Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Методичні вказівки з виконання курсової роботи Управлінський облік

Реферат Методичні вказівки з виконання курсової роботи Управлінський облік

Методичні вказівки з виконання курсової роботи Управлінський облік 1. Цілі і завдання курсової роботи

Курсова робота з управлінського обліку є одним з елементів навчального процесу з підготовки дипломованих фахівців з бухгалтерського обліку.

Мета курсової роботи - поглиблення професійних знань про бухгалтерський облік, його місці в системі управління господарським суб'єктом. Курсова робота дозволить закріпити знання про обліку виробничих витрат і калькулюванні собівартості продукції. h2> 2. Вимоги, що пред'являються до курсової роботи

Курсова робота повинна відображати високий рівень професійної підготовки, повинна бути написана чітким, економічно грамотною мовою і правильно оформлена. Матеріал курсової роботи розташовується в такій послідовності:

Титульний лист (зразок у додатку № 1);

Зміст (Із зазначенням сторінок розділів); ​​

Теоретична частину роботи;

Розрахункова частину роботи;

Список використовуваних джерел.

Зазвичай структура курсової роботи включає вступ, 3-4 теоретичних питання, розрахункова частина і висновок.

Основне зміст курсової роботи включає теоретичну частину та розрахункові дані. Обидві частини виконуються обов'язково.

При написанні теоретичної частини курсової роботи необхідно виконувати наступні вимоги щодо оформлення роботи:

1. Кожне питання має бути пронумерований і мати заголовок. p> 2. Сторінки курсової роботи нумеруються арабськими цифрами, нумерація сторінок наскрізна, титульний лист включається в загальну нумерацію роботи. На титульному аркуші та змісті номер сторінки не ставиться, а на наступних сторінках проставляють у правому верхньому куті, таким чином, на сторінці, де починається введення, ставлять номер сторінки 3 і далі продовжують.

3. Назва розділів (питань) у тексті повинні відповідати їх назвам в змісті. Заголовки виділяються трохи більшим шрифтом. Між заголовком і початком тексту залишається чистою один рядок. Підкреслення, розфарбовування в заголовках не допускається. У роботі не можна скорочувати слова, можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення та умовні позначення.

4. Робота виконується на одній стороні аркуша стандартного формату (210х297). Текст на кожній сторінці повинен мати поля таких розмірів: зверху - 25 мм, праворуч - 100 мм, ліворуч - 30 мм. Об'єм роботи повинен становити приблизно 20 -25 сторінок в комп'ютерному виконанні. h2> 3. Основні етапи підготовки написання курсової роботи.

Вибір теми курсової роботи

Тематика курсових робіт складається та затверджується кафедрою В«Бухгалтерський облік та аудит В». Студентам надається право вибору будь-якої запропонованої теми з урахуванням наскрізний підготовки з дисципліни випускаючої кафедри.

За погодженням з керівником курсової роботи студент може обрати тему не вхідну в рекомендований кафедрою перелік, а також дещо змінити її на...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методичні вказівки до виконання курсової роботи
  • Реферат на тему: Методичні вказівки до Виконання курсової роботи для студентов інженерно-пед ...
  • Реферат на тему: Методика виконання курсової роботи
  • Реферат на тему: Методика написання курсової роботи
  • Реферат на тему: Оформлення курсової роботи з автоматізації