Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Президент Російської Федерації та його правовий статус

Реферат Президент Російської Федерації та його правовий статус

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ

СУЧАСНА ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В 

Курсова робота

По предмету: Теорія держави і права

Президент Російської Федерації та його правовий статус

В В 

Виконав:

Перевірив:

В 

2005


ЗМІСТ. В 

ВСТУП. 3


ГЛАВА 1. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 4


1.1. Становлення і розвиток інституту президентства в Росії. 4

1.2 Основні функції Президента Російської Федерации. 6


РОЗДІЛ 2. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. 10


ВИСНОВОК. 21


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 22


ДОДАТОК


ВСТУП

Інститут президентства є відносно молодим інститутом російського конституційного права. Установа президентства в Російській Федерації відкрило новий етап у розвитку російській державності і свідчило про сприйняття державно-політичних інститутів демократичних держав.

Відповідно до Конституції Російської Федерації (ст. 80) Президент Росії є главою держави. Як глава держави він представляє Російську Федерацію як всередині країни, так і в міжнародних відносинах. Наділення Президента Росії такими великими повноваженнями безпосередньо випливає з конституційної норми, згідно якої він є гарантом Конституції Російської Федерації [1] (П. 2 ст. 80), прав і свобод людини і громадянина, в установленому порядку вживає заходів з охорони суверенітету Російської Федерації, її незалежності та державної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування і взаємодія органів державної влади.

У науці проблемі функціонування інституту президентства приділяється досить багато уваги. Найбільша кількість робіт належить перу американських вчених, оскільки інститут президентства в США має саму довгу історію свого існування. У цій країні досліджуються різні аспекти інституту президентства: причини його установи, місце в системі поділу влади, взаємовідносини між Президентом і Конгресом, нормативні акти Президента, військові та надзвичайні повноваження Президента. У Зокрема великий внесок у дослідження інституту президентства в США внесли В. Вільсон, А. Гамільтон, Дж. Джей, К. Дірінг, М. Мезі, Дж. Медісон, С.М. Ліпсет, Р. Нойштадт, Р. Пайос, Дж. Тарбер, Дж. Вілсон, С. Уейн, А. Шлезінгер, Л. Фішер, Л. Фрідмен. Основним недоліком названих досліджень є те, що великі і фундаментальні праці в основному присвячені тільки президентству в США.

У західноєвропейській літературі дослідження інституту президентства носять в основному фрагментарний характер, що зумовлено специфікою розвитку президентства в Європі. Значний внесок в розробку цієї проблематики внесли французькі та німецькі автори: Ф. Ардан, К. Баума, Ч.Боржо, Ф. Буссе, М. Вебер, А. Демішель, Ф. Демішель, М. Дебра, М. Дюверже, Л. Дюгі, Г. Еллінек, Х. Меллер, Л. Ольстон, М. Пікемаль, Ф. Платон, А. Токвіль, А. Есмен. p> Питання, пов'язані з інститутом президентства в Російській Федерації не отримали поки належного висвітлення в російській юридичній науці. Серед російських дореволюційних вчених, що займалися даним питанням, можна виділити А.Д. Градовський, А.М. Гурвича, Н.М. Коркунова, П.І. Розенталя. У радянський період президентство розглядалося як класовий інститут буржуазної держави, тому його вивчення вважалося неактуальним для Радянського Союзу, що йде по шляху будівництва комунізму.

Введення поста Президента СРСР зумовило необхідність вивчення цієї нової державної посади. Однак активне дослідження даного питання російськими авторами почалося після заснування інституту президентства у Росії, Особливо - після конституційної реформи 1993 року. Велика увага місцем Президента в політичній і правовій системі різних держав приділяли такі автори, як: І.Ю. Козліхін, В.І. Лафітскій, Л.І. Селезньов, Ю.І. Скуратова, В.В. Соболєва, А.А. Фурсенко, А.Д. Керімов, М.Н. Марченко, А. Червяков і ін

Метою цієї курсової роботи є дослідження актуальних питань інституту президентства в РФ, місця і значення Президента РФ в системі органів державної влади Російської Федерації.

ГЛАВА 1. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
1.1. Становлення і розвиток інституту президентства в Росії.

Виникнення інституту президентства в світі було пов'язано з пошуком США нового способу організації вищої державної влади, що передбачає створення сильної виконавчої влади і в той же час виключає можливість її перетворення на тиранію. Мислити спочатку як глава виконавчої Президент США замінив у свідомості громадян монарха і став здійснювати функції глави держави. Сучасне уявлення про Президента якраз і грунтується на ототожненні його з главою держави. Інститут президентства, ...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Повноваження Президента Російської Федерації і його місце в системі органів ...
  • Реферат на тему: Інститут президентства в суб'єктах Російської Федерації
  • Реферат на тему: Роль Президента Російської Федерації в системі державної влади
  • Реферат на тему: Правотворчі повноваження Президента Російської Федерації. Форми участі Пре ...
  • Реферат на тему: Функції та повноваження Президента Російської Федерації у сфері правового с ...