Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Використання коштів Фонду обов'язкового медичного страхування

Реферат Використання коштів Фонду обов'язкового медичного страхування

Зміст


Введення

1. Нормативно-правове регулювання використання коштів Фонду обов'язкового медичного страхування РФ

1.1 Фонд обов'язкового медичного страхування - цілі, завдання, функції, структура

1.2 Законодавче регулювання використання коштів ФОМС

2. Сучасний стан використання коштів ФОМС

2.1 Аналіз діяльності ФОМС

2.2 Структура витрат ФОМС

Висновок

Список використаної літературиВведення


У країні в даний час діє Федеральна цільова програма "Здоров'я", покликана здійснювати підтримку здоров'я населення, проте до теперішнього часу недостатньо розроблені питання моніторування здоров'я населення, що не відпрацьована методологія безперервного аналізу, оцінки та прогнозування як стану здоров'я, так і соціально-гігієнічних факторів, що впливають на рівень і структуру захворюваності, смертності, травматизму, втрати працездатності та інвалідності населення. У цьому зв'язку для прийняття конкретних управлінських рішень необхідно, стосовно до конкретного регіону, періодично проводити поглиблений аналіз стану здоров'я населення на основі єдиних методологічних прийомів з використанням комп'ютерних технологій, які дозволять, враховуючи дефіцит бюджетного фінансування, своєчасно коригувати як обсяг необхідних лікувально-профілактичних заходів, так і структурні зміни в системі охорони здоров'я регіону. Необхідний комплексний підхід і системний аналіз діяльності закладів охорони здоров'я відповідного регіону з урахуванням стану мережі лікувально-профілактичних установ, їх структури, матеріально-технічного оснащення, темпів розвитку, потреби населення у відповідних видах медичної допомоги та її задоволення, організаційно-правового, інформаційного, штатного, фінансового та інших видів ресурсного забезпечення.

З точки зору системного підходу та системного аналізу охорона здоров'я регіону, як народно-господарський комплекс, відносять до великим медичним системам.

Проблеми управління великими медичними системами мають цілий ряд особливостей на рівні промислово розвиненого регіону, які необхідно враховувати при розробці нових теоретичних і прикладних аспектів. У першу чергу до них відносяться: тісний взаємозв'язок медико-демографічних і екологічних характеристик з соціально-економічними показниками; залежність стану здоров'я населення та діяльності лікувально-профілактичних установ від стійкості фінансування системи охорони здоров'я; вплив забезпеченості ресурсами системи охорони здоров'я на обсяг і якість наданої медичної допомоги та інші. Ці особливості необхідно враховувати при розробці ефективного механізму управління на всіх рівнях регіональної системи охорони здоров'я, їх концептуального та методологічного обгрунтування з орієнтацією на аналіз динаміки стану здоров'я населення та ресурсного забезпечення цієї соціаль...


сторінка 1 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості стану здоров'я населення та системи охорони здоров'я в ...
  • Реферат на тему: Вплив стану охорони здоров'я та транспортної забезпеченості на життя і ...
  • Реферат на тему: Аналіз діяльності фондів обов'язкового медичного страхування, оцінка їх ...
  • Реферат на тему: Охорона здоров'я матері та дитини, репродуктивного здоров'я населен ...
  • Реферат на тему: Удосконалення державного регулювання охорони здоров'я в умовах модерніз ...