Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Комерційні ризики

Реферат Комерційні ризики

1. Що таке ризик?


Слово В«ризикВ» стосовно до бізнесу може позначати зовсім різні речі. Зокрема, під ризиком може розуміти і одночасно розуміється:

В· Потенційна можливість (небезпека) настання ймовірного події або сукупності подій, що викликає певний матеріальний збиток;

В· Можливість недоотримання прибутку або доходу;

В· Характеристика прояви шкоди - частота виникнення шкоди;

В· Вартісна величина (розмір) шкоди;

В· Логічна кон'юнкція ймовірності настання самої небезпеки, тобто збитку, і величини цієї шкоди;

В· Застрахований об'єкт, який може піддатися збитку.


2. Як розрізняються поняття В«ризикВ» і В«невизначеністьВ»?


Поняття В«ризикВ» і В«невизначеністьВ» дуже близькі і навіть часто використовуються як синоніми. Дійсно, обидва терміни застосовуються для позначення відсутності або нестачі визначеності, тобто ясності і або впевненості в результаті тієї чи іншої події.

Тим не менше, ці поняття часто перевантажені смислами, тому для більш точного розмежування між значення слів В«ризикВ» і В«невизначеністьВ» іноді поділяють. На жаль, єдині стандарти слововживання відсутні навіть у науковій термінології, і зазначені терміни в різних контекстах можуть означати далеко не одне і те ж. Найбільш часто використовуються два варіанти поділу ізучаема понять:

В· Інформаційний підхід

В· Оціночний підхід


3. Специфіка інформаційного та оціночного підходу до такого поділу?


Інформаційний підходу. У його основі лежить уявлення про те, що відмінності між ризиком і невизначеністю зводяться до обсягу доступної інформації про досліджувану ситуації. Іншими словами, в основі даної класифікації в першу чергу лежить наявність або відсутність інформації про ймовірне розподілі. Оціночний підхід. Він базується на уявленні про те, що відмінності між ризиком і невизначеністю полягають у суб'єктивному ставленні до реалізації того чи іншого результату. У рамках даного підходу передбачається, що невизначеність пов'язана з багатоваріантністю майбутнього розвитку, тобто з неоднозначністю результату, а ризик-з відношенням до несприятливих наслідків (наприклад, до виникнення збитку).

Така класифікація передбачає суб'єктивність ризику, так як різні особи можуть по-різному ставитися до можливості виникнення несприятливих результатів, тобто до оцінки цього ризику. При цьому поняття невизначеності, що не включає ніяких суб'єктивних переваг, є відносно нейтральним. Воно може бути об'єктивним або суб'єктивним залежно від того, чи пов'язана неоднозначність майбутніх фіналів з природою відповідного об'єкта або з браком знань особи, що приймає рішення. p align="justify"> Таким чином, незважаючи на дуже близькі смислові значення слів В«ризикВ» і В«невизначеністьВ», їх іноді поділяють, хоча це значною мірою питання угоди про термінологію.


4. Поняття В«невизначеністьВ», В«випадковістьВ» і В«збитокВ» стосовно до ризику


Під невизначеністю розуміється неоднозначність результату або рішення господарських ситуацій. Коли управитель не може обчислити достовірно ймовірність появи одного з фіналів, то така ситуація визначається як невизначеність.

Ф. Найт розділив поняття ризику і невизначеності. Під ризиком він розумів ймовірність настання несприятливого результату, а невизначеність, на його думку, не може бути підрахована кількісно, ​​так як, як правило, занадто мало інформації про настання невизначених подій і кожне по собі є унікальним. Така подія не можна, яким або образом класифікувати. p align="justify"> В«невизначеність, є недостатність відомостей про умови, в яких буде протікати економічна діяльність, низька ступінь передбачуваності, передбачення цих умовВ»

Случа ? йность - прояв зовнішніх нестійких зв'язків у дійсності, прояв результату перетину (збігу) незалежних процесів або подій; прояв невід'ємного доповнення до законів необхідності.

ЗБИТКИ - 1) збитки, непередбачені витрати, втра...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Штучний інтелект: чи може машина бути розумною?
  • Реферат на тему: Основні особливості самострахування як методу управління ризиком. Оцінка р ...
  • Реферат на тему: Оцінка ризику травматизму на основі аналізу подій, що відбулися
  • Реферат на тему: Обробка результатів багаторазових вимірювань фізичної величини, перевірка с ...
  • Реферат на тему: Взаємозв'язок ризику, невизначеності та прибутку в теоріях Р. Кантильон ...