Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Проектування бази даних "Ріелторська контора"

Реферат Проектування бази даних "Ріелторська контора"

Приватна освітня установа середньої професійної освіти

В«КРАСНОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ УПРАВЛІННЯ, ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА СЕРВІСУ В»


Звіт по практиці

спеціальність 230150 В«ВО ОТ і АСВ»


Тема: «вЄЛТОРСЬКА КОНТОРА В»Воробйов Олексій Андрійович

Студент групи ПО 3-1

Науковий керівник

Рожкова Віра Григорівна


Краснодар 2010

Введення


Під базою даних (БД) розуміють сховище структурованих даних, при цьому дані повинні бути несуперечливі, мінімально надлишкові і цілісні.

Життєвий цикл будь-якого програмного продукту, в тому числі і системи управління базою даних, складається зі стадій проектування, реалізації та експлуатації.

Природно, найбільш значним фактором у життєвому циклі програми, що працює з базою даних, є стадія проектування. Від того, наскільки ретельно продумана структура бази, наскільки чітко визначені зв'язки між її елементами, залежить продуктивність системи і її інформаційна насиченість, а значить - і час її життя.

Зазвичай БД створюється для зберігання і доступу до даними, що містить відомості про деяку предметну область, тобто деякої області людської діяльності або області реального світу. Всяка БД повинна являти собою систему даних про предметну область. БД, що відносяться до однієї і тієї ж предметної області, в різних випадках містять більш-менш деталізовану інформацію про неї, причому таким способом, який завідомо виключає непотрібну надлишковість. У добре спроектованої базі даних надмірність даних виключається, і ймовірність збереження суперечливих даних мінімізується. Таким чином, створення баз даних переслідує дві основні цілі: знизити надмірність даних і підвищити їх надійність.

Добре спроектована база даних:

В· Задовольняє всім вимогам користувачів до вмісту бази даних. Перед проектуванням бази необхідно провести великі дослідження вимог користувачів до функціонуванню бази даних.

В· Гарантує несуперечність і цілісність даних. При проектуванні таблиць потрібно визначити їх атрибути і деякі правила, що обмежують можливість введення користувачем невірних значень. Для верифікації даних перед безпосередньою записом їх у таблицю база даних повинна здійснювати виклик правил моделі даних і тим самим гарантувати збереження цілісності інформації.

В· Забезпечує природне, легке для сприйняття структурування інформації. Якісне побудова бази дозволяє робити запити до бази більш "прозорими" і легкими для розуміння; отже, знижується ймовірність внесення некоректних даних і поліпшується якість супроводу бази.

В· Задовольняє вимогам користувачів до продуктивності бази даних. При великих обсягах інформації питання збереження продуктивності починають відігравати головну роль, відразу "висвічуючи" всі недоліки етапу проектування.

Логічно в сучасній реляційної СУБД можна виділити найбільш внутрішню частину - ядро ​​СУБД (часто його називають Data Base Engine), компілятор мови БД (зазвичай SQL), підсистему підтримки часу виконання, набір утиліт. У деяких системах ці частини виділяються явно, в інших - ні, але логічно такий поділ можна провести у всіх СУБД.

СУБД Access корпорації Microsoft В® володіє виключно високими швидкісними характеристиками і у цьому відношенні помітно виділяється серед інших інтерпретує систем. Набір команд і функцій, пропонованих розробникам програмних продуктів у середовищі Microsoft В® Access 2000, за потужністю та гнучкості відповідає будь-яким сучасним вимогам до представлення і обробки даних. Тут може бути реалізований максимально зручний, гнучкий і ефективний користувацький інтерфейс. Система також має засоби швидкої генерації форм, звітів і меню, підтримує мову SQL.


Опис предметної області

Автоматизована інформаційна система (АІС)

Автоматизована інформаційна система (АІС) - сукупність програмно-апаратних засобів, призначених для автоматизації діяльності, пов'язаної зі зберіганням, передачею та обробкою інформації.

АІС є, з одного боку, різновидом інформаційних систем (ІС), з іншого - автоматизованих систем (АС), внаслідок чого їх часто називають ІВ або АС.

АІС може бути визначена як комплекс автоматизованих інформаційних технологій, призначених для інформаційного обслуговування - організованого безперервного технологічного процесу підготовки та видачі споживачам наукової, управлінської та ін інформації, використовуваної для прийняття рішень, у відповідності з потребами для підтримки ефективної діяльності.

Класичними прикладами автоматизованих інформаційних систем є банківські системи, автоматизовані системи управління підприємствами, системи резервування авіаційних або залізничних квитків і т.д.

Основною причиною створення та розвитку АІС є необхідність ведення обліку інформації про стан і динамі...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка бази даних засобами системи управління базами даних MS Access
  • Реферат на тему: Розробка бази даних для зберігання інформації даних характеристик товару
  • Реферат на тему: Проектування бази даних "База даних районного відділу податкової інспе ...
  • Реферат на тему: Вивчення бази даних та системи управління базами даних
  • Реферат на тему: Бази даних та системи управління базами даних