Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Організація торгівлі

Реферат Організація торгівлі

1. Роль і завдання торгівлі на сучасному етапі


Торгівля - підприємницька діяльність торговельних організацій і індивідуальних підприємців, в основі якої лежать відносини з продажу вироблених, перероблених або придбаних товарів, а також з виконання робіт, надання послуг, пов'язаних з продажем товарів.

Суб'єктами торгівлі є торгові організації та індивідуальні підприємці, що здійснюють торгівлю на території Республіки Білорусь.

Об'єктами торгівлі є товари, а також роботи і послуги, пов'язані з продажем товарів.

Торгівля поділяється на такі види:

- оптова торгівля;

- роздрібна торгівля;

громадське харчування (торгово-виробнича діяльність).

Оптова торгівля - вид торгівлі, здійснюваної з метою подальшого використання товарів у підприємницькій діяльності або інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім споживанням та іншим подібним використанням.

Роздрібна торгівля - вид торгівлі товарами, призначеними для особистого, сімейного, домашнього вжитку та іншого подібного використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю.

Важлива роль торгівлі полягає в наступному:

1) здійснює зв'язок між виробництвом і споживанням.

2) задовольняє запити людей і скорочує час на придбання товарів;

3) торгівля є дзеркалом економіки. У ній відбиваються всі зміни відбуваються в економічній сфері;

4) торгівля є невід'ємною умовою виробництва. Обумовлено тим, що більша частина товарів особистого споживання завозиться через торгівлю;

5) торгівля бере участь у вирішенні соціального завдання зближення рівня добробуту різних груп населення.

Основні завдання торгівлі:

1) постачання населення товарами і скорочення витрат часу покупцями на придбання товарів, підвищення культури обслуговування;

2) вдосконалення господарських зв'язків торгівлі з промисловістю;

3) вдосконалення торгово-технологічних процесів;

4) подальший розвиток ринкових відносин у торгівлі;

5) соціальний захист інтересів різних верств споживачів;

6) збільшення закупівлі високоякісних, відповідних попиту населення товарів;

7) створення торгових підприємств з різним рівнем цін (магазини для багатих і бідних);

Основні функції торгівлі:

. вивчення попиту споживачів

. організація закупівлі товарів у постачальників

. контроль якості товарів

. формування торгового асортименту

. зберігання і підготовка товарів до продажу

. розміщення та викладка товарів у торговельному залі

. продаж товарів - основна функція роздрібних підприємств

. надання послуг


2. Поняття торгового підприємства


Основним організаційно-господарським ланкою торгівлі є торговельне підприємство.

Торгове підприємство - самостійний господарюючий суб'єкт з правами юридичної особи, що не має у своєму складі інших юридичних осіб, здійснює торговельну діяльність та надає пов'язані з нею торговельні послуги на принципах господарського розрахунку.

Головним завданням торговельного підприємства є господарська діяльність, спрямована на задоволення потреб населення, що обслуговується та отримання прибутку.


ЭкономическиеОрганизационныеПравовые Гј виконання повного циклу торгово-господарської діяльності Гј <...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація торговельного обслуговування та управління продажем товарів у р ...
  • Реферат на тему: Комерційна діяльність по формуванню асортименту товарів у підприємстві розд ...
  • Реферат на тему: Організація процесу продажу товарів у сфері роздрібної торгівлі та її стиму ...
  • Реферат на тему: Розробка проекту розміщення номенклатурних груп і викладки товарів у торгов ...
  • Реферат на тему: Облік продажу товарів у роздрібній торгівлі