Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Інвестиції комерційних банків у цінні папери як один з напрямків активних операцій

Реферат Інвестиції комерційних банків у цінні папери як один з напрямків активних операційКонтрольна робота

На тему: В«Інвестиції комерційних банків у цінні папери як один з напрямків активних операціїВ»


Введення


Інвестиціями прийнято називати цільові банківські вклади, грошові кошти, цінні папери, паї, машини, а також технології, обладнання, кредити, ліцензії та будь-яке інше майно або будь-які інтелектуальні цінності, будь-які майнові права , які вкладаються в підприємницькі об'єкти та об'єкти інших видів робіт з метою отримання прибутку (коштів).

Банки реалізують свою інвестиційну роботу за рахунок своїх власних ресурсів і коштів або залучених і позикових коштів.

До числа банківських інвестицій зазвичай відносять такі види цінних паперів, термін погашення яких, більше одного року. При вчиненні придбання тих чи інших різновидів цінних паперів, банківські установи прагнуть до досягнення певних цілей. Основними із цього переліку цілей є такі завдання як, безумовно, дохідність банківських вкладень, їх безпеку, а також ліквідність вкладень і зростання вкладень комерційних банків. p align="justify"> Під поняттям безпеки банківських вкладень мається на увазі невразливість інвестицій від різного роду потрясінь на фондовому ринку, ліквідність предмета інвестування та стабільність одержання доходу. Досягнення безпеки незмінно досягається за рахунок шкоди зростання вкладень і прибутковості. Найоптимальніше досягнення в поєднанні прибутковості вкладень та безпеки вкладень досягається за рахунок постійної ревізії та ретельного підбору інвестиційного портфеля. p align="justify"> Інвестиційним портфелем називають такий набір цінних паперів, що купуються для гарантії ліквідності вкладень, а також для отримання доходів від вкладень комерційного банку. Підтримка рівня балансу між прибутковістю вкладень і ліквідністю інвестицій - з цього і складається управління інвестиційним портфелем. Як показує історія розвитку цінних паперів, сума цінних паперів, які належать банку, безпосередньо пов'язана з розмірами комерційного банку і з умінням банківської установи активно управляти своїми інвестиційними паперами. p align="justify"> В інвестиційному портфелі банківських установ зазвичай зосереджені різні цінні папери, які були випущені як муніципальними органами, федеральним урядом, так і великими корпораціями.


Інвестиційна діяльність комерційних банків

інвестиційний комерційний банк нормативний

Необхідність активізації участі банків в інвестиційному процесі випливає з взаємозалежності успішного розвитку банківської системи та економіки в цілому. З одного боку, комерційні банки зацікавлені в стабільній економічній середовищі, яке є необхідною умовою їх діяльності, з іншого - стабільність економічного розвитку багато в чому залежить від ступеня стійкості й еластичності банківської системи, її ефективного функціонування. Разом з тим, оскільки інтереси окремого банку як комерційної освіти орієнтовані на отримання максимального прибутку при допустимому рівні ризику, участь банків в інвестуванні економіки здійснюється лише за наявності сприятливих умов. Основні напрямки участі банків в інвестиційному процесі в найбільш загальному вигляді наступні:

мобілізація банками коштів на інвестиційні цілі;

надання кредитів інвестиційного характеру;

вкладення коштів у цінні папери, паї, часткові участі (як за рахунок банку, так і за дорученням клієнта).

Ці напрямки тісно пов'язані один з одним. Мобілізуючи капітали, заощадження населення, інші вільні грошові кошти, банки формують свої ресурси з метою їх прибуткового використання. Обсяг і структура операцій щодо акумулювання коштів - Основні фактори впливу на стан кредитних та інвестиційних портфелів банків, можливості їх інвестиційної діяльності. br/>

Двоїстий характер інвестиційної діяльності банків


При вивченні напрямів участі банків в інвестуванні економіки виникає необхідність уточнення економічного змісту інвестиційної діяльності банків. Трактування інвестиційної діяльності банків в економічній літературі. В економічній літературі інвестиційна діяльність банків розглядається в основному в мікроекономічному аспекті з позицій вивчення інвестиційних операцій самого банку. У зарубіжній літературі терміном В«інвестиціїВ» позначають, як правило, кошти, вкладені в цінні папери на відносно тривалий період часу. Це є теоретичним відображенням реально існуючих економічних відносин, оскільки механізми інвестування в ринковій економіці безпосередньо пов'язані з ринком цінних паперів. p align="justify"> Інвестиційна діяльність банків розглядається як бізнес з надання двох типів послуг: збільшення готівки...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів
  • Реферат на тему: Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів
  • Реферат на тему: Професійна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів
  • Реферат на тему: Використання показників очікуваної прибутковості і варіації при оцінці ризи ...
  • Реферат на тему: Операції комерційних банків на ринку цінних паперів