Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Про доцільність залучення фахівця-криміналіста до огляду місця події

Реферат Про доцільність залучення фахівця-криміналіста до огляду місця події


ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ фахівця-криміналіста до огляду місця події


ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ

криміналістичний огляд фахівець

Всі вчені-криміналісти, які досліджували тему огляду місця події, одностайні в думці про важливість даної слідчої дії та його незамінності в частині виявлення, фіксації і вилучення криміналістично значимої інформації. Ретельно проведений огляд місця події за кількістю та цінності одержуваних доказів є одним з найбільш ефективних слідчих дій. Отримання доказової бази при огляді місця події здійснюється за допомогою науково-технічних засобів, застосування яких, а також використання науково обгрунтованих способів виявлення, фіксації, вилучення слідів злочину і речових доказів регламентовано частиною 2 статті 204 і частиною 3 статті 192 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь (далі - КПК).

Багато в чому якість і ефективність цієї роботи залежить від тієї особи, яка застосовує науково-технічні засоби. Застосування науково-технічних засобів при проведенні огляду місця події може здійснюватися слідчим, дізнавачем, фахівцем. Безсумнівно, що найбільш якісну і результативну застосування науково-технічних засобів у ході огляду місця події забезпечує саме фахівець, діяльність якого регламентована частиною 4 статті 62 КПК. Спеціаліст як учасник кримінального процесу характеризується однією якістю, властивим тільки йому і експерту, - володінням спеціальними знаннями. Питання використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів розглядалися в працях ряду відомих учених: В.Д.Арсеньева, Р. С. Бєлкін, А.І.Вінберга, Г.І.Грамовіча, А.В.Дулова, Е.І.Зуева, П.П.Іщенко, В.Я.Колдіна, В.Н.Махова, Ю.К.Орлова, Н.І.Порубова, В.А.Снеткова, З.М.Соколовского, І.Н.Сорокотягіна, В. І.Шіканова, Н.П.Яблокова та ін

У роботах окремих процесуалістів і криміналістів робилися спроби розглянути загальні питання залучення фахівців до проведення слідчих дій, в тому числі до огляду місця події [1, 2, 3, 4, 5]. Разом з тим слід визнати, що процесуальні і криміналістичні особливості доцільності залучення фахівців-криміналістів до виробництва огляду місця події досліджувалися недостатньо. Практично відсутні інструкції та методичні рекомендації щодо залучення фахівців до огляду місця події. p align="justify"> Тим часом, аналіз техніко-криміналістичного супроводження огляду місця події, вивчення матеріалів кримінальних справ, опитування співробітників експертно-криміналістичних підрозділів (далі - ЕКП), попереднього розслідування (далі - ПР) органів внутрішніх справ (далі - ОВС), прокуратури свідчить, що на практиці залишається досить дискусійним питання про те, в яких випадках необхідно залучення фахівця до огляду місця події (далі - ЗМЗ). Останнім часом має місце порочна практика залучення фахівців-криміналістів до всіх без винятку оглядам місць пригод за заявами про вчинені малозначні злочини, наприклад кишенькових крадіжках, а також правопорушення, не пов'язаних з кримінальним процесом. Так, за статистичними даними Державного експертно-криміналістичного центру МВС Республіки Білорусь в 2009 році співробітники ЕКП ОВС республіки в якості фахівців-криміналістів взяли участь у 144 864 ЗМУ, з них за порушеними кримінальними справами - тільки в 64 674 випадках, що складає 44,6 % від загальної кількості часток в ЗМУ [6]. Вивчення 200 кримінальних справ свідчить про те, що фахівець брав участь у оглядах місць пригод в 93,5% випадках, з яких у 37,5% випадках не були виявлені сліди і речові докази, а була проведена лише фотозйомка в ході ЗМУ. У результаті проведеного анкетування про те, що на всіх без винятку ЗМУ необхідно участь фахівця-криміналіста висловилося 1,8% від опитаних 169 співробітників ЕКП ОВС, 42,7% від 262 опитаних співробітників попереднього розслідування ОВС та 60,0% співробітників прокуратури з опитаних 30 осіб. При цьому про те, що в більшості випадків на оглядах місць пригод спеціаліст - криміналіст ЕКП ОВС необхідний у якості фотографа вважає 71,0% опитаних співробітників ЕКП, 30,2% співробітників ПР ОВС та 53,3% співробітників прокуратури. p align="justify"> На наш погляд, необгрунтоване залучення кваліфікованих фахівців на огляди місць подій для виконання функцій, які обмежуються фотофіксацією обстановки місця події, невиправдано і неприпустимо. Ефективна діяльність фахівця-криміналіста знаходиться в залежності від обгрунтованості і своєчасності їх виклику для участі в ЗМУ. З урахуванням цього в статті зроблена спроба дослідження процесуальних і криміналістичних аспектів питання доцільності залучення фахівця-криміналіста до огляду місця події, запропоновано заходи щодо вдосконалення цієї діяльності. p align="justify"> У юридичній літературі до проблеми залучення фахівця для участі в слідчих діях, у тому числі огляді місця події, є різні підходи. Б...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості фіксації ходу и результатів Огляду місця події. Структура прот ...
  • Реферат на тему: Тактичні особливості огляду місця події та огляду трупа з вогнепальним пора ...
  • Реферат на тему: Проведення огляду місця події
  • Реферат на тему: Психологія огляду місця події
  • Реферат на тему: Тактика огляду місця події