Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Соціально-економічний і політичний аспект міграційних процесів населення Північної Африки

Реферат Соціально-економічний і політичний аспект міграційних процесів населення Північної Африки

Реферат

Соціально-економічний і політичний аспект міграційних процесів населення Північної Африки


В основі сучасної міграції за кордон з країн Північної Африки лежить комплекс причин - економічних, соціальних, політичних. У різні періоди сучасної історії північноафриканських держав у другій п оловіне XX - початку XXI століття роль окремих факторів змінювалася. Однак багато дослідників проблем, пов'язаних з міграцією арабів за кордон, виділяють економічні причини як основні. Ця оцінка знаходить своє підтвердження як в географічному розподілі міграційних потоків, так і в соціологічних опитуваннях. Поряд з цим слід зазначити, що часом важко відрізнити трудову міграцію, тобто з економічних причин, від політичної. Тим часом чітке розмежування трудової і політичної міграції на основі точних критеріїв має важливе значення для об'єктивного аналізу проблеми. У цьому зв'язку видається актуальним і значущим вдосконалення методики опитувань, проведених серед мігрантів з метою виявлення справжніх причин і мотивів виїзду за кордон, тому що значне число респондентів під час опитувань або не знає, як правильно висловити своє ставлення до відповідного питання через те, що часто мотиви носять складний характер (у разі, коли причини мають комбінований характер, тобто серед них і політичні, і економічні мотиви), або намагається приховати справжню причину. Останнє найчастіше проявляється у випадках, коли статус мігранта не визначений на момент опитування, коли мігрант стикається з юридичними та іншими проблемами, а це - досить поширене явище, особливо коли міграція носить нелегальний характер і т.д.

Особливе місце, в силу їх комплексного характеру (поєднання економічних, політичних і соціокультурних процесів), належить таким факторам, як глобалізація господарського життя, що підсилюється в останні десятиліття, але особливо починаючи з 90-х років XX в., а також вплив на країни Північної Африки демонстраційного ефекту, взаємопроникнення культур.

Однак соціальні причини міграції поряд з економічними грають переважаючу роль у розгортанні міграційних процесів з країн регіону. Вони, як і вищеназвані, мають складну структуру, обумовлену як соціокультурними або історико-цивілізаційними особливостями, так і іншими, зокрема, демографічними процесами, головним чином високою динамікою приросту населення, що надає сильний вплив на ринок трудових ресурсів.

Аналіз географічного розподілу міграційних потоків з країн Північної Африки свідчить про те, що на Протягом другої половини XX - початку XXI століть переважна більшість мігрантів - до 90-95% їх загального числа - прямувало в промислово розвинені країни і багаті нафтовидобувні монархії Затоки, а також до Лівії. Представлення про це дає розподіл чисельності мігрантів по країнах і регіонах.

Дані вказують на стійку тенденцію, сохраняющуюся аж до теперішнього часу, у розподілі мігрантів серед країн і регіонів світу на користь дер...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Політика Західноєвропейських країн щодо мігрантів з Північної Африки
  • Реферат на тему: Адаптація мігрантів та причини міграційних процесів
  • Реферат на тему: Роль релігійного чинника в суспільно-політичному житті країн Північної Афри ...
  • Реферат на тему: Арабські країни Північної Африки в постбіполярній системі міжнародних відно ...
  • Реферат на тему: Продовольча проблема в країнах Північної Африки