Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка

Реферат Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ

ПВНЗ "Кременчуцький університет ЕКОНОМІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ та управління"

Факультет - інженерний

Кафедра - технічної кібернетикиМетодичні вказівки

до Виконання лабораторних робот

з дисципліни

"Комп ютерне моделювання процесів та систем"

для студентов Спеціальності 7.0901402

"Гнучкі комп'ютерізовані системи та РобототехнікаКривий Ріг 2007

Зміст


Вступ

1. Техніка безпеки і санітарія в комп'ютерному залі

2. Підготовка та виконання роботи

3. Звіт та захист роботи

Лабораторна робота № 1. Моделювання термодинамічної системи з розподіленими параметрами

Лабораторна робота № 2. Моделювання випадкових процесів і систем

Лабораторна робота № 3. Статистичне (імітаційне) моделювання фізичних процесів. обробка результатів експерименту методами регресійного аналізу

Лабораторна робота № 4. Комп'ютерне моделювання систем керування з використанням пакету VisSim

Навчально-методична література

Вступ


Лабораторна робота - це навчальний заняття, на якому студенти під керівництвом викладача проводять імітаційні експерименти з використанням обладнання, пристосованого для умов навчального процесу. Метою лабораторної роботи є практичне підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни "комп'ютерне моделювання процесів і систем", набуття практичних навичок використання основних видів комп'ютерного моделювання, обчислювальної техніки, методики чисельних експериментальних досліджень. Перелік тем лабораторних занять відповідає робочій навчальній програмі дисципліни "Комп'ютерне моделювання процесів і систем". p align="justify"> моделювання статистичне імітаційне комп'ютерне

1. Техніка безпеки і санітарія в комп'ютерному залі


Потенційні небезпеки при роботі з обчислювальною технікою обумовлені:

n наявністю електричного струму: при роботі на ПК можливе ураження електричним струмом у разі несправності електрообладнання;

n наявністю джерел електромагнітних випромінювань: при роботі на ПК використовується дисплей з електронно-променевою трубкою;

n опіками та отруєннями в разі пожежі. До речовин, що володіють пожежонебезпечними властивостями, відносяться: столи, стільці, лінолеум, стіни, а також засоби обчислювальної техніки.

Згідно ПУЕ по небезпеці ураження електричним струмом приміщення комп'ютерного класу належить до категорії без підвищеної небезпеки, тому що характеризується відсутністю умов, що створюють підвищену або особливу небезпеку. Проте необхідно дотримуватися основні вимоги Правил електробезпеки при виконанні робіт:

n неприпустимо оголення струмоведучих частин, приладів, особливу увагу звертати на справність розеток і роз'ємів;

n прилади та обладнання мають бути в справному стані і мати захисне заземлення;

n роботи з монтажу виробляються при відключеному напрузі з використанням інструменту з ізольованими рукоятками;

n приміщення підтримується в чистоті і сухості, що є мірою для підвищення опору людини;

n до роботи допускаються особи, які пройшли інструктаж з техніки безпеки.

Електромагнітне випромінювання - найнебезпечніше - від декількох герців до декількох мегагерц. Найбільшу небезпеку для людини становлять низькочастотні електромагнітні коливання, що створюються рядковим трансформатором дисплея. Мінімальні обережності полягають в організації робочого місця. Оператор повинен знаходиться не ближче 0,65 м від екрану власного дисплея і не ближче 1,22 м від задньої стінки сусідніх дисплеїв. p align="justify"> Категорія вироблених робіт, за визначенням, "легкі фізичні роботи, вироблені сидячи, стоячи або пов'язані з ходьбою і супроводжуються деяким фізичним напругою".

У відповідність з правилами організація робочого місця для дани...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Комп'ютерне моделювання біотехнологічних процесів і систем
  • Реферат на тему: Комп'ютерне моделювання процесів і технологій в гірничодобувній промисл ...
  • Реферат на тему: Комп'ютерне моделювання стохастичних процесів Із заданими властівостямі ...
  • Реферат на тему: Комп'ютерне моделювання технологічних процесів харчових виробництв
  • Реферат на тему: Комп'ютерне моделювання стохастичних процесів (СП) Із заданими властіво ...