Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Розрахунок собівартості ремонту електроустаткування

Реферат Розрахунок собівартості ремонту електроустаткування

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Курсова робота з предмету В«Економіка галузіВ» є заключним етапом у вивченні даного предмета за фахом В«Технічна експлуатація, обслуговування та ремонт електричного і електромеханічного устаткування

Тема курсової роботи В«Розрахунок собівартості ремонту електрообладнанняВ» складається з наступних розділів:


ВИХІДНІ ДАНІ


№ варіанту -

Найменування устаткування -

Основний ремонт-

Первісна вартість обладнання, тнг -

Нормативний термін служби (рік) -

Коефіцієнт завантаження -


ВСТУП


Завданням енергетики як галузі народного господарства є електропостачання, тобто забезпечення електричної (і теплової) енергією всіх її споживачів: промисловості, транспорту, сільського господарства, міського господарства та сфери обслуговування, науки і мистецтва, управління, охорони здоров'я тощо

Перерви в електропостачанні споживачів або зниження величини подається їм електричної потужності тягнуть за собою значний економічний збиток, а в багатьох випадках є абсолютно неприпустимими, оскільки викликають аварії технологічного обладнання, створюють загрозу життю і здоров'ю людей, завдають шкоди інтересам державної безпеки і оборони країни. Тому енергопостачання споживачів має бути максимально надійним (безперебійним). p align="justify"> Для безперебійності електропостачання споживачів необхідно, щоб обладнання електростанцій і мереж енергосистеми завжди перебувало в стані експлуатаційної готовності. Це досягається його планово-попереджувальним ремонтом. Планово-попереджувальний ремонт обладнання електростанцій і підстанцій являє собою комплекс робіт, мета яких - шляхом ретельного огляду, перевірки та випробувань обладнання, ремонту і заміни окремих його деталей і вузлів довести його технічні та економічні показники до їх проектних значень і забезпечити тривалу, надійну та економічну роботу устаткування.

Планово-попереджувальний ремонт включає в себе капітальний ремонт, який є відновленням обладнання за його первісної потужності і техніко-економічній характеристиці і здійснюваний за рахунок амортизаційного фонду, і поточний ремонт, що підтримує обладнання в стані експлуатаційної готовності і здійснюваний за рахунок щорічних експлуатаційних витрат.

1. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ЦЕХУ, ВИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ ЧАСУ РОБОЧОГО


Під режимом роботи цеху розуміється прийняття кількості робочих днів у році, кількість робочих змін на добу і тривалості робочої зміни в годинах.

Кількість робочих днів у році визначаємо відніманням неробочих днів з річного числа календарних днів. Приймаємо п'ятиденний робочий тиждень. p align="justify"> Найбільш доцільним режимом у енергетики є 2-х змінний.

Законом РК В«Про працюВ» встановлено 40 годинний робочий тиждень за нормальних умов роботи. Законом не обмовляється скорочення передсвяткових робочих днів у році. p align="justify"> Плановий ефективний фонд часу робочого визначаємо з бюджету одного робітника в рік за формулою


, (1)


де Fе.раб - ефективний фонд часу 1 робітника;

Дк - кількість календарних днів у році (365);

Дв - кількість вихідних днів у році (104);

ДПР - кількість святкових днів у році (10);

Дотп - відпустка (17 днів);

Тs - тривалість робочої зміни (8,2);

а - відсоток втрат часу на ремонт і регламентовані перерви (3%)


1.1 Розрахунок витрат на поточний ремонт електрообладнання


Трудомісткість являє собою витрати робочого часу на виробництво робіт у натуральному вираженні по всій номенклатурі виконуваних робіт. Норми часу, розрядність робіт беруться з довідкової літератури з ремонту електроустаткування. p align="justify"> Для розрахунку трудомісткості заповнюємо таблицю 1.


Таблиця 1 - Відомість обсягу робіт поточного ремонту

Поточний ремонт № Найменування операційед. ізмколічество.норма часу, ч/часразрядпрофессияТрудоемкость, ч/час123456781Ітого

.2 Розрахунок чисельності основних виробничих робітників


Визначаємо за формулою


, (2)


де Квітень - кількість основних виробничих робітників, чол;

Fе.раб - ефективний фонд часу 1 робітника, год;

Тнор - трудомісткість робіт, л-год

Визначаємо тарифні розряди основним виробничим робочим згідно виконуваних операцій відповідних розряду робіт і заповнюємо таблицю 2.


Таблиця 2 - Основні виробничі робітники

Наймену...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Визначення витрат на капітальний ремонт обладнання
  • Реферат на тему: Планово-попереджувальний ремонт і його роль на виробництві
  • Реферат на тему: Складання кошторису витрат на обслуговування і ремонт обладнання
  • Реферат на тему: Витрати на ремонт електричного обладнання
  • Реферат на тему: Розрахунок витрат і калькуляції собівартості робіт при виконанні поточного ...