

О± - безрозмірна величина, що залежить від загальної кількості водорозбірних приладів N на розрахунковій ділянці та ймовірності їх використання Р год за годину найбільшого водоспоживання.

За значенням


В 

Максимальний часовий витрата теплоти на ГВП:


В 

де ПЃ - Щільність води, кг/м 3 ;

з - теплоємність води, Дж/(КГК);

t г ср - середня температура гарячої води в трубопроводах водорозбірних стояків приймається рівної 55 Вє С [1];

t хз - температура холодної води в водопровідній мережі приймається рівною 5 Вє С [1];

G год - витрата гарячої води в годину найбільшого водоспоживання, м 3 /с;

Q п , Q ц - втрати теплоти подає і циркуляційними трубопроводами системи ГВП, Вт

На початковій стадії проектування системи ГВП діаметри і довжини трубопроводів не відомі, тому сума Q п + Q ц орієнтовно може бути оцінена коефіцієнтом 1,06.

Середній часовий витрата води на ГВП:


В 

де k год - коефіцієнт годинної нерівномірності витрати теплоти на протязі доби ( k год = 2-2,4) [2].


Розрахунковий витрата теплоти на опалення житлового будинку за укрупненими показниками:


,


де а - поправочний коефіцієнт для житлових і громадських будівель, що дорівнює:


В 

де q уд - питома теплова характеристика будівлі, Вт/(м 3 К);

V - зовнішній обсяг будинку, м 3 ;

t ср - середня температура повітря в приміщеннях будівлі, В° С;

t але - розрахункова температура зовнішнього повітря, В° С.

Відносний витрата теплоти на ГВП:


В 

При ПЃ = 0,52 використовується двоступенева змішана схема приєднання підігрівачів ГВП, але з метою спрощення схеми при допускається використовувати паралельну схему приєднання.

Розрахункові витрати мережної води, кг/год, при якісному регулюванні відпуску теплоти в закритих системах теплопостачання визначаються за співвідношенням:


а) на опалення:


В 

б) середній і максимальний ...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Кондиціювання води в енергетіці. Содування в підготовці додаткової води те ...
  • Реферат на тему: Удосконалення системи водопостачання з підземних джерел населеного пункту ч ...
  • Реферат на тему: Порівняльна оцінка вимог до води очищеної та до води для ін'єкцій вітчи ...
  • Реферат на тему: Використання двоступінчастого зворотного осмосу для отримання води для ін&# ...
  • Реферат на тему: Часовий і питома витрата палива