Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Облік формування фінансових результатів та інших видів діяльності

Реферат Облік формування фінансових результатів та інших видів діяльності

Зміст


Введення

1. Доходи і витрати організації та їх класифікація

2. Облік формування фінансових результатів від інших видів діяльності

2.1 Облік інших доходів і витрат

2.2 Відображення інших витрат і доходів у бухгалтерській звітності

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Кінцевий фінансовий результат від господарської діяльності організації формується в вигляді прибутку або збитку, що визначаються як різниця між отриманими доходами і проведеними витратами організації. p> У Відповідно до діючих нормативних документів з бухгалтерського обліку прибуток (збиток) являє собою кінцевий фінансовий результат, виявлений за звітний період на підставі бухгалтерського обліку всіх господарських операцій організації.

Якщо розглядати процес формування кінцевого фінансового результату, то можна відзначити, що він (результат) ділиться на декількох складових. В основу такого поділу покладено вид отримання доходу (витрат) - від основної діяльності або від інших видів діяльності. p> Тема даної курсової роботи - В«Облік формування фінансових результатів від інших видів діяльності В», мета роботи - розглянути порядок відображення в бухгалтерському обліку інших доходів і витрат організації. Завданнями роботи є розгляд понять В«доходиВ» і В«витратиВ» у вітчизняному обліку і в системі МСФЗ, вивчення порядку формування фінансового результату в цілому і від інших видів діяльності зокрема, а також визначення порядку формування звітних даних за цими показниками. Відповідно з передбачуваними завданнями вибудувана структура роботи, яка складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку літератури. p> У першому розділі дано визначення доходів і витрат, їх класифікація, а в другій - На прикладах розглянуто формування фінансового результату від інших видів діяльності.


1. Доходи і витрати організації та їх класифікація


Усі факти господарської життя підприємства, що відображаються в бухгалтерському обліку, складаються з двох груп - Це доходи і витрати. p> Доходи і витрати - це ті факти господарського життя, які впливають на фінансовий результат господарської діяльності підприємства. Їх можна розглядати і трактувати з економічної, юридичної та чисто бухгалтерської точок зору.

З економічної точки зору, дохід - це надходження коштів у розпорядження (господарський оборот) підприємства.

Засоби - це те, що в бухгалтерському обліку входить в поняття активи - майно, що може брати участь у господарські операції підприємства, приносячи йому прибуток, яка при цьому трактується як збільшення обсягу коштів фірми. Можливість розпорядження засобами в цьому випадку означає не речове право розпорядження, яке створює право власності, а можливість використовувати кошти у своїй економічній діяльності (господарському обороті). Так, отримуючи обладнання в оренду, підприємство може виробляти на ньому продукцію точно ...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування информации про доходи І витрати ПІДПРИЄМСТВА від різніх Видів ДІ ...
  • Реферат на тему: Облік інших доходів і витрат комерційної організації
  • Реферат на тему: Облік фінансових результатів організації. Структура і порядок формування ф ...
  • Реферат на тему: Склад інших доходів і витрат та їх вплив на формування прибутку на прикладі ...
  • Реферат на тему: Сучасний стан обліку інших доходів і витрат і необхідність його вдосконален ...