Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Облік формування фінансових результатів та інших видів діяльності

Реферат Облік формування фінансових результатів та інших видів діяльності

так само, як і на обладнанні, що належить їй на праві власності. Звідси, з цієї точки зору, орендоване обладнання повністю прирівнюється до власного. Іншими словами, з економічної точки зору дохід - це будь-який факт збільшення активу. І перший дохід, який отримує підприємство - це вклади засновників у його статутний капітал.

Далі, з економічної точки зору доходом визнається і будь-яке збільшення активу, пов'язане із зростанням кредиторської заборгованості. Витрата - в економічній трактуванні - це будь вибуття коштів (активів) з розпорядження підприємства, тобто витрата - це зменшення активу.

При це тут абсолютно не важливо, в результаті яких операцій таке зменшення відбувається. Засоби вибувають з господарського обороту і цього вже достатньо для того, щоб визнати даний факт витратою. Так, з економічної точки зору продаж товарів, робіт або послуг підприємства і виникнення боргу покупців до його оплати - це не що інше, як витрата [18].

Пунктом 12 ПБО 9/99 [1] встановлено, що надходження можуть бути прийняті до бухгалтерського обліку як доходи організації тільки при одночасному дотриманні наступних умов:

1. Організація має право на отримання цієї виручки, що випливає з конкретного договору або підтверджений іншим відповідним чином.

Іншими словами, по кожній здійсненої операції необхідно мати в наявності виправдувальні документи, що підтверджують обгрунтованість отриманих доходів.

2. Сума виручки може бути визначена. У відношенні різних за характером і умовами виконання робіт, надання послуг, виготовлення виробів організація може застосовувати в одному звітному періоді одночасно різні способи визнання виручки. Ці способи повинні бути передбачені обліковою політикою. Якщо ж сума виручки від продажу продукції, виконання роботи, надання послуг не може бути визначена, то вона приймається у розмірі визнаних у бухгалтерському обліку витрат з виготовлення цієї продукції, виконання цієї роботи, надання цієї послуги, які будуть в подальшому відшкодовані організації. При визначенні виручки слід мати на увазі, що величина надходження і (або) дебіторської заборгованості визначається виходячи з ціни, встановленої договором між організацією та покупцем (замовником) або користувачем активів організації.

Якщо ціна не передбачена в договорі і не може бути встановлена ​​виходячи з умов договору, то для визначення величини надходження та (або) дебіторської заборгованості приймається ціна, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає виторг у відношенні аналогічної продукції (товарів, робіт, послуг) або ціна надання в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) аналогічних активів. p> 3. Є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації. Впевненість у тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації, є у випадку, коли організація отримала в оплату акт...


Назад | сторінка 2 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг д ...
  • Реферат на тему: Аналіз діяльності торгового підприємства &Інторг& з точки зору організації ...
  • Реферат на тему: Штучний інтелект: чи може машина бути розумною?
  • Реферат на тему: Вивчення компліменту як мовленнєвого оціночного акту з точки зору його сист ...
  • Реферат на тему: Характеристика Чехії і Словаччини з точки зору організації туризму