Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Основи організації виробництва і менеджмент

Реферат Основи організації виробництва і менеджмент

Міністерство освіти і науки України

Приазовський державний технічний університет

Кафедра економіки підприємствПарлюк І.П.Конспект лекцій

з дисципліни В«Основи організації виробництва і менеджментВ» для студентів спеціальностей В«ТеплоенергетикаВ» та В«Промислова теплотехнікаВ»


Затверджено

на засіданні кафедри

економіки підприємств

Протокол № 4 від 7.12.2006г.


Маріуполь, 2006р.

Конспект лекцій з дисципліни В«Основи організації виробництва і менеджментВ» для студентів спеціальностей В«ТеплоенергетикаВ» та В«Промислова теплотехнікаВ» денної форми навчання/І.П. Парлюк - Маріуполь: ПДТУ, 2006р. - С. p align="justify"> У навчально-методичному посібнику наведено тексти лекцій з основних тем, передбаченим програмою курсу В«Основи організації виробництва і менеджментВ» для студентів, які навчаються за вказаними спеціальностями.


Укладач: І.П. Парлюк, ст. викладач


Відповідальний за випуск: А.А. Меліхов, зав. кафедрою економіки підприємств


ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Підвищення ефективності виробництва - головна задача, яка повинна бути вирішена на сучасному етапі розвитку економіки. У підвищенні ефективності виробництва 80% складають фактори вдосконалення техніки і технології, 20% - фактори вдосконалення організації виробництва. p align="justify"> Під організацією слід розуміти, по-перше, систему, яка має хоча б часткове самоврядування. У цьому випадку характеристиками організації є склад підрозділів, матеріальні та інформаційні зв'язки між ними, техніко-економічні показники діяльності підприємства і його підрозділів.

Під організацією , по-друге, слід розуміти сукупність методів, прийомів, комплекс заходів, спрямованих на узгодження, поліпшення взаємозв'язку окремих складових частин системи. Підприємства відносяться до класу великих систем. До складу підприємства входять речові елементи (засоби праці і предмети праці) і особистісні елементи. У завдання організації входить насамперед найбільш ефективне поєднання речових і особистісних елементів.

Головними завданнями організації виробництва є :

1) визначення складу виробничих потужностей і спеціалізації цехів;

2) визначення кількості і складу устаткування цехів, пропускної спроможності ділянок, цехів;

) визначення професійно-кваліфікаційний склад працівників цехів з урахуванням розподілу і кооперації праці, розстановка працівників по робочих місцях;

) визначення потреби підприємства в матеріальних ресурсах (сировині, матеріалах, паливі, різних видах енергетичних ресурсів та ін.)

Таким чином, організація виробництва покликана з'єднати, зв'язати воєдино, привести в рух всі його елементи.

До складу дисципліни входять такі розділи як організація виробничого процесу, організація та нормування праці, управління персоналом та ін

Предметом , сутністю і основним змістом курсу В«Основи організації виробництва і менеджментВ» є вивчення економічних закономірностей розвитку і функціонування промислових предприятий.

Дисципліна В«Основи організації виробництва і менеджментВ» є логічним продовженням досліджуваного раніше курсу В«Економіка підприємстваВ», тісно пов'язаний з курсом В«Основи економічної теоріїВ» і технічними дисциплінами (металургія чавуну і сталі, прокатне виробництво і т. д.).

Формування ринкових відносин неможливе без комерціалізації всієї господарської діяльності, а також без підготовки управлінського персоналу, здатного ефективно працювати в нових умовах. Ключова роль у цьому процесі належить менеджменту. p align="justify"> Термін менеджмент вживається не в одному значенні, а альтернативно: управління, область людських знань, соціальний шар тих, хто здійснює роботу з управління.

Будь-яка організація, незалежно від правової форми, повинна мати керівництво. Разом з тим менеджмент підприємств відрізняється від інших його видів. Тут його завданням є виробни...


сторінка 1 з 35 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Характеристика організації виробництва, техніки, технології з точки зору ох ...
  • Реферат на тему: Розробка заходів щодо вдосконалення організації основного виробництва
  • Реферат на тему: Аналіз асортименту та якості продукції, що випускається взуття, технічного ...
  • Реферат на тему: Форми організації виробництва
  • Реферат на тему: Основи формирование собівартості виробництва продукції підприємств АПК