Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Эссе » Бар'єри та фільтри комунікації

Реферат Бар'єри та фільтри комунікації

Есе на тему: В«Бар'єри та фільтри комунікаціїВ»

Бар'єри та фільтри комунікації

комунікація бар'єр уникнення нерозуміння

Бар'єри комунікації - це психологічні перешкоди на шляху адекватної передачі інформації між партерами по спілкуванню. В умовах людської комунікації на шляху отримання інформації з'являються різні бар'єри. p align="justify"> При цьому Мікробарьери пов'язані із зовнішнім середовищем, в якій здійснюється комунікативний процес, виявляються в:

інформаційної перевантаження (бар'єром стає занадто велика кількість інформації);

розмаїтті носіїв (газети, телебачення, конференції, звіти консультантів тощо);

перевантаженні інформацією, що призводить до знецінення її змісту;

умінні користуватися інформацією (ексклюзивні дані дозволяють використовувати їх для впливу на інших);

доступ до джерел обмеженої інформації, тобто тієї, яка призначена для внутрішнього користування, розширює владні повноваження індивідів.

Мікробарьери - це специфічні комунікативні бар'єри. Називаються різні причини їх виникнення:

особливості інтелекту тих, хто спілкується;

неоднакове знання предмета розмови;

різний лексикон і тезаурус (сукупність понять з певної галузі знань);

відсутність єдиного розуміння ситуації спілкування;

психологічні особливості партнерів (наприклад надзвичайна відвертість чи надзвичайна інтелігентність одного з них, інтуїтивне сприйняття світу або напористість іншого);

соціальні, політичні, професійні, релігійні відмінності і т.д.

Комунікативні бар'єри виникають на міжособистісному рівні: у повідомленні відправника, в обміні думками між відправником та одержувачем, у виборі носія (електронна пошта, комп'ютер, офіційна мова тощо). Вони залежать від індивідуальних особливостей учасників комунікації, від уміння співрозмовників перекодувати думки в слова, слухати і концентрувати увагу. p align="justify"> У зв'язку з цим виділяють такі бар'єри, як: межа уяви, словниковий запас відправника інформації, словниковий запас одержувача, його здатність розуміти значення слів, обсяг запам'ятовування.

Бар'єри, пов'язані з комунікативними особливостями учасників взаємодії, мають соціальний або психологічний характер. Вони можуть виникати через особливі соціально-психологічні відносини, які склалися між партнерами (антипатія, недовіра тощо), а також через своєрідний В«фільтрВ» довіри чи недовіри. Причому фільтр діє таким чином, що абсолютно істинна інформація може стати неприйнятною, а хибна, навпаки, прийнятною. p align="justify"> З точки зору психології дуже важливо з'ясувати, за яких умов той чи інший канал інформації може бути заблокований цим фільтром. Важливо також виявити засоби, що допомагають ухваленню інформації та послаблюють дію фільтрів. p align="justify"> Б. Поршнєв виділяє три форми комунікативних бар'єрів, які розрізняються за ступенем прозорості: уникнення, авторитет, нерозуміння. Мова йде про те, що за своєю психологічною природою комунікативний бар'єр є механізмом захисту від небажаної інформації. Психологічна перепона, яку реципієнт встановлює на шляху небажаної, стомлюючої або небезпечної інформації, може бути різного ступеня прозорості. p align="justify"> Практично непрозорим бар'єром є уникнення. Втекти від небажаної інформації та її впливу можливо як фізично (уникати не передбачає контакт з самим носієм такої інформації), так і психологічно (забування інформації або В«заглиблення в себеВ» під час слухання). p align="justify"> Другий бар'єр - авторитет - діє таким чином: інформація надходить у свідомість, але на цьому шляху вона суттєво знецінюється через суб'єктивне зниження авторитетності її джерела, тобто, в кінцевому рахунку, стає ненадійною і малозначимой. Третій бар'єр - нерозуміння, найтонший спосіб знизити вплив інформації шляхом її спотворення до невпізнання, надання їй нейтрального змісту. Оскільки причини комунікативних бар'єрів можуть приховуватись в змістовних і формальних характеристиках самого повідомлення (фонетичних, стилістичних, семантичних), а також у логіці його побудови, то є необхідність розглянути такі бар'єри детальніше. p align="justify"> Логічний бар'єр виникає тоді, коли партнери не знаходять спільної мови. Тобто кожна людина бачить світ, ситуацію, проблему, яка обговорюється, зі своєї точки зору, яка може не збігатися з позицією партнера. Крім того, одні й ті ж слова з тієї чи іншої ситуації можуть мати зовсім інший зміст, я...


сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок ї Оптимізація характеристик ЗАСОБІВ передачі ІНФОРМАЦІЇ в систем ...
  • Реферат на тему: Розрахунки й аналіз характеристик ЗАСОБІВ передачі ІНФОРМАЦІЇ в Системі тех ...
  • Реферат на тему: Різні підходи до визначення кількості інформації. Одиниці виміру кількості ...
  • Реферат на тему: Нелінійне подання інформації, гіпертекст і його використання в комунікації ...
  • Реферат на тему: Психологічні аспекти сприйняття, запам'ятовування і відтворення інформа ...