Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Радіаційна медицина

Реферат Радіаційна медицина

Вступ


Медична радіологія - галузь медицини, яка розробляє теорію та практику! застосування випромінювань в медицині з діагностічною та лікувальною метою. Однією з основних наукових дисциплін, Які Включає в собі медична радіологія є променева діагностика, предметом Якої є діагностика за збережений (сінонімі: медична візуалізація, діагностична радіологія, інтраскопія).

На сьогоднішній день у лікаря є Багатий вибір променево методів візуалізації: рентгенодіагностіка, радіонуклідна візуалізація, ультразвукове Дослідження, рентгенівська комп'ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія. Для правильного! Застосування та Вибори методом діагностікі в шкірному клінічному випадка, визначення его роли и місця, необхідні СПЕЦІАЛЬНІ знання Щодо можливіть шкірного з них, ділянки! застосування в загально діагностічному комплексі.

Методичні вказівки для Самостійної підготовкі студентов до практичних зайняти, а такоже тим, Які вінесені для засвоєння позааудіторією є істотною помощью в засвоєнні курсу променевої діагностікі и містять необхідну інформацію, яка буде Сприяти засвоєнню теоретичності, а такоже практичних знань. Студенти зможуть Проводити самоконтроль, опрацьовуваті доступності основних та Додатковий літературу.

Для успішного складання підсумкового контролю засвоєння модуля наведена структура залікового кредиту з модуля, ПЕРЕЛІК харчування для кінцевого контролю знань з променевої діагностікі, практичних навічок, знань, умінь, Якими винен оволодіті студент у процессі Вивчення променевої діагностікі.

У навчально-методичному Посібнику представлена ​​сучасна Класифікація основних методів візуалізації різніх органів та систем, наведені Показ, протипокази, Переваги та Недоліки шкірного з них.

У методичних вказівках Стислий и логічно викладеня Основний материал практичних зайняти, что дозволити студенту більш якісно підготуватіся самостійно та звернути уваг на складні моменти тієї чи Іншої тими заняття.

Тематика та ОБСЯГИ відповідають Вимогами програми з променевої діагностікі для студентов Вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІУ рівнів акредітації, затвердженої МОЗ України у 1999 году. У навчальному плані для Вивчення модуля: В«Променева діагностикаВ» віділено 54 години, з них: лекцій - 8, практичних зайняти - 15, на самостійну роботу студентов віділено 16 годин. У методичних вказівках в певній послідовності пріведені: Актуальність теми, Зміст тими та поради студенту, питання та тести для самоконтролю, схеми Опису променево методів Дослідження, пріділена відповідна увага для набуття студентами практичних навічок з променевої діагностікі.

Методичні вказівки допоможуть студентам у вівченні матеріалу на практичних занятть, при підготовці до них, осмісленні основних морфологічніх и функціональніх змін органів и систем при різніх патологічніх станах.
1. Променева діагностика опорно-рухової системи. Променева анатомія кісток и суглобів


1.1 Актуальність теми


Знання можливіть, показів та протіпоказів до! застосування різніх методів променевої діагностікі захворювань опорно-рухової системи, визначення Перевага та обмежень Використання як Первін так и Додатковий методів візуалізації, вміння візначіті послідовність призначення та знаті доцільність Використання різніх методів візуалізації обов'язково нужно шкірному лікарю. Своєчасна діагностика різніх патологічніх станів опорно-рухової системи, проведення діференційної діагностікі между ними поможет правильно вібрато тактику Щодо Подальшого Лікування хвороб.


1.2 Навчальні цілі заняття


навчитись студентов правильно обирати необхідній метод променево Дослідження опорно-рухової системи, вивчити ПЕРЕВАГА та Недоліки шкірного з них. Знаті возможности УЗД, КТ, МРТ у дослідженні опорно-рухової системи, покази до їх! застосування. Основні показі и протипокази до променево Дослідження кісток и суглобів.

Нормальна променева анатомія и основи фізіології кісток и суглобів: будова в рентгенівському зображенні, вікові Особливості Будови кістяка. Порядок Вивчення та Опису результатів променево Дослідження кісток и суглобів.


1.2.1 Студент повинен знаті

• класіфікацію основних методів променево Дослідження: рентгенологічній, ультразвуковий, рентгенівську и магнітно-резонансної комп'ютерну томографію, Медично термографію;

• Показів и протипокази до променево Дослідження, Переваги и обмеження різніх методів та методик Обстеження кісток та суглобів;

• нормальну променево анатомію опорно-рухової системи;

• вікові Особливості скелету у дітей та дорослих у рентгенівському зображенні


1.2.2 Студент повинен вміті та опануваті:

• вірізніті нормальну променево анатомію опорно-рухової системи від патологічної;

• правильно встановлюват...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Травми опорно-рухової системи. Перша медична допомога при цих травмах
  • Реферат на тему: Використання полімерів для лікування захворювань опорно-рухової системи
  • Реферат на тему: Променево Дослідження травної системи
  • Реферат на тему: Застосування методів математичної економіки до вирішення практичних завдань ...
  • Реферат на тему: Застосування системи Mathcad для дослідження чисельних методів