Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Стилі вирішення конфліктів

Реферат Стилі вирішення конфліктів


Контрольна робота

з дисципліни В«Соціальна психологіяВ»

Варіант 9


Зміст


1. Завдання соціальної психології і проблеми суспільства

2. Феномен групового тиску

3. Вибір найкращого стилю поведінки в конфліктній ситуації для щоденного спілкування

Оцінка співвідношення влади

Визначення ваших пріоритетів

Визначення реальних проблем і інтересів

Визначення варіантів реакції

Використання набору стилів

Список літератури


1. Завдання соціальної психології і проблеми суспільства


Соціальна психологія - це галузь психологічної науки, що вивчає закономірності виникнення і функціонування психологічних явищ, існування яких обумовлено взаємодією людей у ​​суспільстві та їх включеністю в різні соціальні групи. Крім того, соціальна психологія являє собою навчальну дисципліну, досліджувану студентами в класичних, педагогічних і соціальних університетах за спеціальностями В«ПсихологіяВ», В«ПедагогікаВ», В«Психологія і педагогікаВ», В«Соціальна роботаВ», В«СоціологіяВ», В«Зв'язки з громадськістюВ», В«РекламаВ» В«УправлінняВ», В«МенеджментВ», а також в інших вузах по циклу В«Загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліниВ» федерального компонента державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. p align="justify"> Люди живуть і трудяться, вступають у взаємодію та спілкування один з одним, виявляють певні почуття, конкретним чином ставляться до себе і навколишнього світу. Все це - суспільне життя, що відбивається в їх свідомості як психологічна реальність. Соціальна психологія як наука вивчає цю реальність, висловлюючи її у вигляді системи соціально-психологічного знання, яка включає в себе:

наукові уявлення про численних і різноманітних соціально-психологічні явища і процеси, умовах, закономірності та механізми їх виникнення і функціонування, а також галузях соціальної психології;

найбільш загальні погляди на напрями розвитку соціальної психології та використання накопиченого нею досвіду осмислення суспільного життя і суспільних відносин, конкретних результатів її досліджень.

Спочатку виникаючими (базовими) суспільно-психологічними явищами виступають взаємодія, міжгрупові і міжособистісні відносини, спілкування і взаємне сприйняття людей. У порівнянні з ними всі інші соціально-психологічні явища і процеси (наприклад, настрої і почуття людей, психологічний клімат у різних соціальних групах і т.д.) вторинні. p align="justify"> Соціально-психологічні закономірності - об'єктивно існуючі, стійкі, повторювані причинно-наслідкові залежності, що визначають характер виникнення і динаміку функціонування соціально-психологічних явищ і процесів. p align="justify"> Соціально-психологічних механізми - це перетворення, за допомогою яких виявляються закономірності їх функціонування, і здійснюється соціально-психологічна системність. Під загальними механізмами в соціальній психології зазвичай розуміються наслідування, зараження, ідентифікація і прояв соціальних установок. До приватних, як правило, відносять конформізм, емпатію, атракцію, атрибуцію, рефлексію та ін, прояв яких характеризує лише певні соціально-психологічні явища. p align="justify"> Галузі соціальної психології - її складові частини, які вивчають конкретні класи соціально-психологічних феноменів.

Погляди на напрями розвитку соціальної психології та використання накопиченого нею досвіду залежать від безлічі причин, серед яких: інтереси суспільства і окремих його груп; востребованость соціально-психологічних знань і значимість останніх у життєдіяльності людей, а також можливість їх використання; ступінь освіченості та підготовленості самого суспільства і т. д. У цілому вони реалізуються через: здійснення діагностики (експертизи) характеру і змісту відносин між людьми, надання їм допомоги та підтримки, їх консультування та соціально-правового виховання; організацію соціально-психологічного забезпечення професійної та політичної діяльності в суспільстві: підготовку соціальних психологів.

Соціальна психологія, як і будь-яка інша наука, має свій об'єкт, предмет і завдання, розробляє свої методологічні та теоретичні основи, понятійний апарат, методи та методики дослідження.

Об'єкт, предмет і завдання соціальної психології. Об'єктом соціальної психології є конкретні соціальні спільності (групи людей) і окремі їх представники.

Предметом її виступають закономірності виникнення і функціонування соціально-психологічних явищ і ...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Соціально-психологічні особливості слабозорих людей на основі Центру медико ...
  • Реферат на тему: Соціально-геронтологічні аспекти роботи з ПРОФІЛАКТИКИ соціально-психологіч ...
  • Реферат на тему: Соціально-трудова адаптація та реабілітація хворих (завдання клінічної псих ...
  • Реферат на тему: Соціальна філософія та соціально-гуманітарні науки в пізнанні суспільства
  • Реферат на тему: Предмет і завдання соціальної психології