Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Організація виготовлення деталей корпусу судна в умовах корпусообробного цеху

Реферат Організація виготовлення деталей корпусу судна в умовах корпусообробного цехуКурсова РОБОТАтема: В«Організація виготовлення деталей корпусу судна в умовах корпусообробного цеху В»
Зміст В 

Введення

I. Проектування виробничої дільниці при виготовленні тонколистових деталей

1.1 Методологічні основи створення виробничого ділянки

1.2Разработка укрупненого технологічного процесу виконання

робіт на проектованому виробничій дільниці

1.3 Визначення трудомісткості виконання робіт з виготовлення p> тонколистових деталей

1.4 Розрахунок чисельності персоналу, який забезпечує виготовлення

тонколистових деталей

1.4.1 Розрахунок чисельності виробничих робітників по професіями,

зайнятим на проектованому виробничій дільниці

1.4.2 Розрахунок чисельності допоміжних робітників зайнятих на

проектованому виробничій дільниці

1.4.3 Розрахунок чисельності керівних працівників і фахівців,

забезпечують функціонування виробничої дільниці

1.4.4 Розрахунок чисельності службовців, обслуговуючих

виробничий ділянку

1.5 Розрахунок кількості необхідного технологічного обладнання

проектованого виробничого ділянки та аналіз його завантаження

1.6 Планування проектованого виробничої дільниці

1.7 Обгрунтування виробничої структури проектованого

виробничої дільниці

1.8 Обгрунтування організаційної структури проектованого виробничої дільниці

1.9 Обгрунтування форми організації праці на проектованому

виробничому ділянці

1.10 Обгрунтування форми, системи оплати праці робітників, проектованої ділянки

1.11Разработка заходів щодо забезпечення якості виготовлених деталей

II. Розробка графіка технологічної підготовки виробництва в умовах корпусообробного цеху

III. Розрахунок техніко-економічних показників функціонування виробничої дільниці

Висновок

Література

ВСТУП


Метою курсової роботи є поглиблення та закріплення теоретичних знань, і засвоєння прийомів техніко-економічних розрахунків при вирішенні питань організації, планування та управління в умовах суднобудівного підприємства.

Курсова робота в області організації, планування та управління виробництвом спрямована на реальне проектування процесів господарської діяльності. З урахуванням цього, курсова робота зводиться, з одного боку, до точного опису та точним розрахунками процесів і показників діяльності підприємства у їх взаємозв'язку з іншими напрямами функціонування підприємства, а з іншого, до прогнозних (оцінним) розрахунками, що носять ймовірний характер - в умовах новостворюваного ділянки.

Процеси організації, планування і управління різних напрямків діяльності та створення відповідного виробництва відображаються у принципах, методах, описах послідовності дій, результати господарювання. Останні, при цьому, будуються в формі розрахунків, графіків, показників тощо

Кількісна і якісна оцінки явищ і прогнозів, розглянутих в курсовій роботі і характерних для реального суднобудівного підприємства (цеху), грунтуються на використовуваних в його умовах нормативно-методичних документах, нормативах, підкріплених відповідними виробничими ресурсами і виробничими потужностями. При виконанні курсової роботи, з одного боку, всебічно розглядалося один з напрямків діяльності щодо забезпечення функціонування суднобудівного виробництва, а з іншого - проводилися техніко-економічні розрахунки з визначення організаційних характеристик виробництва, вибору організаційних форм і організаційної структури ділянки, за визначенням економічних показників виробленої продукції і ділянки в цілому.

В 

I . Проектування виробничого ділянки при виготовленні тонколистових деталей

1.1 Методологічні основи створення виробничої дільниці


Виробничий ділянку з виготовлення тонколистових деталей входить до складу корпусообробного цеху, будучи спеціалізованим виробництвом. Ділянка є предметно-замкнутим, що означає, що всі роботи з виготовлення даних деталей виконуються в межах даного проектованої ділянки. В основі виробничого процесу виготовлення даних деталей лежить поєднання під часі і просторі основних, допоміжних і обслуговуючих процесів з метою найбільш коректного використання всіх видів ресурсів виробничого цеху та ділянки, основних виробничих фондів і оборотних коштів, персоналу і т.д. Виробничий процес виготовлення тонколистових деталей включає в себе безліч технологічних операцій із застосуванням сучасних засобів технічного оснащення, інструменту, пристосувань і т.д. Також слід відзначити, що при здійсненні виробничого процесу широко використовуються напрацьовані принципи організації виробництва. Перш за все такі принципи як точність, ритмічність, крім того на виробничій ...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація виробничої дільниці виготовлення деталь &Форсунка& і розрахунок ...
  • Реферат на тему: Організація виробничої дільниці виготовлення деталі "штир" і розр ...
  • Реферат на тему: Організація ділянки механічної обробки деталей і розрахунок техніко-економі ...
  • Реферат на тему: Організація ділянки механічної обробка деталей і розрахунок техніко-економі ...
  • Реферат на тему: Розрахунок основних техніко-економічних показників виробничої дільниці