Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Опис розподілу населення якої економічної групи за допомогою різних моделей

Реферат Опис розподілу населення якої економічної групи за допомогою різних моделей

1. За допомогою яких моделей описується розподіл населення за величиною середньодушових доходів при: 1 - налагодженої, стаціонарно-функціонуючої економіці, 2 - в умовах перехідного періоду російської економіки? br/>

Відповідь:

Необхідно відзначити, що в умовах економіки перехідного періоду посилюється диференціація населення за величиною середньодушових доходів. У зв'язку з цим для опису тенденцій такої економіки використовують не класичні лінійні моделі, як для економіки стаціонарної, налагодженої, а більш складні моделі, що враховують економічну нерівність різних верств суспільства, його диференціацію, враховуючи також регіональні особливості та ряд інших чинників. p align="justify"> Більше того - якщо в умовах стаціонарної економіки передбачається, що кожного індивідуума можна віднести до певного (з k типів) типом споживчої поведінки, безпосередньо пов'язаного з рівнем середньодушового доходу, причому k - невелике число, то в умовах економіки перехідного періоду це число типів споживчої поведінки дещо зростає. p align="justify"> Класичним прикладом моделей економіки перехідного періоду вважають модель суміші, яка має наступний вигляд:


,


де Пі - ймовірність віднесення сім'ї до i-му типу споживчої поведінки.


2. Задана функція щільності f (x) розподілу всього населення регіону за величиною середньодушового доходу. Як визначити по ній функцію щільності розподілу тільки для бідного населення (тобто з доходами меншими В«межі бідностіВ» X0) і тільки багатого (тобто з доходами переважаючими В«межу багатстваВ» X1) населення? br/>

Відповідь:

f? (x) - щільність розподілу;

? руб. - Середньодушовий дохід. br/>В 

Для бідного населення:


В 

Тепер по функції розподілу перейдемо до функції щільності:


,


де - частка бідних.

Для багатих:


В 

На рівні функції розподілу висловимо тепер диференціал і отримаємо функцію щільності:


,


де - поправочний коефіцієнт.


. Дати визначення основних характеристик диференціації населення за доходами: коефіцієнта фондів, функції (кривої) Лоренца, коефіцієнта Джині. Як обчислити їх значення, якщо відома функція щільності розподілу населення за доходами f (x)? br/>

Відповідь:

. Коефіцієнт фондів - характеристика диференціації доходів, яка знаходить своє вираження у відношенні:


В 

Даний коефіцієнт можна записати у вигляді функції щільності:


В 

. Функція Лоренца - оцінка ступеня концентрації доходів. p> L (q) - частка доходів, які розподілені частка для найбіднішого населення

В 

0A - повна зрівнялівка

CA - крива Лоренца

k - повна диференціація, зосередження коштів в одних руках

Функція щільності:


В 

. Коефіцієнт Джині - G - використовується для оцінки р...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Функція щільності розподілу
  • Реферат на тему: Проблеми розподілу доходів і соціальної захищеності в умовах ринкової еконо ...
  • Реферат на тему: Політика регулювання доходів населення та соціальний захист в умовах перехо ...
  • Реферат на тему: Нерівність доходів і соціальна диференціація населення
  • Реферат на тему: Дослідження розподілу суб'єктів Російської Федерації за рівнем бюджетни ...