Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Дослідження фізичного і розумового розвитку школярів 6-9 років школи № 59 м. Гомеля

Реферат Дослідження фізичного і розумового розвитку школярів 6-9 років школи № 59 м. Гомеля

Міністерство освіти Республіки Білорусь


Установа освіти

В«Гомельський державний університет

імені Франциска Скорини В»


Заочний факультет

Кафедра фізіології людини і тварин


Курсова робота

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО І РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ 6-9 РОКІВ ШКОЛИ № 59 м. ГОМЕЛЯ
Виконавець:

Ковальова Ольга Іванівна


Гомель 2010

ЗМІСТ


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ВСТУП

. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

.1 Вікові особливості опорно-рухового апарату

.1.1 Опорно-руховий апарат

.1.2 Фізичний розвиток

.2 Особливості розвитку серцево-судинної системи

.2.1 Серцево-судинна система

.2.2 Фізіологія серцево-судинної системи

.3 Розумовий розвиток

. Об'єкт, ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

.1 Об'єкт, програма дослідження

.2 Методи дослідження

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП


Організм людини являє собою надзвичайно складну систему ієрархічно (супідрядність) організованих підсистем і систем, об'єднаних спільністю будови і виконуваної функції. Діяльність усіх структур організму, починаючи з клітини і кінчаючи системою органів, узгоджена і підпорядкована єдиного цілого. Функції цілого організму здійснюються тільки при тісній взаємодії з середовищем. Організм реагує на середу і використовує її фактори для свого існування і розвитку. p align="justify"> Фізичний розвиток - важливий показник здоров'я і соціального благополуччя. Фізичний розвиток дитини зазвичай оцінюється шляхом зіставлення його індивідуальних показників з віковими стандартами. При цьому важливо не тільки вирішити питання про відповідність довжини і маси тіла, окружності грудної клітини та інших показників віку дитини, але і вказати, наскільки гармонійно його розвиток. Для дітей шкільного віку ці показники слід оцінювати з урахуванням біологічної зрілості. p align="justify"> У рішенні задач гармонійного розвитку учнів та зміцнення їх здоров'я суттєво важливо не тільки забезпечити відповідність умов, режиму навчання анатомо-фізіологічним особливостям дітей, а й активне цілеспрямоване вплив на ріст і розвиток, підвищення працездатності і функціональних можливостей організму , розширення меж його адаптаційних можливостей.

сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Взаємозв'язок серцево-судинної і дихальної систем як інноваційний спосі ...
  • Реферат на тему: Оцінка показників фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку (на при ...
  • Реферат на тему: Визначення адаптаційних можливостей серцево-судинної системи дітей інваліді ...
  • Реферат на тему: Mоніторінг здоров'я і функціональних можливостей серцево-судинної систе ...
  • Реферат на тему: Особливості будови органів серцево-судинної системи у дітей