Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Цивільні будинки

Реферат Цивільні будинки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА В«АРХІТЕКТУРА ПРОМИСЛОВИХ І

ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ В»
Методичні вказівки

щодо складання пояснювальної записки до курсового проекту з дисципліни В«Архітектура промислових і цивільних будинківВ» до розділу В«Цивільні будівліВ» для студентів усіх форм навчанняСклала Є.К. Брижату. p align="justify"> Відповідальний за випуск к.т.н., доц. Тимофєєв М.В.

Рецензенти к.т.н., доц. Е.П. Брижатий

к.т.н., доц. Н.Г. ПріщенкоМакіївка, ДонГАСА 2003р.

Загальні вказівки


Архітектурно-конструктивний проект житлового будинку з курсу В«Архітектура цивільних будівельВ» включає в себе графічну частину проекту та пояснювальну записку.

Чернової текст пояснювальної записки (ПЗ) складається паралельно з розробкою проекту на стадії ескізної опрацювання, підбору конструкцій і уточнюється протягом всієї роботи над проектом. В окрему зошит заносяться відомості про застосовувані конструкціях з ескізами і геометричними розмірами, описуються й обгрунтовуються конструктивні і об'ємно-планувальні решения. У чорновому варіанті бажано вказувати сторінки джерела на випадок, якщо необхідно буде уточнити або отримати додаткові відомості. В остаточному варіанті матеріал систематизувати з урахуванням рекомендацій та оформити з урахуванням вимог методичних вказівок, наведених нижче. p align="justify"> Склад та вимоги до оформлення пояснювальної записки:

- Титульний лист (зразок оформлення рис.1)

- Завдання на виконання проекту встановленого кафедрою зразка.

Зміст (лист оформляється за формою зі штампом за зразком рис.2)

Текстові документи (лист зі штампом за зразком рис.3)

Список літератури.

Програми

Пояснювальна записка (ПЗ) оформляється відповідно до ГОСТ2.304-81 [6] з урахуванням вимог ДСТУ БА.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101) -97 [2].

ПЗ виконується на аркушах білого паперу формату А-4 з розмірами 210х297 мм від руки чорнилом або з використанням комп'ютера на одній стороні аркуша з рамкою і штампом встановленого зразка (рис.3)

До записки повинна бути оформлена титульна сторінка за зразком (рис.1)

На наступній сторінці поміщається В«змістВ» зі штампом (рис.2).

Верхнє, праве і нижнє поля рамки 5 мм, ліве поле для підшивки - 20 мм.

Відстань від рамки формату до меж тексту рекомендується залишати на початку рядка не менше 5мм, в кінці рядка - 3мм.

Відстань від верхньої або нижньої рядки тексту до верхньої або нижньої лінії внутрішньої рамки повинно бути не менше 10мм.

Абзац починають з відступом 15 - 17мм. Текст записки складається з вступу, розділів і підрозділів. Введення і кожен розділ починають з нового аркуша. Підрозділи пишуться поспіль. Якщо після закінчення підрозділу до рамки залишається менше 50мм, то такий підрозділ починають з нового аркуша, так як після заголовка підрозділу до рамки, або до назви розділу повинно бути не менше двох рядків тексту. p align="justify"> Розділи мають порядкові номери, позначені арабськими цифрами (1.2 ....) підрозділи мають номери з першою цифрою розділу, а друга має порядковий номер підрозділу. (Наприклад 1.1, 1.2, 1.3 ...)

Заголовки записують прописними літерами шрифтом № 7.

Найменування підрозділів - рядковим шрифтом № 5, першої великої. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Перенесення слів у заголовках не допускаються. Відстань між заголовками і наступним текстом повинна бути не менше 10мм. Відстань між основами рядків тексту має бути 8мм. Відстань між останнім рядком тексту і наступним заголовком не повинно перевищувати 15мм. p align="justify"> Текст ПЗ має розділи і підрозділи з порядковими номерами, позначеними арабськими цифрами з крапкою.

В«ВступВ» і В«Список літературиВ» не нумеруються. Під малюнками наносяться підписи. Наприклад: 2.1.3. Цифра 2 - номер розділу; 1 - номер підрозділу; цифра 3 - порядковий номер малюнка в межах даного підрозділу або розділу. p align="justify"> У тексті ПЗ не допускається:

В· застосовувати скорочення слів, крім встановлених правилами та стандартами;

В· с...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Зміст пояснювальної записки та її значення для користувачів
  • Реферат на тему: Методологія та практика складання пояснювальної записки на підприємстві
  • Реферат на тему: Зміст пояснювальної записки до річного звіту та її значення
  • Реферат на тему: Система підготовки до виконання завдань розділу &Лист& ДПА і ЄДІ в сучасних ...
  • Реферат на тему: Зміст заголовка твори Ф.М. Достоєвського «Записки з мертвого дому»