Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Механізм антикризового управління

Реферат Механізм антикризового управління

Механізм антикризового управління


Глава 1. Організаційні перетворення антикризового управління


Проблематика. Яку роль відіграють організаційні перетворення в антикризовому управлінні? Які перетворення можна вважати антикризовими? У чому їх особливість? Як розробляються антикризові програми організаційних перетворень? Які специфічні механізми антикризових перетворень? br/>

.1 Поняття організаційних перетворень в антикризовому управлінні


Необхідним елементом антикризового управління є організаційні перетворення. Перетворення - це зміни в організації, що надають їй нові, як правило, більш ефективний, спосіб дій. Перетворення це не обов'язково інновації. На відміну від інновацій вони можуть не нести принципового нововведення, а в окремих випадках можуть навіть бути змінами назад. Перетворення відрізняються і від реструктуризації можливістю більш широкого спектру змін. p align="justify"> Існує безліч різноманітних перетворень, властивих кожному управлінню. Але для антикризового управління найбільше значення мають процесні перетворення, змінюють всі процеси функціонування організації, перетворення продуктові, що визначають матеріальний результат управління, і перетворення ресурсні, пов'язані з перерозподілом ресурсів. p align="justify"> Особлива роль цих видів перетворень визначається їх впливом на інвестиційну діяльність організації.

Процесні перетворення антикризового управління включають такі зміни і нововведення.

. Нововведення в процесах взаємодії організації із зовнішнім середовищем (організація збутової і закупівельної діяльності, схеми співпраці, вибір партнерів і пр.)

. Нововведення в процесах управління рухом матеріальних запасів і грошових коштів (логістичні перетворення). p align="justify">. Нововведення в процесах інформаційно - аналітичного забезпечення управління (оперативність, достовірність, своєчасність, аналітична цінність і пр.)

. Технологічні нововведення в процесах виробництва продукту, послуги та ін

. Організаційні нововведення в процесах взаємодії функцій, персоналу, цільових груп і пр.

Процесні перетворення орієнтовані на економію всіх видів витрат, економію часу, підвищення якості роботи. У цьому випадку вони можуть бути безпосереднім джерелом додаткового прибутку. p align="justify"> Особливістю процесних перетворень є короткостроковість їхньої окупності, доступність у проектуванні та реалізації.

Продуктові перетворення полягають у виборі та освоєнні нових видів продуктів і послуг. Звичайно, для цього необхідно ввести нові технології або технічні рішення. Це можна зробити шляхом покупки винаходи або запрошення на роботу нових працівників, здатних розробити нові технології, або своїми силами, мобілізуючи інтелектуальні ресурси, знайти нові технічні рішення. p align="justify"> При розробці продуктових перетворень у процесах антикризового управління завжди виникає необхідність вибору таких, які виявляться найбільш прийнятними в конкретних умовах функціонування підприємства, його положення на ринку, конкурентоспроможності та ресурсоємності.

Діапазон вибору нових товарів і послуг визначається наступними видами продуктових перетворень:

товари і послуги не нові для підприємства, але нові для ринку, на якому працює підприємство,

товари і послуги не нові для підприємства, але вироблені для нового ринку, на якому може працювати підприємство,

товари та послуги нові для підприємства, але не нові для ринку і тому вимагають від підприємства освоєння ринку,

товари та послуги нові як для підприємства, так і для ринку, що вимагають освоєння не лише виробництва, а й створення ринку.

Можлива класифікація продуктових інновацій не тільки за критеріями новизни для підприємства і ринку, а й за іншими критеріями.

За життєвому циклу продукту або послуги можна виділити наступні перетворення:

продуктові перетворення з тривалим життєвим циклом,

продуктові перетворення з коротким життєвим циклом,

перетворення в продуктах і послугах, що вимагають значного науково-технічного доробку,

капіталомісткі продуктові перетворення,

некапіталоємні продуктові перетворення,

перетворення з коротким терміном окупності,

перетворення з тривалим терміном окупності.

Ці види різних перетворень, як правило, існують у певному поєднанні своїх типологічних властивостей. І це поєднання грає важливу роль в різних ситуаціях антикризового управління. ...


сторінка 1 з 38 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Пристрій перетворення аналогових сигналів двійковий код і його перетворення ...
  • Реферат на тему: Перетворення релейно-контактної схеми управління асинхронним двигуном з фаз ...
  • Реферат на тему: Перспективні технології перетворення відновлюваної енергії
  • Реферат на тему: Розробка програми для створення і перетворення графічних об'єктів
  • Реферат на тему: Z-перетворення