Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Мова як система знаків особливого роду

Реферат Мова як система знаків особливого роду
В В 

Курсова робота


Мова як система знаків особливого роду

В 

Зміст

В  3

1. Мова - найважливіший засіб людського спілкування .................................. 5

2. Кілька слів про лінгвістики .............................................. ........................ 9

3. Мова з точки зору теорії знаків ............................................ ................. 11

4. Лист та його значення .............................................. ................................... 16

5. Властивості 20

6. Види знакових систем ............................................... .................................. 22

7. Специфіка мови як знакової системи ............................................. ........ 23

26

28

Ведення

Словник С.І. Ожегова про В«мовуВ» говорить нам наступне:

Мова - це історично сформована система звукових, словникових та граматичних засобів, об'єктивуються роботу мислення і є знаряддям спілкування, обміну думками і взаємного розуміння людей у ​​суспільстві. Мова - це також будь-яка знакова система (Звуків, сигналів), що передають інформацію. До цього поняття Ожегов відносить мову тварин, мова бджіл, мова жестів, мова дорожніх знаків, мова програмування, математичну мову, мову кіно та ін

Мова є однієї з великої множини різноманітних знакових систем, якими люди користуються в цілях комунікації, передаючи повідомлення про якихось ситуаціях у світі, про свої думки, почуття, переживання, оцінках, плани, цілі, наміри, ділячись зі своїми співрозмовниками інформацією про результати пізнавальної діяльності. Саме слово комунікація перегукується з лат. communico (Роблю загальним, ділюся). Знаки, з яких будуються повідомлення, виконують роль носіїв певних смислових змістів (значень). Саме завдяки їм виявляється можливим кодування переданої в повідомленнях інформації та реалізація комунікативних актів. p> Знаки як би заміщають предмети, на які вони вказують і які вони називають. Таке заміщення в житті людей має місце досить часто, так що мимоволі може скластися враження, що люди живуть не тільки і не стільки в світі речей, скільки у світі знаків. p> Знаки і утворювані ними знакові системи вивчає семіотика. У розвиток цієї науки, основи якої були закладені ще представниками античної та середньовічної філософської думки, в наш час внесли великий вклад (якщо називати тільки найбільш авторитетні імена) Чарлз Сандерс Пірс (Charles Sanders Peirce), Чарлз Вільям Морріс (Charls William Morris), Фердинанд де Соссюр (Ferdinand de Saussure), Луї Ельмслев (Louis Hjelmslev), Ернст Кассірер (Ernst Cassirer), Роман Осипович Якобсон, Карл Бюлер (Karl Buehler), Якоб фон Юкскюлл (Jakob von Uexcuell), Томас Себеок (Thomas Sebeok), Роланд Барт (Roland Barthes), Умберто Еко (Umberto Eco), Юрій Сергійович Степанов. p> Ч.У. Морріс запропонував розрізняти в семіотики три аспекти: синтактику, семантику, прагматику. Смислові утримання є предметом семантики, відносини між знаками підлягають ведення синтактики (синтаксису), а відносини між знаками і їх користувачами досліджує прагматика. Знак, як правило, несе певну цільову навантаження, повідомляючи про відносини його відправника до свого адресату, до ситуації спілкування, до денотату і до самого повідомленням.

Кожен знак співвіднесений в рамках конкретної знакової ситуації (Денотація) з тим чи іншим предметом, явищем, фактом, подією, станом справ як своїм денотатом (або референтом). Ця співвіднесеність опосредствуєтся свідомістю людини, що використовує знаки. Інакше кажучи, не сам знак вказує на той чи інший предмет або називає предмет, цей акт вказівки на предмет (акт референції) здійснює людина за допомогою вибору та вживання відповідного знака.

Знак, як писав Ч.С. Пірс, або копіює об'єкт (іконічний знак), або на нього вказує (Індексальний знак), або його символізує, перебуваючи в умовній зв'язку з ним (Знак-символ). p> Мова спрямований на дійсність і на той світ образів, який вибудовується між дійсністю і людиною, виступаючи як безліч знань, що утворюють в сукупності картину, або модель, світу. Ця картина світу, локалізована у свідомості, постійно поповнювана і коректовані, регулює поведінку людини. p> Метою даної курсової роботи є розгляд мови, як системи знаків особливого роду, виражають ідеї; як системи, що підкоряється своєму власному порядку.1. Мова - найважливіший засіб людського
спілкування

Ми говоримо і пишемо, щоб передавати іншим людям свої думки. Слухаючи і читаючи, ми дізнаємося думки інших людей. Усна і письмова форми спілкування - дві форми, два прояви одного і того ж мови. Ці дві форми мови і схожі й різні. Вони подібні своїм змістом: і усна і письмова форми мови передають думку. Різні ж вони за коштами вираження і сприйняття. p> Усне мовлення - це мова звучит...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Англійська мова. Одна мова - різні культури
  • Реферат на тему: Мова як засіб людського спілкування
  • Реферат на тему: Феномен людського Спілкування, мислення та мова
  • Реферат на тему: Мова, мова, спілкування
  • Реферат на тему: Іноземна мова. Сфера сервісу (англійська мова)