Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України

Реферат Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України

Зміст


Введення

Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України

Висновки

Список джерел


Введення


Тема контрольної роботи "Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України" з дисципліни "АПК України".

Сьогодні, коли зростає глобальна продовольча попит, підвищуються ціни на продукти харчування і відбуваються різкі кліматичні коливання, що провокують волатильність урожаїв і непередбачуваність товарної пропозиції на світовому аграрному ринку, все більше уваги приділяється інноваційної складової агропродовольствеіного розвитку, яка визнається одним з ключових факторів стабілізації сільськогосподарського виробництва.

У силу цього надзвичайно актуалізується пошук нових технологій, здатних забезпечити підвищення ефективності аграрного господарювання в умовах виснаження природних ресурсів (у тому числі деградації ріллі та вичерпання джерел прісної води), а також адаптацію галузі до кліматичних змін, в Зокрема - через виведення і використання насіння посухостійких сортів сільськогосподарських рослин, прогнозування посух, розробку систем оцінки впливу цих змін та їх завчасного попередження.

Розвиток інноваційного процесу у сфері вітчизняного агропродовольчого виробництва досліджували, зокрема, такі економісти-аграрники, як В. Амбросов, А. Дацій, М. Зубець, А. Крисального, М. Кропивко, П. Музика , П. Саблук, В. Трегобчук, В. Ситник. У самому широкому значенні під АГРОІННОВАЦІЯ розуміються новації, що реалізуються в аграрній сфері та забезпечують прирощення там економічного, екологічного та соціального ефектів. Специфіка агроінновацій полягає у використанні в інноваційному процесі (як і в сільськогосподарському виробництві) природних факторів і компонентів (тварин, рослин), які при цьому виступають і безпосередніми об'єктами агроінноваціонной діяльності. Крім того, особливістю аграрних новацій є те, що їх впровадження в агросфері не виступає абсолютною гарантією підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції і зростання її частки на ринку. У періоди перевищення пропозиції продукції над попитом на неї інновації допомагають, зокрема, знизити ціни, поліпшити якість і тим самим сприяють зростанню конкурентоспроможності галузі, а в неврожайні роки важливість інновацій обумовлюється, насамперед, необхідністю поліпшити екологічну складову сільськогосподарської діяльності і підвищити аграрний ресурсний потенціал .

Отже, в силу значної залежності сільського господарства від природно-біологічних і екологічних факторів інноваційний розвиток в цій сфері діяльності, окрім традиційних виробничо-технологічного та організаційно-управлінського напрямків, має охоплювати також такі види інновацій, як селекційно -генетичні та економіко-Соціоекологічний. У такому контексті основними завданнями інноваційного розвитку вітчизняній агропродовольчої сфери є її техніко-технологічна модернізація, забезпечення ресурсозбереження у галузі, підвищення якісних характеристик виробленої продукції, поліпшення екологічної складової сільськогосподарського розвитку. p align="center"> Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України


У світовій агросфері основні сучасні прояви інноваційних трансформацій пов'язані із зростанням ресурсоотдачи і ресурсозбереженням. Так, наприклад, за даними ФАО, протягом 1990-2009 рр.. врожайність кукурудзи в світі підвищилася на 39%, пшениці - на 18, соняшнику - на 29, ріпаку - на 43%. Спостерігалися також зрушення у сфері аграрного землекористування, насамперед - у структурі посівних площ (зокрема, в 1,2 рази збільшилися посіви енергетичних культур - кукурудзи та ріпаку). Мали місце стрімке розширення органічного сегмента світового сільськогосподарського виробництва та продовольчого ринку, а також зростання у ряді розвинених країн площ законсервованих земель. p align="justify"> Для вирішення завдань вітчизняного агроінноваціонного розвитку в напрямку, максимально наближеному до загальносвітових тенденцій, необхідно здійснити кардинальні перетворення в рамках як всієї національної інноваційної системи (НІС), так і її аграрної складової. При цьому на рівні агроінноваціонной системи (АІС), в першу чергу, важливо забезпечити кількісне і якісне зростання інноваційних пропозицій, підвищення сприйнятливості виробників до нововведень, а також формування ефективної "провідної" мережі від науки до виробництва. p align="justify"> У науковій літературі відомі декілька підходів до формування НІС. Переважає думка, що основним може служити функціональний підхід, відповідно до якого, перш за все, визначається, що саме потрібно зробити для організації інноваційного розвитку. Тим часом заслуговують на увагу також інші підходи, в рамках яких повинні бу...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методика оцінки ефективності аграрного сектора в умовах інноваційного розви ...
  • Реферат на тему: Сучасний розвиток науки аграрного права України
  • Реферат на тему: Роль кредитної кооперації у вірішенні ФІНАНСОВИХ проблем аграрного сектора ...
  • Реферат на тему: Інноваційний розвиток та забезпечення міжнародної конкурентоспроможності на ...
  • Реферат на тему: Аналіз економічних відносин і проблем розвитку аграрного сектора Республіки ...