Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Джерела права Великого князівства Литовської

Реферат Джерела права Великого князівства Литовської

Зміст


Вступ

1. Місцеве звичаєве право

2. Сеймові постанови и прівілеї, як джерела права

3. Судебник Великого князя Казимира

4. Статути Великого князівства Литовської

5. Магдебурзьке право

6. Церковне право

7. Звичаєве козацьке право

Висновок

Джерела та література


Вступ

ПРОТЯГ XIV ст. Велике князівство Литовське перетворілось на одну з найбільшіх європейськіх держав. Однією з найбільш цікавіх сторінок истории цієї держави є ее правова система, яка сформувалась, як на Основі місцевіх звічаїв, так и включила в собі норм правової систем сусідніх держав и земель, что були включені до складу Литовської держави. p> загаль, тема джерел права Великого князівства Литовської НЕ ВТРАТИ актуальності й зараз. Абсолютна більшість грунтовних праць з даної проблеми з'явилась ще в 60-80-х роках минуло століття и поза потребує перегляду,! застосування новіх підходів до Дослідження, введення в науковий обіг новіх матеріалів. Нової ОЦІНКИ потребує питання про місце в Литовській правовій Системі норм звичаєвого права, як литовських, так и руських, а такоже прівілеїв. Даже поза, остаточно НЕ вірішене питання про статус Судебника Великого князя Казимира в Литовській правовій Системі. Одні досліднікі стверджують, что судебник є дерло кодіфікацією права у Великому князівстві Литовсько, а Другие - что ВІН є Звичайний прівілеєм. Літовські Статути, Які Тричі були кодіфіковані ПРОТЯГ століття, й поза віклікають цікавість и подивуватися дослідніків. Додаткової уваги потребує проблема сістематізації різніх груп джерел.

Об'єктом Дослідження даної роботи є литовська правова система, что вінікла, оформилася ї еволюціонувала ПРОТЯГ XIV-XVI ст., а потім органічно поєдналась з польською, хоч и залишилась багатая в чому самостійною. Предметом Дослідження - є різноманітні правові Звичаї, прівілеї, статути, кодекси, Які склалось основу правової системи литовської Держава і, по суті, були Основними ее Джерелами.

Метою роботи Полягає в тому, щоб проаналізуваті з відповіднімі оцінкамі весь комплекс джерел, Які лягли в основу правової системи Великого князівства Литовської. Вивчити ступінь впліву окрем законодавчих АКТІВ, прівілеїв, Кодексів на регулювання різніх сфер суспільного життя.

Завдання роботи є Вивчення ступенів розробки даної проблеми в Науковій літературі. А, такоже, з'ясування об'єктивних причин, что прізвелі до видання тихий чг других правових АКТІВ.

У Науковій літературі ступінь розробки проблеми джерел права Великого князівства Литовської залішається недостатнім. У Першу Черга, Варто згадаті литовських дослідніків, так вивченості Статутів Займаюсь К. Яблонскіс та Ю. Юргініс, окремо смороду Вівче Вплив звичаєвого права на творення І Статуту (1529). Серед польських вчених Варто відмітіті роботи Ю. Бардаха, Який намагається підходіті до проблеми джерел литовського права комплексно [17 - C.95].

Досить детально проблему джерел права Великого князівства Литовської Вивчай Українські, Білоруські та Російські історики и правознавці. Так, Перші праці, прісвячені Литовський статут, з'явились ще в XIX ст. Зокрема, В. Строєва (1833) i М. Владимирський-Буданов (1877) у контексті Вивчення московського законодавства досліділі III Статут (1588), як Одне з джерел для Соборного Укладення. Вивчення III Статуту (1588), в цьом ж контексті такоже займався М. Тихомиров [1 - C.99]. Досить грунтовні праці по Литовсько законодавству XIV-XVI ст. належати В. Прічеті, основнову уваг ВІН зосередів на Статутах, альо й достатньо детально Вивчай УСІ джерела, Які вікорістовувалісь при їх кодифікації [1 - C.101]. Досліджень Судебника Казимира (1468) Займаюсь І. Данилович, Ю. Ярошевич, М. Ясинський, М. Любавській, не без підстав вважать йо дерло СПРОБА сістематізації литовського права [17 C.97]. І Старостіна цею Судебник розглядала, як ВАЖЛИВО етап в еволюції литовської правової системи [17 - C.94].

Серед українських історіків Досліджень джерел права Великого князівства Литовської Займаюсь М. Грушевський [6 - C.59], Н. Полонська-Василенко [15 - C.117], Д. Дорошенко [7 - C.49], Дану проблему смороду розглядалі крізь призму української истории. Так, Чимаев уваги смороду пріділілі вивченню Литовсько Статутів, а такоже прівілеїв, Якими корістувалісь Різні Українські земли. Смороду такоже робили СПРОБА сістематізації литовського законодавства [15 - C.120]. Окремо Варто відмітіті Д. Яворницького, что й достатньо детально Вівче козацьке звичаєве право [20 - C.157]. Серед СУЧАСНИХ дослідніків можна назваті Д. Ващука, Який й достатньо детально проаналізував обласні прівілеї Київщини и Волині [4 - C.101]; А. Павлов, Який в контексті Вивчення Економічної истории проаналізував Вплив Магдебурзького права на Розвиток мітної справи на Кіївщіні [13 - C.148]; П. Захарченка та І Вікторова, Які розглянулі Особливості правового статусу ...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Становлення і розвиток держави і права Великого Князівства Литовського
  • Реферат на тему: Статути Великого Князівства Литовського
  • Реферат на тему: Порівняльна характеристика делопроізводітельних систем Московської держави ...
  • Реферат на тему: Білоруські землі у складі Великого князівства Литовського. Cтановление і р ...
  • Реферат на тему: Історія Великого Князівства Литовського