Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Методичні вказівки до оформлення Звіту з науково-дослідної роботи студентов

Реферат Методичні вказівки до оформлення Звіту з науково-дослідної роботи студентов

ЛЯДУ НЕ перелогових від стадії проходження.

У дослідженні звітність, Стислий, логічно й аргументовано вікладаті Зміст и результати ДОСЛІДЖЕНЬ, унікат загально слів, бездоказовіх тверджень, тавтології.


Науково-дослідна робота студентов

1. Структура наукового Звіту

Науково-дослідна робота у Период практики спрямована на Підвищення уровня подготовки студентов. Участь у Цій работе є обов'язковою для шкірного студента будь-якої форми навчання.

Планування науково-дослідної роботи здійснюється у вігляді індівідуального Завдання та Відображається у Щоденнику практиканта. Зміст індівідуального Завдання, порядок его Виконання, методи Дослідження Погоджують з керівніком практики. Завдання могут буті пов'язані НЕ Тільки з Виконання дипломних робіт, а і із науково-дослідніцькою роботів кафедри, підготовкою доповідей на Студентський наукову конференцію, Дослідження окрем харчування на замовлення Торговельна підпріємств.

Найкращі роботи, Які містять новизну у вірішенні Завдання, рекомендуються кафедрою на конкурс студентських наукових робіт різного уровня, Використовують у навчальному процесі, друкуються у збірніках праць УНІВЕРСИТЕТУ та інше.

Науковий звіт винна містіті:

Гј титульний аркуш;

Гј реферат;

Гј Зміст;

Гј вступ;

Гј основна частина (Розділи, підрозділі, пункти, Підпункти, Висновки по шкірному розділу);

Гј Висновки (Загальні за результатами Дослідження);

Гј список використаних джерел;

Гј Додатки (за результатами Дослідження)


2. Зміст наукового Звіту


2.1.Тітульній аркуш роботи ( додаток А)

2.2 Реферат. p> Реферат призначеня для ознайомлення Зі Звітом. ВІН має буті Стислий, інформатівнім и містіті Відомості, Які дозволяють решение про доцільність читання Всього Звіту. Реферат винен буті розміщеній безпосередно после списку Виконавців, починаючі з Нової сторінки. Реферат винен містіті:

- Відомості про ОБСЯГИ Звіту, кількість частин Звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, Додатків, кількість джерел згідно з переліком ПОСИЛАННЯ;

- текст реферату у такій послідовності: об'єкт Дослідження, мета роботи, методи Дослідження, результати та їх новизна, основні економічні, Соціальні чг педагогічні показатели, ступінь Впровадження; Взаємозв'язок з іншімі роботами, Рекомендації Щодо Використання результатів роботи, галузь ! застосування, економічна та соціальна ефективність, значущість роботи та Висновки, прогнозні припущені Щодо розвітку об'єкта Дослідження;

- ПЕРЕЛІК ключовими слів (5-15 слів, словосполучень в назівному відмінку друкуються через кому) Приклад:

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 76 с., 12 рис., 29 табл., 40 джерел.

Об'єкт Дослідження - система управління запасами матеріальніх ресурсів на Виробничому підпріємстві.

Мета роботи - дослідіті процес управління запасами на підпріємстві.

Серед актуальних Завдання управління запасами - Отримання Відповідей на питання: як раціонально розподіліті ресурси; як Ефективно побудуваті систему управління запасами; як розрахуваті оптимальний розмір замовлень; колі будут Отримані Перші прибутки; як Зменшити сукупні витрати на утримання та обслуговування запасів матеріальніх ресурсів.

Результати НДР упроваджені у звітній документації предприятий Вінницького регіону. p> ключові слова: запаси, Матеріальні ресурси, система управління запасами, сукупні витрати, АВС-аналіз.

2.3 Зміст

Зміст подається на качану наукового Звіту. ВІН містіть найменування и номер початкових сторінок усіх розділів, Підрозділів та пунктів (ЯКЩО смороду мают заголовок), зокрема вступимо, вісновків до розділів, загально вісновків, Додатків, списку використаної літератури ТОЩО, приклад змісту НДР для студентов 5 (6) курсом для переддіпломної практики з фаху:

Приклад:

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ДП В«ОВЕЧАЦЬКІЙ СПИРТЗАВОДВ»

1.1 Організаційно-економічна характеристика ДП В«Овечацькій спиртзаводВ»

1.2 Аналіз господарських Показників ДП вЂ‹вЂ‹В«Овечацькій спиртзаводВ» та Виявлення кризи

1.3 Шляхи Подолання кризового СИТУАЦІЙ на підпріємстві

РОЗДІЛ 2 ПРОПОЗИЦії Щодо ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ДП В«Овечацькій спиртзавод В»

2.1 Обгрунтування необхідності покращення результатів ДІЯЛЬНОСТІ на ДП В«Овечацькій спиртзавод В»

2.2 Інформаційне та програмне забезпечення при покращенні фінансово - господарського стану ПІДПРИЄМСТВА

2.3 Удосконалення системи Антикризове управління на підпріємстві

2.4 Розробка плану удосконалення фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ Та пропозиції

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

2.4. Всту...


Назад | сторінка 2 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Зміст та аналітичні можливості звіту про фінансові результати
  • Реферат на тему: Структура і зміст звіту про прибутки та збитки
  • Реферат на тему: Дослідження Звіту про фінансові результати ВАТ &Рокитнянський цукровий заво ...
  • Реферат на тему: Завдання і зміст словникової роботи
  • Реферат на тему: Зміст роботи психолога-дослідника при проведенні дослідження методом спосте ...