Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Принципи Функціонування, Вибори ї практичної реалізації Електрон прістроїв різного призначення

Реферат Принципи Функціонування, Вибори ї практичної реалізації Електрон прістроїв різного призначення

Анотація


Методична розробка для Самостійної роботи складеться Із розділів та тем Передбачення згідно з учбових програмою на самостійну роботу.

Дана розробка Присвячую, в цілому, вивченню основного цифрового прістроїв и написана відповідно до програми курсу Комп'ютерна схемотехніка для студентов, что навчають по спеціальностях 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення

У даній методічній розробки вікладені в стіслій и доступній ФОРМІ основні розділи програми курсу за темами для самостійного навчання, розглянуті принципи Функціонування, Вибори ї практичної реалізації Електрон прістроїв різного призначення, методи їх аналізу й розрахунків. Особлива увага пріділяється харчуванням практичної побудова цифрових електроних прістроїв. br/>

Зміст


1. Логічні Функції ї елєменти

1.1 Основні положення алгебри-логікі

1.2 Перемікальні Функції

1.3 Умовні Позначки логічніх функцій на схемах

.4 Схемні Особливості логічніх ЕЛЕМЕНТІВ

1.4.1 Базовий логічний елемент

1.5 Елемент Із відкрітім колектором

.6 Елементи логікі ї розшірнікі

.7 Трістабільні елєменти

1.8 Тімчасові параметри логічніх ЕЛЕМЕНТІВ

.9 Перехідні Процеси в логічніх схемах

2. Послідовні схеми

2.1 Тригер

.2 D - тригер Зі статичним управлінням

.3 D - Тригер з дінамічнім управлінням

2.4 взаємні Перетворення трігерів

3. Дешифратор

. Демультиплексор

.1 Збільшення розрядності дешіфраторів и демультіплексорів

. Мультиплексор

. Шифратор (пріорітетній, непріорітетній)

. Схема порівняння кодів

Схема контролю парності (непарності)

9 Лічильники

9.1 Лічильники з послідовнім перенесеного

.2 Лічильники з паралельних перенесеного

9.3 Реверсівні лічильники

9.4 Лічильники з довільнім коефіцієнтом Рахунку НЕ рівнім 2n

10 Збільшення розрядності коміркі пам'яті

Збільшення кількість комірок пам'яті


1. Логічні Функції ї елєменти


.1 Основні положення алгебри-логікі


На відміну від аналогових Електрон прістроїв, у цифрових прилаштувався (ЦП) вхідні ї вихідні сигналі могут ухвалюваті обмеженності кількість станів. Відповідно до логічної догоди (ДЕРЖСТАНДАРТ 2.743-82), перелогових від конкретної ФІЗИЧНОЇ реалізації ЕЛЕМЕНТІВ ЦП, більш позитивне значення ФІЗИЧНОЇ величини, "H" - рівень, відповідає стан "логічна 1", а Менш позитивне значення, "L - рівень" ; - "логічний 0". Така угода назівається позитивною логікою. Зворотнє співвідношення назівається негативною логікою. У ГОСТІ 19480 - 89 дані найменування, визначення ї Умовні Позначки основних параметрів и характеристик цифрових мікросхем. p align="justify"> теоретичності основою проектування ЦП є алгебра-логікі або булева алгебра, что оперує логічнімі зміннімі. Для логічніх Зміни, что ухвалюють Тільки два значення, існують 4 основних Операції. Операція логічне "І" (AND) кон юнкція або логічне множення, позначається * або/. Операція логічне "АБО" (OR), діз'юнкція або логічне додавання, позначається + або /. Операція логічне "НІ" (NOT), зміна значення, а інверсія або заперечення, позначається рісою над логічнім вираженною. Інверсія іноді буде в тексті позначатіся знаком "~". Операція еквівалентності позначається "=". Наступні співвідношення є аксіомамі.


(1) 0 + 0 = 01 * 1 = 1 (1 ') (2) 1 + 1 = 10 * 0 = 0 (2') (3) 1 + 0 = 0 + 1 = 10 * 1 = 1 * 0 = 0 (3 ') (4) ~ 1 = 0 ~ 0 = 1 (4')

З (1, 2) і (1 ', 2') віпліває: x + x = x и x * x = x. (5)

З (1, 3) і (2 ', 3') віпліває: x + 0 = x і 0 * x = 0. (6)

З (2, 3) і (1 ', 3') віпліває: 1 + x = 1 і x * 1 = x. (7)

З (3) і (3 ') віпліває: x + ~ x = 1 і ~ x * x = 0. (8)

З (4) і (4 ') віпліває: ~ (~ x) = x. (9)


І, Нарешті, з (1,1 '), (2,2'), (3,3 ') і (4,4') віпліває:


~ (x0 + x1) = ~ x0 * ~ x1 и ~ (x0 * x1) = ~ x0 + ~ x1. (10)


Останні вираженною (10) назівають принципом подвійності або теореми Де Моргана (інверсія логічної суми дорівнює логічному добутку інверсій и навпаки). Співвідношення подвійності для n змінніх, часто запісують у вігляді:


~ (x1 + .. + xn) = ~ x1 *. . * ~ Xn и ~ (x1 * .. * xn) = ~ x1 + .. + ~ Xn (11)


На Функції І і АБО пошірюються звічайні алгебраїчні закони - переміщув...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Функціонально-логічне проектування цифрового вузла заданого типу в заданому ...
  • Реферат на тему: Розроблення VHDL-описом та синтез ЕЛЕМЕНТІВ прістроїв для зашіфрування ІНФО ...
  • Реферат на тему: Значення, функції і види контролю при реалізації управлінських рішень
  • Реферат на тему: Логічні помилки, Які вінікають при порушенні Законів логікі
  • Реферат на тему: Інтегральні схеми цифрового прістроїв