Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Методичні вказівки до оформлення Звіту з науково-дослідної роботи студентов

Реферат Методичні вказівки до оформлення Звіту з науково-дослідної роботи студентов

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра менеджментуМетодичні вказівкі до оформлення Звіту з науково-дослідної роботи студентов

(напрямок 0502 В«Менеджмент організаційВ»)

усіх форм навчання
Вінниця - 2010


Методичні вказівкі до оформлення Звіту з науково-дослідної роботи студентів (напрямок 0502 В«Менеджмент організаційВ») усіх форм навчання. - ВФЕУ, - Вінниця, 2010, - 22 с. Українською мовою

Укладачі: к.е.н., професор Боковець В.В. p> викладач Кащук Н.І. b>

Зміст


Вступ

Загальні положення

Науково-дослідна робота студентов

1. Структура наукового Звіту

2. Зміст наукового Звіту

3. Загальні вимоги до оформлення наукового Звіту

Додатки

Список рекомендованої літератури


Вступ


У змінах СОЦІАЛЬНИХ систем Останньоі чверті XX - качану XXI століття особливе місце займає Перехід до Нової системи суспільніх відносін, заснованої на цінності кожної людини. Суспільство вісуває Нові вимоги до ОСОБИСТОСТІ, детермінуючі тієї набор ее жіттєвіх стратегій и якости, что дозволити їй максимально реалізуваті свой Потенціал.

Формування ї Розвиток творчого потенціалу й Підвищення актівності студентов пов'язане з функціонуванням СОЦІАЛЬНИХ інстітутів, особливе місце среди якіх займає освіта. Від даного института залежався возможности здобуття знання, саморозвитку, самодіяльності, актуалізації інтелектуального потенціалу майбутнього фахівця.

Основним Завдання Подальшого розвітку віщої освіти Виступає НЕ стількі Надання студентам максимуму Наукової ІНФОРМАЦІЇ, Скільки Формування здібностей до творчого мислення. Нова Концепція віщої освіти пріпускає Формування у студентов уміння самостійно, цілеспрямовано й відповідально вчитува. Створення у віщому навчальному закладі необхідніх умів для розвитку у студентов творчих здібностей, виховання ОСОБИСТОСТІ, здатної до саморозвитку як во время навчання у віщій школі, так и в подальшій професійній ДІЯЛЬНОСТІ є пріорітетнім напрямком розвітку освіти.

Значний Потенціал у вірішенні означенность Завдання захи науково-дослідній работе, что может розглядатіся як один Із ЗАСОБІВ розвітку творчого потенціалу ОСОБИСТОСТІ студента в умів Сучасності, что в цілому буде Сприяти якісному розвітку українського Суспільства. p> ДИНАМІКА суспільного розвітку вісуває Нові вимоги до змісту й ОБСЯГИ різніх Видів ДІЯЛЬНОСТІ студентов во время їхнього навчання у віщому навчальному закладі. Слід Визнати, что СЬОГОДНІ науково-дослідна робота в ньом частіше розглядається як відокремлена від других напрямків ДІЯЛЬНОСТІ студентов. Беручи до уваги Потенціал науково-дослідної роботи в формуванні ОСОБИСТОСТІ майбутнього фахівця відповідно до вимог современного прайси праці та Суспільства, Головня Завдання винне дива Розповсюдження впліву науково-дослідної роботи як механізму розвітку та реалізації творчого потенціалу на шкірного студента.


Загальні положення

Науковий звіт оформлюється відповідно до державного стандарту України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфере науки и техніки. Структура и правила оформлення ". p> Відповідно до нормативних документів звітність, Дотримуватись порядку Подання окрем Видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій.

Звіт з науково-дослідної роботи віконується студентом во время проходження різніх Видів практик: на первом та іншому курсі - навчальної практики; на третьому (Четвертого) - виробничої практики; на четвертому (п'ятому) - КОМПЛЕКСНОЇ практики з фаху; на п'ятому (шостому) - стажування з фаху та переддіпломної практики з фаху. p> Тематику наукового Дослідження студент Узгоджує з керівніком науково-дослідної роботи. Тематика затверджується кафедрою и відповідає темі наукового Дослідження, что проводитися кафедрою. p> Назва Звіту з наукового Дослідження винна буті, по возможности, короткою, відповідаті Спеціальності та суті вірішеної Наукової проблеми (Завдання), вказуваті на мету наукового Дослідження, его завершеність. Іноді для більшої конкретізації до назви слід Додати невелікій (4-6 слів) підзаголовок. У назві НЕ бажано використовуват ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба унікат назв, что почінаються Зі слів "Дослідження питання ...", "Дослідження Деяк Шляхів ...", "Деякі питання ...", "Матеріали до вивченню ...", "До питання ..." ТОЩО, в якіх НЕ відбіто Достатньо мірою суть проблеми. p> При напісанні наукового Звіту студент винен обов'язково посілатіся на авторів и джерела, з якіх запозічів материал або окремі результати. У разі Використання запозичення матеріалу без посилання на агентство автора та джерело науковий звіт знімається з РОЗГ...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оформлення науково-дослідної роботи. Загальні вимоги
  • Реферат на тему: Розробка підсистеми обліку науково-дослідної роботи студентів
  • Реферат на тему: Основи науково-дослідної діяльності в психології
  • Реферат на тему: Фактори, що обумовлюють актуалізацію або гальмують процес науково-дослідної ...
  • Реферат на тему: Визначення фінансового результату діяльності науково-дослідної організації ...