Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Автоматизація відділення отримання сірчаної кислоти за методом мокрого каталізу

Реферат Автоматизація відділення отримання сірчаної кислоти за методом мокрого каталізу

ЗМІСТ


ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ВСТУП

. КОНСТРУКТИВНО-технологичеких ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ОДЕРЖАННЯ СІРЧАНОЇ КИСЛОТИ

. ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ по контуру

. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕПЛОВОЇ РОЗРАХУНОК ПРОЦЕСУ

. РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ

.1 Розрахунок автоматичної системи регулювання

.2 Вибір закону регулювання і розрахунок оптимальних параметрів настроювання регулятора

.3 Розрахунок і побудова перехідного процесу

. ОХОРОНА ПРАЦІ

.1 Загальні питання охорони праці та навколишнього середовища

.2 Промислова санітарія

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


ПЛК - програмований логічний контролер;

САПР - система автоматизованого проектування;

СУ - система управління.


ВСТУП


Коксохімічне виробництво - одна з суміжних галузей металургійної та хімічної промисловості. Шляхом коксування виробляють хімічну переробку кам'яного вугілля, в результаті якої поряд з коксом отримують висококалорійний коксовий газ, що містить різноманітні хімічні продукти, які є основною сировиною для багатьох хімічних виробництв і особливо для продуктів органічного синтезу. p align="justify"> У коксовому газі сірка міститься в основному у вигляді сірководню, на частку якого припадає 95% всіх які у газі сірчистих сполук. Інші 5% складають органічні сполуки: сірковуглець (CS2), сороокісь вуглецю (СОS), меркаптанти (RSH), тиофен і його гомологи та ін

Очищення коксового газу від сірководню підвищує якість газу, покращує атмосферні умови промислового району його використання і дозволяє отримати значну кількість товарної сірки або сірчаної кислоти.

Залежно від агрегатного стану застосовуваних поглиначів сучасні методи очищення горючих газів від сірководню ділять на сухі і мокрі. Суха очищення коксового газу від сірководню знайшла досить обмежене застосування через громіздкість і неекономічні цього методу. Велика економічність мокрих методів очищення газів від сірководню обумовлена ​​безперервністю і автоматичністю цих процесів, компактністю установок, малим опором уловлюючої апаратури проходу газу, легкістю утилізації регенерованої сірки і одночасної очищення газу від ціану. p align="justify"> Метою даного проекту є розробка системи автоматизації відділення отримання сірчаної кислоти за методом мокрого каталізу.

1 КОНСТРУКТИВНО-технологичеких ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ОДЕРЖАННЯ СІРЧАНОЇ КИСЛОТИ


Процес отримання сірчаної кислоти з сірководню коксового газу за методом мокрого каталізу здійснений у вітчизняній і зарубіжній промисловості на ряді установок різної продуктивності - від однієї до ста тонн моногідрат...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Процес очищення природного газу від сірководню методом ЕЛСОР
  • Реферат на тему: Хімічні реагенти для очищення природного газу від сірководню та інших сірчи ...
  • Реферат на тему: Безпека експлуатації проектованого електрофільтру для очищення газів від ту ...
  • Реферат на тему: Очищення природного газу від сірководню
  • Реферат на тему: Виробництво сірчаної кислоти нітрозним методом