Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Теорії походження держави

Реферат Теорії походження держави

Федерального державного освітнього закладу

ВИЩОЇ ОСВІТИ

В«АСТРАХАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТВ»Курсова робота

НА ТЕМУ:

В«ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИВ»

Виконала: студентка


Перевірила:


АСТРАХАНЬ 2006ЗМІСТ

Введення. 3

Глава 1. Теорії походження держави. 9

1.1. Загальна характеристика теорій походження держави. 9

1.2. Загальні закономірності виникнення держави. 15

Глава 2. Шляхи виникнення держави. 22

2.1. Східний (азійський) шлях виникнення держави. 22

2.2. Західний шлях виникнення держави. 27

Висновок. 33

Список літератури .. 36В  Введення

Формування держави у різних народів йшло різними шляхами. Це зумовило різні точки зору в поясненні причин виникнення держави.

Однією з найдавніших теорій походження держави є теологічна теорія. Вона виходить з того, що походження і існування держави є результатом прояву божої волі. Згідно теологічним вченням, держава служить втіленням божественного провидіння і тому державна влада вічна, непорушна і підпорядкування їй природно. Правителі діють від імені бога, їх влада носить божественний характер, а видавані закони відповідають божественної справедливості. Вже в збережених літературних та історико-правових пам'ятках Стародавнього Єгипту, Вавилона, Індії, Китаю знайшла чітке вираження теологічна теорія. p> Найбільш широке поширення ця теорія отримала в епоху середньовіччя і мала головною своєю спрямованістю обгрунтування переваги церковної влади над світською. Починаючи з ІХ - Х ст. формулюється так звана теорія двох мечів, згідно з якою для захисту християнства богом були дані два мечі - церковний і світський. Обидва вони передаються церкві, яка, зберігши для себе духовний меч, світський передала монарху. Тому він повинен підкорятися церкви. Однак прихильники незалежної царської влади, навпаки, стверджували, що імператори отримали свій меч безпосередньо від бога [1].

Є й сучасні послідовники цієї теорії, які вважають державну владу вічною і непорушною.

Патріархальна теорія трактує походження держави як результат історичного розростання патріархальної сім'ї. Аристотель, наприклад, виходив з того, що люди як колективні істоти прагнуть до спілкуванню та освіти сімей, а розвиток сімей веде до утворення держави. Аристотель трактував держава як продукт розмноження сімей, їх розселення та об'єднання. За Арістотелем, державна влада є продовження і розвиток батьківської влади. Він ототожнював державну владу з патріархальної владою глави сім'ї.

У Китаї цю теорію розвивав Конфуцій (551 - 479 рр.. до н.е.). Він розглядав державу як велику сім'ю. Влада імператора уподібнювалась влади батька, а відносини правителів і підданих - сімейним відносинам, де молодші залежать від старших і повинні бути відданими правителям, шанобливими і слухатися у всьому старших. Правителі ж повинні дбати про своїх підданих, як це прийнято в сім'ї.

Прихильником патріархальної теорії був Р. Філмер (ХVII ст.), який у своїй роботі "Патріарх" доводив, що влада монарха необмежена, оскільки походить від Адама, а він, у свою чергу, отримав свою владу від бога. Адам був не тільки батьком людства, але і його володарем. Монархи є наступниками Адама і успадкували від нього свою владу.

У Росії послідовником патріархальної теорії був російський соціолог М. Михайлівський (1842 - 1904 рр..).

Дана теорія отримала сучасне звучання в ідеї державного патерналізму, тобто прийнятті державою на себе турботи про своїх громадян і підданих у випадках настання несприятливої вЂ‹вЂ‹для них ситуації - хвороби, інвалідності, безробіття та ін Позитивним у патріархальної теорії було те, що її прихильники, зокрема М. Михайлівський, закликали усувати з життя все аморальне, шкідливе, нерозумне по відношенню до людині. А це можливо лише в суспільстві, яке побудоване по типу сімейних відносин [2]. p> Згідно договірної теорії держава виникла в внаслідок укладення суспільного договору. Люди домовилися між собою об'єднатися в державний союз, створити владу і підкорятися їй. Необхідність об'єднання людей диктувалася появою громадського нерівності, що народив несправедливість і конфлікти, а також цілями виживання в умовах природної стихії та оточення ворожими племенами.

Ця теорія набула поширення в ХУII - ХУIII ст., і її найбільш яскравими представниками були Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Ж. - Ж. Руссо, А.Н. Радищев та ін

Представники договірної теорії виникнення держави вважали, що договір п...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Теорії походження держави
  • Реферат на тему: Теорії походження держави
  • Реферат на тему: Теорії походження Давньоруської держави
  • Реферат на тему: Основні теорії походження держави
  • Реферат на тему: Теорії походження Київської держави