Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Технологічні розрахунки ділянок станції технічного обслуговування автомобілів і вибір основного технологічного обладнання

Реферат Технологічні розрахунки ділянок станції технічного обслуговування автомобілів і вибір основного технологічного обладнання

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Південно-Російський державний університет економіки і сервісу

ГОУ ВПО ЮРГУЕС

Факультет економічний

Кафедра ТЕА

Спеціальність 080502 ЕУ


Курсовий проект


Технологічні розрахунки ділянок станції технічного обслуговування автомобілів і вибір основного технологічного обладнання

з дисципліни

Технологія та обладнання підприємств автосервісу


Розробив К.Д. Костроміна

група ЕУ-Е41

Керівник Ю.Г. Асцатуров

Шахти - 2011 р.


Вихідні дані :


Проектований ділянка - ділянка РУУУК

Основне обладнання - чотиристійковий підйомник ОМА 523

Чисельність населення обслуговується району - 23000 чол,

Середнє число легкових автомобілів на 1000 жителів - 120,

Середньорічний пробіг одного легкового автомобіля - 20000 км,

% власників, користуються послугами СТОА - 70,

Число продаваних автомобілів на рік - 130,

Кліматичний район - помірно холодний

Обсяг проекту (роботи) 30-40 лисів ПЗ ф.А4, графічна частина - 2 аркуша формату А1

Термін проектування 25 грудня 2009р.

Керівник доцент, к.т.н. Ю.Г. Асцатуров

Завдання до виконання прийняв студент

Дата видачіВведення

1. Технологічне проектування міський СТОЛУ

1.1 Розрахунок виробничої програми СТОЛУ

1.2 Коригування нормативних трудоемкостей обслуговування автомобілів на СТОЛУ

1.3 Розрахунок річного обсягу робіт СТОЛУ

1.4 Розподіл річного обсягу робіт СТОЛУ за видами робіт і місця виконання

1.5 Розрахунок числа постів і автомобіле-місць міський СТОЛУ

1.6 Розрахунок чисельності виробничих і допоміжних робітників СТОЛУ

1.7 Розрахунок площ виробничих зон

1.8 Розрахунок площ виробничих ділянок 1.9 Розрахунок площ складів і стоянок 1.10 Розрахунок площ адміністративно-побутових приміщень

2. Технологічне обладнання ділянки регулювання кутів установки керованих коліс

2.1 Конструкція і технічна експлуатація чотирьохстійкового електрогідравлічного підйомника ОМА 523

2.1.1 Принцип дії, пристрій і регулювання чотирьохстійкового підйомника ОМА 523

2.1.2 Технічне обслуговування підйомника

2.2 Стенд для установки кутів керованих коліс КДС-5К

2.3 Допоміжне обладнання

2.4 Розробка технологічного процесу перевірки і регулювання кутів установки коліс автомобіля ВАЗ-2110

Висновок

Бібліографічний список


p> Введення


Розвиток автотранспорту може бути досягнуто шляхом вдосконалення організації використання автопарку і за рахунок збільшення випуску нових автомобілів. Тому на передній план виступають завдання з проектування як нових станцій технічного обслуговування легкових автомобілів (СТОЛУ), так і окремих ділянок, їх реконструкції, і розширення, які здійснюються за загальними правилами проектування підприємств, будівель і споруд у відповідності зі СНиП 1.02.01-85. p> Особливу роль при розробці проектів СТОЛУ грає технологічне проектування, результати якого багато в чому визначають технічний рівень виробництва ТО і ТР автомобілів і служать основою для розробки інших частин проекту, що робить істотний вплив на якість проекту в цілому. В основу технологічного проектування повинні бути покладені сучасні технологія та організація виробництва ТО і ТР автомобілів, максимальна механізація виробничих процесів, ефективне використання площ, раціональне взаємне розташування виробничих, складських і допоміжних приміщень.

Виробнича програма, обсяг робіт ТО і ТР, режим роботи СТОЛУ є основою для технологічного розрахунку різних зон, ділянок і складів.

Розвиток системи технічного обслуговування в країні, яка супроводжує інтенсивне зростання парку особистих легкових автомобілів, призвело до необхідності впровадження прогресивних методів організації та технології обслуговування і ремонту автомобілів.

Впровадження прогресивних технологічних процесів неможливо здійснити без застосування нових видів устаткування, заміни фізично і морально застарілого обладнання, впровадження прогресивних технологічних процесів.

У даному курсовому проекті буде представлений чотиристійковий електромеханічний підйомник ОМА 523 використовуваний на ділянці РУУУК.1. Технологічне проектування міський СТОЛУ


Таблиця 1

Вихідні дані

Чисельність населення району, що обслуговується, чол.

Середній число легкових автомобілів на 1000 жителів


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проектування станції технічного обслуговування легкових автомобілів
  • Реферат на тему: Проект станції технічного обслуговування легкових автомобілів малого класу ...
  • Реферат на тему: Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування і ремонту автомо ...
  • Реферат на тему: Проектування станції технічного обслуговування автомобілів
  • Реферат на тему: Організація технологічного процесу технічного обслуговування і ремонту авто ...