Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Порівняльна характеристика делопроізводітельних систем Московської держави і Великого Князівства Литовського

Реферат Порівняльна характеристика делопроізводітельних систем Московської держави і Великого Князівства Литовського

Зміст


1. Порівняльна характеристика понять В«документВ» В«інформаціяВ». Різниця підходів до визначення поняття В«документВ»

2. Аналіз сучасної нормативно-правової бази з діловодства (законів, стандартів, інструкцій)

. Порівняльна характеристика делопроізводітельних систем Московської держави і Великого князівства литовського (нормативне регулювання, організація, форми документування, склад документів, порядок зберігання)

Список використаної літератури та джерел


1. Порівняльна характеристика понять В«документВ» В«інформаціяВ». Різниця підходів до визначення поняття В«документВ»


У документоведческой науці ключовим поняттям є документ - основний об'єкт її вивчення. Однак саме навколо цього поняття зламане чи не найбільше копій тими, хто досліджує проблеми інформаційно-документаційною діяльності. p align="justify"> Сам термін В«документВ» (documentum) латинського походження, похідний від слова "docere" - вчити, сповіщати. З латинської мови це слово перейшло згодом у всі європейські мови, а на початку XVIII століття - і в російську мову. На різних етапах історії і в різних країнах терміну В«документВ» приписувалося різний зміст:

Документ - це матеріальний об'єкт із закріпленою в ньому інформацією для передачі її в часі і просторі.

Документ - це зафіксована на матеріальному носії ідентифікується інформація, створена, отримана і зберігається організацією або приватною особою як доказ при підтвердженні правових зобов'язань або ділової діяльності [9].

Поняття В«документВ» використовується у всіх сферах суспільної діяльності. Майже кожна галузь знання дає своє тлумачення цього терміна. На жаль, до теперішнього часу серед фахівців у галузі документознавства, бібліотекознавства, інформатики та ін сфер немає єдності в розумінні поняття В«документВ», незважаючи на наявність ряду законодавчих та офіційних визначень. Залежно від того, яка галузь знання дає це визначення, переважає якийсь один аспект (правовий, управлінський, історичний) і саме поняття В«документВ» визначають різним чином, хоча інформаційна його сутність очевидна. p align="justify"> Наприклад, так виглядає еволюція репрезентованої документознавством поняття В«документВ»:

документ - матеріальний об'єкт; документ - носій інформації; документ - документована інформація.

Таким чином, останнім часом відбувається перенесення смислового навантаження у визначенні В«документаВ» з матеріальної складової на інформаційну.

Документ - це інформація, закріплена на матеріальному носії у стабільній знаковій формі створеним людиною способом для її пе...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття: документ, управлінський документ
  • Реферат на тему: Державний освітній стандарт початкової професійної освіти. Навчальний план ...
  • Реферат на тему: Трудова книжка - основний документ про трудову діяльність працівника
  • Реферат на тему: Електронний документ як об'єкт правового регулювання
  • Реферат на тему: Діловий документ