Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України

Реферат Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України

ти отримані відповіді на питання щодо складу, ролі і механізмів взаємодії суб'єктів інноваційного розвитку (наприклад, суб'єктно орієнтований підхід). Використовуючи вказані підходи при побудові АІС, слід виходити з доцільності їх поєднання в процесі реалізації курсу на національну модернізацію вітчизняного агропродовольчого виробництва і забезпечення його переходу на сучасний рівень техніко-технологічного розвитку. p align="justify"> У всьому світі у формуванні та забезпеченні функціонування АІС визначальна роль належить державі, яка має не тільки вибудовувати каркас такої системи і розробляти сукупність дієвих механізмів взаємодії її складових, а й стимулювати розвиток у відповідному напрямку вітчизняної фундаментальної науки, а також сприяти придбанню і трансферу прогресивних технологій виробництва агропродовольчої продукції (у тому числі і в рамках міжнародних дослідницьких проектів).

У сфері агроінновацій держава повинна взяти на себе повне забезпечення фінансування фундаментальних досліджень. Прикладні ж проекти, що розробляються, як правило, з орієнтацією на конкретні запити ринку, потребують державної підтримки у набагато меншій мірі і можуть реалізуватися за рахунок приватних джерел фінансування. Виняток становлять проекти, спрямовані, перш за все, не на отримання додаткового прибутку, а на вирішення соціально значущих проблем, з залученням інноваційних ресурсів, зокрема, на екологізацію агропродовольчої діяльності. У цих випадках державі доцільно брати участь у безпосередньому фінансуванні таких розробок, надавати пільги і субсидії розробникам і користувачам кінцевої інноваційної продукції, стимулювати її просування шляхом введення більш жорстких екологічних нормативів. p align="justify"> Очевидно, що роль держави полягає не тільки у фінансуванні фундаментальних науково-дослідних розробок в аграрній сфері, хоча і це, безсумнівно, дуже важливо. Необхідно також на вищому рівні керівництва країною усвідомити критично високе значення впровадження нових технологій для забезпечення подальшого розвитку агропродовольчого сектора, стимулювання творчого процесу і створення умов для його розвитку, компетентного вибору інноваційних пріоритетів у галузі та неупередженого відбору відповідних кожному з них проектів, а також розробки механізмів непрямої підтримки модернізації аграрного сектора, передусім, для здійснення впливу на процес формування ринку агроновацій, оскільки рішення про їх впровадження приймає безпосередньо сільськогосподарський виробник.

Все сказане підтверджується досвідом інноваційного розвитку провідних економік світу. Так, у США держава є активним суб'єктом науково-технологічної політики і фінансує близько третини витрат на національні наукові дослідження і розробки. Крім того, держава розробляє механізми захисту прав інтелектуальної власності і стратегію технологічного розвитку країни, визначає пріоритетні напрями досліджень, формує умови активізації приватної ініціативи в рамках НІС. Грошові кошти федерального бюджету розподіляються на конкурсній основі через систему федеральних контрактів і грантів, що присуджуються переважно приватним промисловим корпораціям, а також федеральним лабораторіям і дослідницьким центрам, що вигідно відрізняє американську науково-технологічну систему від подібних систем в інших країнах, де в основному задіяні державні лабораторії та інститути. Коштами бюджету США фінансується понад 60% фундаментальних досліджень. У США пріоритети бюджетного фінансування, в першу чергу, спрямовані на підвищення рівня національної безпеки, соціально-економічної ефективності розвитку країни та конкурентоспроможності її економічної системи. Як правило, держава сприяє розвитку досліджень, які не гарантують швидкої комерційної віддачі, але мають стратегічне значення для забезпечення подальшого прогресу НІС. Більшу частину прикладних робіт по федеральних контрактами виконують промислові компанії. p align="justify"> Динаміка бюджетного фінансування НДДКР в США в 2000-2008 рр.. в розрізі окремих міністерств свідчить про щорічне зростання відповідних асигнувань по всіх напрямах. Поряд зі стабільним прогресом у сфері фінансування оборонних розробок (близько 60% загальних обсягів усіх розробок) та охорони здоров'я (відповідно, 22%), зростають також грошові кошти, що виділяються Міністерству сільського господарства США (USDA), хоча частка досліджень у цій галузі в загальних обсягах бюджетного фінансування НДДКР порівняно невелика (в середньому - 1,5%) і до того ж має убуваючу динаміку (з 1,8% у 2000 р. до 1,3% в 2008 р.). У порівнянних цифрах протягом зазначеного періоду фінансування науково-дослідної діяльності в сільському господарстві зросла лише на 6% (у цілому ж - на 43%). p align="justify"> У складі USDA діє спеціальна служба (ARS - Agricultural Research Service - Служба досліджень у сфері сільського господарства), яка курирує науково-дослідні проекти, яких до теперішнього часу налічується близько 10...


Назад | сторінка 2 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Фінансування наукових досліджень і розробок інноваційної економіки
  • Реферат на тему: Організація фінансування дослідно-конструкторських і науково-дослідних розр ...
  • Реферат на тему: Роль фундаментальних досліджень в галузі створення об'єктів інтелектуал ...
  • Реферат на тему: Аналіз системи фінансування наукових досліджень вузу
  • Реферат на тему: Методика оцінки ефективності аграрного сектора в умовах інноваційного розви ...