Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Основи організації виробництва і менеджмент

Реферат Основи організації виробництва і менеджмент

цтво товарів (послуг) для задоволення різних потреб та досягнення на цій основі цілей організації. Як галузь знань менеджмент являє собою міждисциплінарну область, поєднує досягнення економічних, соціологічних, психологічних, правових, технічних та інших дисциплін, а також використовує досвід управлінського мистецтва. Менеджмент включає також теорію і практику управління, гнучке і активне застосування яких забезпечує йому успіх у багатьох країнах. br/>

ТЕМА 2. ВИРОБНИЧА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА


1.Проізводственная структура підприємства та фактори її визначальні

2.вид і типи виробничих структур

. Показники, що характеризують структуру підприємства


1. Виробнича структура підприємства та фактори, що її визначають


Виробнича структура - це склад керованих ланок виробничої системи (ділянок, цехів і т.д.), володіють технологічними та (або) кооперованими взаємозв'язками. Виробнича структура відображає склад підрозділів виробництва як об'єкта управління.

Відповідно до діленням виробничих процесів на основні, допоміжні і обслуговуючі на підприємствах прийнято розрізняти основне, допоміжне і обслуговуюче виробництво і відповідно основні, допоміжні та обслуговуючі цехи та господарства.

Виробнича структура промислових підприємств відрізняється значною різноманітністю залежно від переважання факторів, під впливом яких вона складається.

Найважливіші чинники, що визначають виробничу структуру підприємства:

) конструкційні та технологічні особливості продукції. Вид продукції визначає характер виробничих процесів і тим самим безпосередньо впливає на склад основних цехів;

) обсяг випуску продукції, під яким розуміється кількість виробів певного найменування, типорозміру і виконання, виготовлених або ремонтуються підприємством або його підрозділом протягом планованого інтервалу часу;

) спеціалізація і кооперування з іншими підприємствами;

4) рівень механізації і автоматизації;

5) вплив району місцезнаходження підприємства полягає в тому, що для підприємств, що знаходяться в промислово розвинених центрах, не обов'язкова така розвинена виробнича структура, яку змушені мати підприємства у віддалених і освоюваних районах.

Розглянуті фактори тісно взаємопов'язані, і часто неможливо чітко відокремити вплив одного конкретного фактора від інших.

Поряд з виробничою слід розрізняти і загальну структуру підприємства, яка охоплює виробничі ланки, служби та відділи управління підприємства.

Особливості енергетичного виробництва і основні чинники, що визначають структуру енергетичних підприємств

Енергетичне виробництво має ряд особливостей, які випливають із специфічних властивостей енергії (електричної та теплової) як продуктів виробництва і споживання. Особливості технологічного процесу обумовлюють і такі особливості енергетичного виробництва:

1. безперервність і співмірність у часі процесів виробництва і споживання енергії;

2. визначальний вплив кількості та режиму споживання енергії на кількість і режим її виробництва;

. неможливість складування продукції на всіх фазах і стадіях її виробництва;

. неможливість вибраковать продукцію. Виниклий на тій чи іншій фаза або стадії брак продукції (енергія з відхиляється від норми параметрами) неминуче споживається в наступних фазах або стадіях виробництва.

Найбільш характерні фактори, що визначають виробничу структуру енергетичних підприємств:

В· кількість, тип основного обладнання та його встановлена ​​потужність;

В· схеми технологічних зв'язків;

В· вид використовуваних енергетичних ресурсів;

В· якість палива;

В· для мережевих підприємств - протяжність енергетичних мереж, параметри переданої енергії та ін


Назад | сторінка 2 з 35 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Виробнича потужність підприємства і фактори, що її визначають
  • Реферат на тему: Технологічна структура основних виробничих фондів и ефективність виробництв ...
  • Реферат на тему: Персонал підприємства, його класифікація і структура. Кадрова політика під ...
  • Реферат на тему: Виробнича структура підприємства
  • Реферат на тему: Виробнича і організаційна структура підприємства