Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Основні засоби підприємства та ефективність їх використання

Реферат Основні засоби підприємства та ефективність їх використання

Основні засоби підприємства та ефективність їх використання
Зміст


Введення

1 Організаційно-економічна характеристика заводу В«ЛепсеВ»

2 Ефективність використання основних засобів ВАТ В«ЛепсеВ»

3 Шляхи підвищення ефективності використання ОПФ

Висновок

Бібліографічний список
Введення


На сучасному етапі розвитку нашої країни одним з найважливіших чинників розвитку економіки, збільшення обсягів виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті. Але для вирішення даних завдань необхідно не тільки повне забезпечення підприємства технічним потенціалом, тобто основними засобами, а й підвищення ефективності їх використання.

Основні виробничі фонди, що складаються з будівель, споруд, машин, обладнання та інших засобів праці, які беруть участь у процесі виробництва, є самою головною основою діяльності фірми. Для нормального функціонування кожного підприємства необхідні не тільки основні засоби, але та оборотні кошти, що представляють собою, перш за все, кошти, що використовуються підприємством для придбання оборотних фондів і фондів обігу.

Одна з головних завдань підприємств - підвищення ефективності та якості суспільного виробництва і значне збільшення віддачі капітальних вкладень і основних фондів, які є матеріальною базою виробництва і найважливішою складовою частиною продуктивних сил країни.

Чисельний ріст і якісне поліпшення засобів праці на основі безперервного науково-технічного прогресу - це вирішальна передумова неухильного зростання продуктивності праці.

Основні фонди беруть участь у процесі виробництва тривалий час, обслуговують велику кількість виробничих циклів і, поступово зношуючись у виробничому процесі, частинами переносять свою вартість на виготовлену продукцію, зберігаючи при цьому натуральну форму. Ця особливість основних фондів робить необхідним їх максимально ефективне використання.

В умовах швидкого технічного прогресу відбувається постійне вдосконалення техніки, створюються нові, більш високопродуктивні види механізмів і апаратів, які замінюють стару техніку. Термін використання (термін служби) основних фондів у виробничому процесі набуває все більшого значення, як з точки зору технічного прогресу, так і з точки зору більш правильного високоефективного використання тих капітальних вкладень, які витрачаються на створення нових основних фондів.

Раціональне та економне використання як основних, так і оборотних фондів є першочерговим завданням підприємства.

В якості об'єкта дослідження було обрано ВАТ В«Електромашинобудівний завод В«ЛепсеВ» В». br/>

1. Організаційно-економічна характеристика заводу В«ЛепсеВ»


Історія розвитку авіації в Росії нерозривно пов'язана з В...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Шляхи Підвищення ефектівності Використання основних виробничих фондів ПІДПР ...
  • Реферат на тему: Ефективність використання основних виробничих фондів підприємства
  • Реферат на тему: Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів на підприємствах
  • Реферат на тему: Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на пі ...
  • Реферат на тему: Ефективність використання основних фондів і шляхи її підвищення