Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Основні форми політичної поведінки особистості

Реферат Основні форми політичної поведінки особистості

Національний Банк Республіки Білорусь

Установа освіти: В«Поліський державний університет В»
Реферат

По предмету В«ПолітологіяВ»

На тему В«Основні форми політичної поведінки особистості В»
Викладач: Євстаф'єв В.А.

Підготувала: Пивоварчик М.Н.

Студентка 2 курсу, гр.611112

Факультет: банківська справа

В В В В В В 

Пінськ 2007

ВСТУП


Політичне поведінка - складне і багатогранне явище політичного життя суспільства. Вивчення політичної поведінки бере свій початок у дослідженнях електоральної поведінки, емпіричних даних соціологічних, демографічних наук, даних соціальної психології. Аналіз політичної поведінки має велике прикладне значення, оскільки дозволяє не тільки прогнозувати його основні спрямування, а й певною мірою впливати на нього, конструювати ці напрямки, бажані для політичних інститутів і суспільної системи в цілому. br/>В 

МОТИВАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ПОВЕДІНКИ


Політичне поведінка являє собою сукупність дій і вчинків, що вживаються субьектом політики по відношенню до політичної практики. Способи політичного поведінки вельми різноманітні; це участь соціальних суб'єктів у становленні або протистоянні влади, що охоплює діяльність у формальних або неформальних організаціях, масових рухах; включення в різні елементи політичної системи або відстороненість від них; публічна демонстрація поглядів з метою впливу на громадську думку, політичні інститути або керівні політичні групи [3, с.346]

Політичне поведінка має місце скрізь, де існують і розвиваються політичні відносини, політичні процеси, діють політичні організації та інститути. Політична поведінка може змінюватись за ступенем інтенсивності у формі прояви - від коректних, культурних, цивілізованих взаємовідносин до демонстрації неприязні і недоброзичливості, словесних образ (В«Вербальна агресія *) і навіть до застосування фізичної сили (В« фізична агресія В»).

У зарубіжній і вітчизняній політології основні схеми пояснення політичної поведінки базуються на психологічних концепціях. На перший план у 20-ті роки XX в. на Заході в політологічних дослідженнях висувається біхевіоризм (від англ. behaviorism - поведінка), розглядає політичну поведінку як систему відповідних реакцій на політичні стимули середовища. Прихильники так званого В«поведінкового підходу до політики *, що з'єднує психологічні та політичні знання, запропонували виявити специфіку політичної поведінки індивіда, соціальних груп, рухів емпіричним шляхом, кількісними методами, поєднуючи в аналізі прийоми емпіричної соціології та соціальної психології. p> Прихильники біхевіоризму досліджували залежність політичної поведінки від політичних потреб, почуттів, потягів. В якості основних факторів, що стимулюють політична поведінка, зазвичай називають політико-економічну систему ...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Масова психологія політичної поведінки індивіда
  • Реферат на тему: Політичні партії як елемент політичної системи
  • Реферат на тему: Політичні інтереси і цінності суб'єктів політичної діяльності
  • Реферат на тему: Основні психологічні форми поведінки особистості в конфлікті
  • Реферат на тему: Вплив мовної поведінки батьків на мовна поведінка дошкільнят