Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Бесіда як основний метод консультування

Реферат Бесіда як основний метод консультування

Курсова робота

ОСОБЛИВОСТІ БЕСІДИ ЯК МЕТОДУ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ


Введення


Актуальність дослідження даної теми має велике значення, оскільки консультативна бесіда є основним засобом психологічного консультування.

Для ефективного психологічного впливу істотне значення має просторова й тимчасова організація бесіди, хоча, звичайно, багато чого з того, що можна сказати з цього приводу, стало вже прописними істинами (Бодальов А.А., Столін В. В., 1989; Альошина Ю.Є., Петровська Л.А., 1989).

Ступінь розробленості теми: Запитання прийомів ведення бесіди розглядалися багатьма вченими-психологами, такими як: Абрамова Г.С., Айві А.Є., Альошина Ю.Є., Джордж Р., Забродін Ю. М., Кочюнас Р., Лисенко О.М., Ситник С.А. і багато інших.

В якості проблеми дослідження виступає протиріччя між необхідністю дослідження особливості бесіди як методу психологічного консультування, і недостатність досліджень та систематизації даних з цієї проблеми.

Мета дослідження : виявити особливості бесіди як основного методу психологічного консультування.

Об'єкт дослідження : психологічне консультування.

Предмет дослідження : бесіда як метод психологічного консультування

Гіпотеза: бесіда є основним методом психологічного консультування і характеризується своїми особливостями: етапи, методи, техніки і прийоми.

Завдання дослідження :

визначити місце бесіди в психологічному консультуванні;

визначити особливості бесіди як методу психологічного консультування;

визначити методи і прийоми і техніки ведення бесіди в психологічному консультуванні;

систематизувати методи техніки і прийоми ведення бесіди як основного методу психологічного консультування;

Методи дослідження для перевірки гіпотези та вирішення поставлених завдань використовувався комплексний метод дослідження, що включає різні аспекти: теоретичний аналіз психологічної літератури з досліджуваним проблемам - інтерпретація наукових даних, порівняльний аналіз, систематизація, узагальнення; методи спостереження і бесіда.

Наукова новизна дослідження : систематизовані дані про бесід...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Інтернет-консультування в якості нової технології психологічного консультув ...
  • Реферат на тему: Інтернет-консультування в якості нової технології психологічного консультув ...
  • Реферат на тему: Особливості різніх етапів психологічного консультування
  • Реферат на тему: Особливості психологічного консультування суїцидальних клієнтів
  • Реферат на тему: Особливості психологічного консультування дітей підліткового віку