Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Громадське здоров'я як наука

Реферат Громадське здоров'я як наука

1. Громадське здоров'я як наука і предмет викладання

1.1 Основні поняття і соціальна обумовленість суспільного здоров'я


Громадське здоров'я та охорона здоров'я як самостійна медична наука вивчає вплив соціальних умов і факторів зовнішнього середовища на здоров'я населення з метою розробки профілактичних заходів щодо його оздоровлення і вдосконаленню медичного обслуговування. Громадське здоров'я займається вивченням широкого кола медичних, соціологічних, економічних, управлінських, філософських проблем в конкретних історичних умовах.

На відміну від різних клінічних дисциплін громадське здоров'я вивчає стан здоров'я не окремих індивідів, а людських колективів, соціальних груп і суспільства в цілому у зв'язку з умовами та способом життя. При цьому умови життя, виробничі відносини, як правило, є визначальними для стану здоров'я людей. Наприклад, соціально-економічні перетворення, науково - технічний прогрес, можуть принести суспільству певні блага, але одночасно можуть надавати і негативний вплив на його здоров'я.

Відкриття в галузі фізики, хімії, біології, урбанізація, бурхливий розвиток промисловості в багатьох країнах, великі обсяги будівництва, хімізація сільського господарства і т.д. нерідко призводять до серйозних порушень в галузі екології, що згубно позначається, насамперед, на здоров'я людей. Тому, одним із завдань громадського здоров'я є розроблення рекомендацій з профілактики негативних явищ, які негативно впливають на здоров'я суспільства.

Для планомірного розвитку економіки будь-якої країни величезне значення має інформація про чисельність, статево-статевій структурі населення, визначення його прогнозів на майбутнє. Громадське здоров'я виявляє закономірності розвитку народонаселення, досліджує демографічні процеси, прогнозує перспективу, розробляє рекомендації по державному регулювання чисельності населення.

Провідне значення при вивченні даної дисципліни має питання про ефективності впливу на здоров'я населення всіх заходів, які проводить держава, і ролі в цьому охорони здоров'я, окремих медичних установ.

За прийнятими поняттями, медицина - це система наукових знань і практичної діяльності, цілями якої є зміцнення і збереження здоров'я, продовження життя людей, попередження і лікування хвороб людини. Таким чином, в основі медицини лежать два основних поняття - В«здоров'яВ» і В«ХворобаВ». Ці два поняття, будучи основоположними, є й самими важкими у визначенні.

У сучасній літературі існує велика кількість визначень і підходів до поняття В«здоров'яВ».

Відправним пунктом для медико-соціальної інтерпретації здоров'я є визначення, прийняте Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ): В«Здоров'я є станом повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутністю хвороб і фізичних дефектів В».

Це визначення відображено в Статуті ВООЗ (1948 р.). ВООЗ проголошений принцип, відповідно до якого В«... мати найвищий досяжний рівнем здоров'я є одним з основних прав кожної людини В».

У медико-соціальних дослідженнях при оцінці здоров'я доцільно виділяти чотири рівні:

перший рівень - здоров'я окремої людини - індивідуальне здоров'я;

другий рівень - здоров'я соціальних та етнічних груп - групове здоров'я;

третій рівень - здоров'я населення адміністративних територій - регіональне здоров'я ;

четвертий рівень - здоров'я популяції, суспільства в цілому - громадське здоров'я.

Характеристики групового, регіонального, громадського здоров'я в статиці і динаміці розглядаються як інтегральне стан здоров'я всіх разом узятих індивідуумів. При цьому слід розуміти, що це не просто сума даних, а сума взаємопов'язаних кількісних і якісних показників.

На думку експертів ВООЗ, в медичній статистиці під здоров'ям на індивідуальному рівні розуміється відсутність виявлених розладів і захворювань, а на популяційному рівні - процес зниження рівня смертності, захворюваності та інвалідності, а також підвищення ощущаемого рівня здоров'я.

Громадське здоров'я, на думку ВООЗ, слід розглядати як ресурс національної безпеки, засіб, що дозволяє людям жити благополучної, продуктивної і якісної життям. Всі люди повинні мати доступ до необхідних для забезпечення здоров'я ресурсів.

Здоров'я людини може розглядатися в різних аспектах: соціально-біологічному, соціально-політичному, економічному, морально-естетичному, психофізичному і т.д. Тому зараз у практиці стали широко використовуватися терміни, які відображають лише одну якусь грань здоров'я населення - В«психічне здоров'яВ», В«репродуктивне здоров'яВ», В«Загальносоматичне здоров'яВ», В«екологічне здоров'яВ» і т.д. Або - здоров'я окремо...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вплив стану охорони здоров'я та транспортної забезпеченості на життя і ...
  • Реферат на тему: Особливості стану здоров'я населення та системи охорони здоров'я в ...
  • Реферат на тему: Охорона здоров'я матері та дитини, репродуктивного здоров'я населен ...
  • Реферат на тему: Характеристика показників громадського здоров'я та охорони здоров'я ...
  • Реферат на тему: Організація збереження і профілактики здоров'я в системі навчального пр ...