Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Представництво з цивільного права

Реферат Представництво з цивільного права

тема: Представництво по цивільному праву. br/>

П л а н:

Глава I

1. Поняття і значення представництва ..............................

2. Суб'єкти представництва .............................................

3. Повноваження представника. Підстави виникнення
представництва .... p> 4. Види представництва ...............

5. Представництво в арбітражному суді .... p> Глава II

1. Довіреність. Форма довіреності. Види ..................

2. Посвідчення довіреностей .........................................

3. Термін довіреності ................................................. ..........

4. Передоручення ................................................. .....................

5. Припинення довіреності та його наслідки ..............


Висновок .............................................. ..........................

Список використовуваної літератури ....................................Введення

Представництво (Анг. representation) - правовідносини, відповідно до якого одна особа (представник) на підставі наявного у нього повноваження виступає від імені іншої (яку представляють), безпосередньо створюючи (змінюючи, припиняючи) для нього права та обов'язки. Представник може здійснювати від імені репрезентованої різні угоди (купівлі-продажу, найму, обміну житлової площі та тощо).

Через представників можуть відбуватися й інші юридичні дії - пред'явлення претензії, отримання заробітної плати, посилок тощо Не допускається вчинення через представника таких дій, які за своїм характером можуть відбуватися тільки особисто (наприклад оформлення заповіту, усиновлення). У порядку представництва не можуть вчинятися дії, що не мають безпосередньо юридичного значення (фактичні дії, наприклад виконання роботи).

Повноваження представника може грунтуватися на довіреності, законі (наприклад, право батьків виступати від імені своїх неповнолітніх дітей, опікунів - від імені підзвітних як із законних представників), адміністративному акті (Наприклад, наказ про призначення на посаду продавця, касира, приймальника багажу і т.п., повноваження, яких свідчать з обстановки, в якій вони діють). p> Громадяни, виступають в якості представників, повинні володіти дієздатністю. Юридичні особи можуть бути представниками, якщо це не суперечить їх статутним завданням. Юридичні особи мають право у встановленому законом порядку відкривати спеціальні підрозділи для виконання представницьких функцій поза місцем їх знаходження; юридичні дії відбуваються керівником такого підрозділу на підставі довіреності відповідного юридичної особи. Представнику забороняється здійснювати угоди від імені подається стосовно себе особисто або у відношенні іншої особи, представником якої він одночасно є.

Юридичні наслідки дій, вчинених представником, виникають для подається за умови, що вони вчинені в межах наданого йому полномочія.Однако якщо представлений згодом схвалить дії представника, що виходять за межі повноваження, вони також створюють для подається права і обов'язки.

У цивільному процесі представництво допускається по всіх справах і означає виконання представником від імені та в інтересах представленого процесуальних дій. Право вести справу в суді через представника належить сторонам та іншим бере участь у справі особам, при цьому громадянин має право особисто брати участь у процесі поряд зі своїм представником. Представництво інтересів неповнолітнього обвинуваченого або потерпілого здійснюють його законні представники.

Представництво в арбітражному суді - справи юридичних осіб ведуть у арбітражному суді їх органи (Керівники або їх заступники), діють в межах повноважень, наданих їм законом, статутом або положенням, або інші працівники організації - представники юридичної особи. Повноваження керівника організації (Заступника) підтверджуються документами, що засвідчують його службове положення. Інші працівники організації, які виступають в якості представників сторін, третіх осіб, підтверджують свої повноваження належно оформленим дорученням організації. p> Громадяни - Підприємці можуть вести справи в арбітражному суді особисто або через представників. Особисте участь громадянина не позбавляє його права мати представника. Повноваження представника мають бути виражені в довіреності, виданої та оформленої відповідно до закону. В якості представника організації і громадянина-підприємця в арбітражному суді може виступати адвокат. Його повноваження засвідчуються документом, видається юридичною консультацією. Повноваження на ведення справи в арбітражному суді дає представникові право на вчинення від імені подається всіх процесуальних дій, крім повного або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову, передачі повноважень іншій особі (передоручення), пред'явлення наказу ...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Юридичні факти та їх склад у сімейному праві. Поняття спорідненості і влас ...
  • Реферат на тему: Особливості виступу представника позивача в арбітражному процесі
  • Реферат на тему: Порушення цивільної справи в арбітражному суді
  • Реферат на тему: Представництво в арбітражному процесі
  • Реферат на тему: Представництво в суді