Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва в сучасний період

Реферат Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва в сучасний період

Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва в сучасний період

Курсову роботу виконав студент групи БУ-21 Фірсов Дмитро Валентинович. p> Міністерство освіти Республіки Білорусь.

Гомельський Державний Університет ім. Ф. Скорини., Економічний факультет. p> ГОМЕЛЬ, 2000.

Введення.

Білорусь вступила в період формування ринкових відносин. Ринкова економіка за своєю сутністю є засобом, який стимулює зростання продуктивності праці, всебічне підвищення ефективності виробництва. Однак і в цих умовах важливим є визначення основних напрямків підвищення ефективності виробництва, факторів, що визначають зростання ефективності виробництва, методів його визначення. p> Для підприємств будь-якої форми власності дуже важливо враховувати фінансові результати, що відображають динаміку витрат і доходів протягом певного часу. Однак, сама фінансова інформація, виражена в грошовій формі, без належного аналізу виробничої стратегії, ефективності використання виробничих ресурсів та розвитку ринків збуту не дають повної оцінки поточного стану і перспектив розвитку підприємства. p> У даній курсовій роботі спочатку будуть розглянуті критерії та показники економічної ефективності, загальна й порівняльна економічна ефективність витрат, а потім вже основні шляхи підвищення ефективності виробництва. Така побудова курсової роботи пояснюється тим, що представляється не зовсім зручним розглядати напрямки підвищення ефективності виробництва без визначення її основних критеріїв та показників. h2> Глава перша. Сутність економічної ефективності виробництва.

Вся доцільна діяльність людини так чи інакше пов'язана з проблемою ефективності. В основі цього поняття лежить обмеженість ресурсів, бажання економити час, отримувати якомога більше продукції з доступних ресурсів.

Проблема ефективності - це завжди проблема вибору. Вибір стосується того, що виробляти, які види продукції, яким способом, як їх розподілити і який обсяг ресурсів використовувати для поточного та майбутнього споживання.

Рівень ефективності робить вплив на рішення цілого ряду соціальних і економічних завдань, таких як швидке економічне зростання, підвищення рівня життя населення, зниження інфляції, поліпшення умов праці та відпочинку.

Ефективність від латинського слова'' effectus'' - виконання, дія. Спочатку поняття ефективності відносили до техніки і технології. При цьому під ефективністю розуміли міру виконаної роботи по відношенню до витраченої енергії або співвідношення між фактичним і потенційним результатом будь-якого процесу. Однак, що мається на увазі під роботою? Паровий двигун вважається менш ефективним, ніж дизельний, оскільки в першому більший відсоток енергії витрачається даремно. Але з фізичної точки зору втрачена енергія теж виконує роботу, яка комусь потрібна. Це означає, що ефективність не є чисто об'єктивною або технологічним властивістю, а неминуче залежить від оцінок і є оцін...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва та реалізації зерна в ...
  • Реферат на тему: Підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва (на ...
  • Реферат на тему: Система показників підвищення економічної ефективності виробництва
  • Реферат на тему: Підвищення економічної ефективності виробництва зерна
  • Реферат на тему: Організація виробництва продукції скотарства та шляхи підвищення його ефект ...